Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. - informace, kontakty

Druh : Střední škola

Obory
 • Bezpečnostně právní činnost - Denní
  Délka studia : 4
  Výuka zahájena : 1.9.2009
  Školné : 18000,-Kč
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Kód oboru : 68-42-M/01
  Přijímací zkoušky : Pohovor
  Poznámka : Specializace oboru - 1. Pracovník - policista PČR, strážník Městské nebo obecní policie, příslušník Vězeňské služby ČR, příslušník Vojenské policie AČR, příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. 2. Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur. 3. Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního psaní. 4. Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří. V přihlášce uveďte obor a vybranou specializaci. Obor se specializuje na policejní činnost. Obor je zastřešen MVČR A SPŠ A VPŠ v Holešově. Tento obor je vhodný pro ty z Vás, kteří se chcete věnovat práci u PČR, MP, případně pracovat v ochrankách, u hasičů, u integrovaného záchranného systému. Je vhodný pro Vás, kteří ctíte řád, disciplínu a hodnoty. Uchazeči mají při studiu v jednotlivých specializacích odborné předměty: právo, kriminalistiku, kriminologii, sebeobranu, bezpečnostní příprava, ITC, expertíza ručního písma. Uplatnění v praxi: pracovník PČR, pracovník MP, pracovník Obecní policie, pracovník Vězeňské služby ČR, pracovník Vojenské policie AČR, příslušník Hasičského záchranného systému ČR, pracovník ochranky, pracovník bezpečnostních služeb a agentur, detektivní a advokátní kancelář, pracovník integrovaného záchranného systému, pracovník bezpečnostně právní ochrany osob a majetku, pracovník pro úsek informačních technologií a programování v bezpečnostních službách.
 • Ekonomika a podnikání - Denní
  Délka studia : 4
  Výuka zahájena : 1.9.2009
  Školné : 18000,-Kč
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Kód oboru : 63-41-M/01
  Přijímací zkoušky : Pohovor
  Poznámka : Specializace oboru - 1. Podnikatel a internetová ekonomika. 2. Cestovní ruch a průvodcovství. 3. Informační technologie a programování v ekonomice. 4. Finanční, pojišťovací a účetní služby, burzy a makléřství. V přihlášce uveďte obor a vybranou specializaci. Uchazeči mají při studiu v jednotlivých specializacích odborné předměty. U specializace č.1 - jsou to ekonomika, účetnictví, marketing, pojišťovnictví, podniková informatika, informační systémy, Informační systémový management, aplikace IT v podnicích a institucích, vytváření a správa databází, správa sítí, grafika, účetní systémy… Specializace č.2 - cestovní ruch, technika cestovního ruchu, průvodcovství, průvodcovské zkoušky, ekonomika v cestovním ruchu, cestovní kancelář… Specializace č.3 - internetový obchod, tvorba www, informační systémový management, programování… Specializace č.4 - bankovnictví, pojišťovnictví, finanční gramotnost, burzy, IKT v ekonomice a na burzách,management, marketing, ekonomika, účetnictví… Uplatnění v praxi: banky, pojišťovny, cestovní kanceláře, ICT společnosti, internetové obchody, soukromé podnikání, vedení účetnictví firmám, reklama, marketing, studium na VŠ.
 • Veřejnosprávní činnost - Denní
  Délka studia : 4
  Výuka zahájena : 1.9.2009
  Školné : 18000,-Kč
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Kód oboru : 68-43-M/01
  Přijímací zkoušky : Pohovor
  Poznámka : Specializace oboru - 1. Diplomacie a mezinárodní vztahy. 2. Public relations a marketingová komunikace. 3. Právní specialista ve veřejné správě. 4. Informační technologie a programování ve veřejné správě. V přihlášce uveďte obor a vybranou specializaci. Obor se specializuje na humanitní předměty, je vhodný pro ty, kteří chtějí studovat právo, veřejnou správu, politologii, zabývat se problematikou EU, public relations, diplomatickým protokolem. Cílem je, abyste dále pokračovali ve státní správě, případně studovali mezinárodní vztahy a jiné VŠ. Uchazeči mají při studiu v jednotlivých specializacích odborné předměty: diplomacie, diplomatický protokol, etika, politologie, Ústavní právo a státovědy, Evropské právo, Česká republika a evropské dimenze, veřejná správa, evropské politické systémy, public relations, komunikace a komunikační dovednosti, reklama, Obchodní práva, sociální analýzy, elektronický marketing, marketing měst a obcí. Uplatnění v praxi: Pracovník ve státní správě, studium mezinárodních vztahů, práva a jiné VŠ, pracovník Magistrátu, pracovník advokátních kanceláří, kariérní diplomat, pracovník ve státních organizacích a institucích, v Parlamentu, pracovník v bance, marketingu, příprava politických kampaní, specialista v public relations.
 • Podnikání - Kombinovaná
  Délka studia : 3
  Výuka zahájena : 1.9.2010
  Školné : 12000,-Kč
  Druh studia : Nástavbové
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Kód oboru : 64-41-L/51
  Přijímací zkoušky : Pohovor
  Poznámka : Specializace oboru - Podnikatel. Obor je určen pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu hrozící ztráty zaměstnání, chtějí po vyučení dodělat maturitu. Zákon o PČR, AČR a další vyžadují pro výkon povolání maturitní zkoušku. Tento obor vám umožní tento handicap odstranit. Výuka probíhá každou sobotu. Podmínkou přijetí je výuční list. Odborné předměty: marketing, účetnictví IT, právo, finanční, bankovní, pojišťovací produkty, burzy, management. Uplatnění v praxi: podnikání, účetní služby, doplnění kvalifikace nutné pro výkon daného povolání.
Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

