Filtru odpovídá celkem 17 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (7)
Jihočeský kraj
České Budějovice (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2)
Moravskoslezský kraj
Opava (1), Ostrava-město (1)
Olomoucký kraj
Olomouc (1)
Pardubický kraj
Pardubice (1)
Plzeňský kraj
Plzeň-město (1)
Ústecký kraj
Teplice (1)
Zlínský kraj
Kroměříž (1)
Zvolen druh KonzerVATOŘE Zrušit filtr druhu školy
Obor (23)
Hudba , Ladění klavírů , Ladění klavírů a kulturní činnost , Zpěv , Hudebně dramatické umění , Tanec , Současný tanec , Hotelnictví , Kosmetické služby , Obchodní akademie , Obchodní akademie (Se sportovní přípravou) , Hudba (Klasická hudba) , Hudebně dramatické umění (Herectví) , Tanec (Taneční umění) , Zpěv (Klasický zpěv) , Hudba (ŠVP-KP-Hudba) , Zpěv (ŠVP-KP-Zpěv) , Hudba (Hudba) , Zpěv (Zpěv) , Keramická výroba (Keramická výroba) , Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá) , Prodavačské práce (Prodavačské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Stravovací a ubytovací služby)

Seznam konzervatoří v ČR

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
Kroměříž
Konzervatoř

Hudba , Zpěv

DOD: 18.10. 2014. Škola také pořádá kurzy pro talentované žáky ZUŠ: KM WINDS - interpretační kurzy hry na dechové nástroje - duben, září; KM Strings - interpretační kurzy hry na smyčcové nástroje - květen, říjen; kytarové kurzy - květen. Podrobné informace o kurzech jsou uvedeny na stránkách školy v sekci interpretační kurzy.
Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270, Krupka
Krupka
Konzervatoř

Hudba (Hudba) , Zpěv (Zpěv) , Hudba (Hudba) , Zpěv (Zpěv)

Střední škola

Keramická výroba (Keramická výroba) , Prodavačské práce (Prodavačské práce) , Prodavačské práce (Prodavačské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Stravovací a ubytovací služby) , Stravovací a ubytovací služby (Stravovací a ubytovací služby) , Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá)

DOD: listopad, prosinec, leden 2015 (viz www.zspskrupka.cz); cena oběda 24,-Kč/den.
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10
Plzeň
Konzervatoř

Hudba (ŠVP-KP-Hudba) , Hudba (ŠVP-KP-Hudba) , Zpěv (ŠVP-KP-Zpěv) , Zpěv (ŠVP-KP-Zpěv)

Týden otevřených dveří 25.11. - 29.11.2013. Přihlášky se podávají do 30.11.2013 na ředitelství školy. Pro studium zpěvu je nutný lékařský posudek foniatra. TZ se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu a zkoušky z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření na skladbu a dirigování a hru na elktronické klávesové nástroje. Cena stravování 36,- Kč/oběd, 94,- Kč celodenní.
Konzervatoř Pardubice
Pardubice
Konzervatoř

Hudba , Zpěv , Hudba , Zpěv

DOD 15. 10. 2011. Příprava pro uměleckou a pedagogickou činnost. Ubytování v Domově mládeže Rožkova ul. Celodenní stravování 1400 Kč/měsíc.
Konzervatoř Evangelické akademie
Olomouc
Konzervatoř

Hudba , Zpěv

Ubytování a stravování žáků škola zprostředkovává v jiném školském zařízení.
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
Ostrava
Konzervatoř

Tanec (Taneční umění) , Hudba (Klasická hudba) , Hudebně dramatické umění (Herectví) , Zpěv (Klasický zpěv) , Hudba (Klasická hudba) , Zpěv (Klasický zpěv)

DOD: 15.10.2014 a 22.10. 2014. Naše škola je zvláštní typ školy, ve které se rozvíjejí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním uměleckém vzdělání. Poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Zpěv, Tanec, Současný tanec a Hudebně-dramatické umění. Stravování je možné si zajistit v blízké školní jídelně, ubytování v domovech mládeže. Zajišťujeme přípravné kurzy, podrobné informace na www.jko.cz.
Církevní konzervatoř Opava
Opava
Konzervatoř

Hudba , Hudba

Den otevřených dveří: 9.10. 2014 a 6.11. 2014 od 10 do 16 hodin . Školu lze navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Talentové zkoušky: 15.1. 2015, 9.4. 2015 a 11.6. 2015. CKO pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přijímímáme i žáky bez vyznání. Studovat lze denní i kombinovanou formou. Škola nabízí studium v oboru Hudba se zaměřením na hru na klavír, varhany, cembalo, akordeon, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, skladbu či dirigování. Konzervatoř má nové vybavení, kvalitní nástroje, množství individuálních i odborných učeben.
Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3, Brno
Brno
Konzervatoř

Tanec

DOD: 7. a 8. 11. 2014. Informace o stravování: oběd stojí 29,- Kč. Informace o škole a přijímacím řízení: posuzují se tělesné, taneční a hudebně rytmické předpoklady. V případě neúspěchu při talentové zkoušce si může dítě podat přihlášku na jinou osmiletou střední školu. Studium je ukončeno maturitní a absolventskou zkouškou a studenti získávají vyšší odborné vzdělání. Absolventi mají uplatnění v divadelních tanečních souborech, v souborech moderního a lidového tance, jako pedagogové, nebo mohou studovat na vysokých školách uměleckého nebo humanitního zaměření.
Konzervatoř Brno
Brno
Konzervatoř

Hudba , Hudebně dramatické umění , Zpěv

DOD: info viz internetové stránky školy na konci září; cena obědu 33,-Kč; individuální konzultace před PZ.
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22
České Budějovice
Konzervatoř

Hudba , Zpěv

DOD: 3.11.2014
Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o.
Praha
Střední odborná škola

Hotelnictví , Obchodní akademie , Obchodní akademie (Se sportovní přípravou) , Kosmetické služby

Konzervatoř

Tanec , Tanec

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.
Praha
Konzervatoř

Tanec

DOD : budou na www stránkách. Nový typ konzervatoře, která spojuje gymnaziální a umělecké vzdělání, propojuje výuku klasických a moderních tanečních technik. Absolvent je připraven na interpretační nebo pedagogickou kariéru stejně jako na vysokoškolské studium. Konzervatoř provozuje studentské umělecké soubory "Balet Praha junior" a "Baby balet Praha".
Konzervatoř Duncan centre
Praha
Konzervatoř

Současný tanec , Současný tanec

DOD :5.10., 6.10.2011 uvádíme na www stránkách školy
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Praha
Konzervatoř

Hudba , Hudebně dramatické umění

DOD.: 10.11.2011
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy
Praha
Konzervatoř

Tanec

DOD : Škola nedodala údaje. Aktuální informace na www. stránkách školy.
Pražská konzervatoř, Praha1, Na Rejdišti 1
Praha
Konzervatoř

Hudba , Hudebně dramatické umění , Zpěv , Hudba , Hudebně dramatické umění , Zpěv

DOD : Aktuální informace na www. stránkách školy.
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
Praha
Konzervatoř

Hudba , Zpěv , Ladění klavírů , Ladění klavírů a kulturní činnost

DOD: Aktuální informace na www.stránkách školy.