Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. - informace, kontakty

Druh : Střední odborná škola

Obory
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - Denní
  Délka studia : 4
  Školné : 17000,-Kč
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 1.8
  Kód oboru : 75-31-M/01
 • Sociální činnost - Denní
  Délka studia : 4
  Školné : 15000,-Kč
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Prospěch : 2
  Kód oboru : 75-41-M/01
 • Ošetřovatel - Denní
  Délka studia : 3
  Ukončení studia : ZZ + výuční list
  Prospěch : 2.6
  Kód oboru : 53-41-H/01
 • Sociální činnost - Dálková
  Délka studia : 3
  Školné : 15000,-Kč
  Ukončení studia : Maturitní zkouška
  Kód oboru : 75-41-M/01
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.

Obec Zlín
Adresa Česká 4787
Email info@sspgs-zlin.cz
Telefon 577 438 565
Ředitel Mgr. Alena Kulíšková
Kraj Zlínský kraj
Zřizovatel Soukromý
Typ školy Soukromá
Kontaktni osoba Hana Dolanská
25344587
WWW www.sspgs-zlin.cz
Jazyky Angličtina, Němčina
Cena ubytování 800
Cena stravování 600

Poznámka ke škole : DOD: 12.11.2014 - soukromých škol 9 -15 h, celozlínský 21.11.2014 (10 - 17 h), školní - 9.12.2014 a 10.2.2015 (9 - 16 h). Přijímací řízení - dle kritérií: prospěch, aktivita související se zvoleným oborem (ZUŠ, olympiády, kroužky apod.). U všech oborů se předpokládá dobrý zdravotní stav. U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika požadujeme logopedické vyšetření. Studijní obor Předškolní mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Dále mohou pracovat v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost, případně v péči o jednotlivce a malé skupiny dětí v rámci mikrojeslí a mikroškolek. Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Absolventi obou studijních oborů, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Absolvent učebního oboru Ošetřovatel se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání nebo bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Ve škole lze vykonvat MT zkoušku z jednotlivých předmětů.

Ohodnoťte školu

Tato škola zatím nebyla hodnocena