Obec Most
Adresa Aloise Jiráska 1887
Email reditelka@ssdvs.cz; info@ssdvs.cz
Telefon 777 576 590; 411 130 916
FAX 411 130 917
Ředitel Ing. Vladimíra Ilievová
Kraj Ústecký kraj
Zřizovatel Soukromý
Typ školy Soukromá
Kontaktni osoba Bc. Jana Wernerová, DiS.
25045911
WWW www.ssdvs.cz
Jazyky Angličtina, Němčina, Ruština

Poznámka ke škole : DOD : 08.10.2014, 12.11.2014, 10.12.2014, 07.01.2015, 04.02.2015 (vždy od 8:00-17:00 hod.). Škola ctí etický kodex a morální hodnoty občana. Celkovou filozofií a krédem školy je přivést mladého člověka na práh dospělosti připraveného nejen do praxe, ale i do života jako takového. Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, ale i pedagogickém. Jsou mezi nimi profesionálové ze sféry policejní, finanční, ekonomické, novinářské, právní. Jazykové vzdělání rozmanitou nabídkou jazyků. Myslíme i na tělo a psychiku. Nabízíme sebeobranu, bojové sporty, lyžařské a vodácké a turistické pobyty, zahraniční výjezdy. Spolupracujeme s vlivnými osobnostmi nabízených oborů, jak na bázi ČR, tak i EU. Škola dosáhla velmi dobrých výsledků u maturitních zkoušek. Komunikujeme s médii. Jsme držiteli titulu Světová škola. Jsme otevřenou školou, která neustále rozšiřuje své působení a vstupuje do projektů, zabývá se evaluací školy. Nabízíme denní, kombinovanou a nástavbovou formu studia. Existuje velice kladná spolupráce managementu školy, pedagogického sboru, studentstva a rodičů. NOVINKA - Od 1. 9. 2014 nabízíme VŠ studium v kombinované formě na VŠERS obor Bezpečnostně právní, seniorům nabízíme Virtuální Univerzita třetího věku při ČZU. Naše cíle: Student má chodit do školy rád a úspěšně odmaturovat. Absolvent by měl být konkurenceschopný na trhu práce, proto se snažíme do části teoretické vtěsnat maximum praktických dovedností, ale i obměňovat specializace jednotlivých oborů tak, aby kopírovaly potřeby trhu. Absolvent by měl uspět u maturitní zkoušky a v přijímacím řízení na VŠ. Profesionalita, vysoké nároky na kvalitu pedagogického sboru, laskavost, vstřícnost, nekonfliktnost, spolupráce managementu, pedagogů, studentů a rodičů. Výuka probíhá v řadě předmětů prostřednictvím výpočetní techniky e-learning, moodle. Management školy, pedagogický sbor, studenti a rodiče jsou ti, kteří budou neustále usilovat o naplnění vize a cílů školy. Celá škola používá moderní výukové metody, všichni studenti a studentky a celý pedagogický sbor pracuje při výuce s notebooky. Notebooky dodává škola všem ZDARMA. SPECIALIZACE OBORŮ: Ekonomika a podnikání: 1. Podnikatel a internetová ekonomika. 2. Cestovní ruch a průvodcovství. 3. Informační technologie a programování v ekonomice. 4. Finanční, pojišťovací a účetní služby, burzy a makléřství. Bezpečnostně právní činnost: 1. Pracovník - policista PČR, strážník Městské nebo obecní policie, příslušník Vězeňské služby ČR, příslušník Vojenské policie AČR, příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. 2. Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur. 3. Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního psaní. 4. Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří. Veřejnosprávní činnost: 1. Diplomacie a mezinárodní vztahy. 2. Public relations a marketingová komunikace. 3. Právní specialista ve veřejné správě. 4. Informační technologie a programování ve veřejné správě. Podnikatel: obor je určen pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu hrozící ztráty zaměstnání, chtějí po vyučení dodělat maturitu. Zákon o PČR, AČR a další vyžadují pro výkon povolání maturitní zkoušku. Tento obor vám umožní tento handicap odstranit. Výuka probíhá každou sobotu. Podmínkou přijetí je výuční list. Odborné předměty: marketing, účetnictví IT, právo, finanční, bankovní, pojišťovací produkty, burzy, management.

Ohodnoťte školu

Tato škola zatím nebyla hodnocena