Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 - informace, kontakty

Druh : Střední odborná škola

Obory
 • Nábytkářská a dřevařská výroba - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2.1
  Kód oboru : 33-42-M/01
 • Stavebnictví - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2
  Kód oboru : 36-47-M/01
 • Strojírenství - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2.1
  Kód oboru : 23-41-M/01
 • Technické lyceum - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 1.7
  Kód oboru : 78-42-M/01
Druh : Střední odborné učiliště

Obory
 • Mechanik seřizovač - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2.4
  Kód oboru : 23-45-L/01
 • Mechanik seřizovač (Mechatronik) - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2.2
  Kód oboru : 23-45-L/01
 • Mechanik strojů a zařízení - Denní
  Délka studia : 4
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2.4
  Kód oboru : 23-44-L/01
 • Nástrojař - Denní
  Délka studia : 3
  Ukončení studia : ZZ + výuční list
  Kód oboru : 23-52-H/01
 • Obráběč kovů - Denní
  Délka studia : 3
  Ukončení studia : ZZ + výuční list
  Kód oboru : 23-56-H/01
 • Strojní mechanik zámečník - Denní
  Délka studia : 3
  Ukončení studia : ZZ + výuční list
  Kód oboru : 23-51-H/01
Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Obec Vlašim
Adresa Komenského 41
Email krejca@sps-vlasim.cz
Telefon 317 768 214
FAX 317 768 215
Ředitel Mgr. Zdeněk Krejča
Kraj Středočeský kraj
Zřizovatel Kraj
Typ školy Státní
Kontaktni osoba Nela Jedličková
61664553
WWW www.sps-vlasim.cz
Jazyky Angličtina, Němčina, Ruština
Cena ubytování 980
Cena stravování 480

Poznámka ke škole : DOD: 23.11.2013, 7.12.2013, 25.1.2014, vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, dále každý den od 8.00 do 16.00 hodin po telefonické dohodě. !!! ŽÁCI VYBRANÝCH OBORŮ ZÍSKAJÍ KRAJSKÉ STIPENDIUM S MOŽNOSTÍ ZÍSKAT I PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM !!! Jedná se o obory: mechanik seřizovač, mechatronik, strojní mechanik, obráběč kovů a nástrojař. Pro školní rok 2014/2015 bude škola preferovat přijímací řízení prováděné formou výběrového řízení na základě dosažených výsledků za 8. a 9.ročník základní školy a dosažených průměrných výsledků za stejné období ve výběrových předmětech podle oborů, kam patří - ČJ,CJ,M,Fy,PV, VT a VV. Škola je po stránce materiální velmi dobře vybavena , k výuce je připravena moderní výpočetní technika a k dispozici je několik multimediálních učeben a nově rekonstruovaných laboratoří. Současné trendy se promítají do výuky pneumatiky, hydrauliky, automatizace a robotizace, dále do oborů stavebnictví, nábytkářství a technického lycea. Škola využívá laboratoře pro výuku nejenom chemie a fyziky, ale především pro výuku technických předmětů. Na velmi vysoké úrovni je výuka v oblasti automatizace, robotizace, CNC techniky, programování, projektování a modelování v CAD systémech. Škola provozuje vlastní školní počítačovou síť, na kterou jsou připojeny všechny PC, tato školní síť je 24 hodin připojena na internet. Studenti školy mohou využívat nejenom PC v učebnách, na domovech mládeže, ale i PC na chodbách školy nebo v internetových klubovnách po celý den. Absolventi technického lycea jsou připravování pro další studium na fakultách vysokých škol technických, přírodovědných, pedagogických, právnických a stavebních včetně studia architektury. Technické lyceum sezaměřuje především do dvou profilů a to jako Stavební lyceum a Lyceum IT. Obory strojírenství, nábytkářství a stavebnictví jsou koncipovány nejenom pro technickou praxi, ale i pro další studium na VŠ případně VOŠ. Absolventi čtyřletých studijních oborů mechanik seřizovač, mechatronik a mechanik strojů a zařízení získávají po složení maturitní zkoušky střední vzdělání s maturitou a rovněž získávají kvalifikaci v profesích soustružník, frézař, brusič, zámečník, nástrojař, ale i kvalifikaci v oblasti programování a seřizování CNC strojů, stavby a provozu pneumatických, hydraulických obvodů, programování PLC automatů a dalších odborností. Studenti všech uvedených 4-letých oborů mohou dále studovat na VŠ nebo VOŠ. Absolventi 3-letých učebních oborů získají výuční list podle oboru, ve kterém se učí a ti úspěšní mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou. Všichni studenti školy mají možnost absolvovat školní autoškolu, svářečskou školu a další specializované kurzy, které již v průběhu studia na škole rozšiřují absolventům kvalifikaci. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizován a je složen ze zkušených pedagogů, kteří připravují žáky školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, v odborných předmětech, v praktické přípravě i v odborném výcviku. Studenti školy mají možnost využívat služeb školního stravování a ubytování na jednom ze tří domovů mládeže. Výhodou absolventů školy je jejich široké uplatnění v jednotlivých technických oborech. Není jistě náhodou, že vysoké procento studentů, kteří zahájili vysokoškolské studium, ho také úspěšně ukončí. Studium Střední průmyslové školy ve Vlašimi je dnes řazeno mezi perspektivní studium.

Ohodnoťte školu

Tato škola zatím nebyla hodnocena