Filtru odpovídá celkem 48 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (7)
Jihočeský kraj
České Budějovice (3), Písek (1), Jindřichův Hradec (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (3), Hodonín (1)
Karlovarský kraj
Cheb (1), Karlovy Vary (1)
Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou (2), Pelhřimov (1), Havlíčkův Brod (1), Jihlava (1)
Královéhradecký kraj
Rychnov nad Kněžnou (1)
Liberecký kraj
Česká Lípa (1)
Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek (2), Opava (1), Bruntál (1)
Olomoucký kraj
Šumperk (1)
Pardubický kraj
Pardubice (2), Svitavy (1)
Středočeský kraj
Kolín (3), Rakovník (2), Příbram (1), Kutná Hora (1), Kladno (1), Benešov (1), Praha-východ (1), Beroun (1)
Ústecký kraj
Teplice (2), Louny (1), Most (1)
Zvolen druh Praktické školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (24)
Praktická škola dvouletá , Gymnázium , Knihařské práce , Obchodní škola , Šití oděvů , Sociální činnost , Charitativní služby , Praktická škola jednoletá , Sklenářské práce , Praktická škola jednoletá (Životem lépe a snadněji) , Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce) , Pečovatelské služby , Praktická škola , Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce , Praktická škola dvouletá (ŠVP) , Praktická škola jednoletá (ŠVP) , Provozní služby , Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá) , Praktická škola jednoletá (Praktická škola jednoletá)

Seznam praktických škol v ČR

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.
Teplice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá) , Praktická škola jednoletá (Praktická škola jednoletá)

DOD: na základě individuální domluvy. Cena oběda 23,- Kč, cena svačiny 10,-Kč. Škola je určena pro žáky a studenty s lehkým a středně těžkým mentálním handicapem (s možnou kombinací s tělesným či smyslovým handicapem), po ukončení studia možnost zařazení do rehabilitačních či chráněných dílen Arkadie - společnosti pro komplexní péči o zdravotně postižené.
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace
Duchcov
Praktická škola

Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá)

DOD: po telefonické dohodě. Cena jednoho oběda: 22,- Kč. Škola je určena pro žáky se středně těžkým mentálním, popřípadě lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Most
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena výhradně pro žáky se zdravotním postižením - zrakovým, sluchovým, tělesným a souběžně s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Cena za 1 oběd 30 Kč.
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Žatec
Praktická škola

Provozní služby , Praktická škola dvouletá (ŠVP) , Praktická škola jednoletá (ŠVP)

DOD: 12.-13.11.2014 20. - 21.1.2015 Na základě telefonické domluvy je možné školu navštívit v jiném termínu. Profil absolventa poskytuje informace o odborných a osobnostních kvalitách, pracovních činnostech, pro které jsou absolventi připravování. Vzdělávací program: 69-54-E/01 Provozní služby Motivační název ŠVP- "Uplatním se" Uplatnění absolventů: úklid ve zdravot.a sociál zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách. Také při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků.A Absolvent školy může dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.
Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice
Jesenice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

REDIZO: 600171469. DOD: 18.10.2012 a 18.1.2013. Zařízení je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je bezbarierová, má vlastní školní svozové auto, je nadstandardně vybavená, v kolektivu zaměstnanců jsou speciální pedagogové. Na pozemku školy je školní hřiště a zahrada. Pro absolventy ZŠS a ZŠP nabízí vzdělání s jednoletou a dvouletou přípravou.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576
Rakovník
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

REDIZO: 600022188. DOD: 16.1.2014 Škola má výborné materiálně technické podmínky, bezbariérová, se speciálními pedagogy. Zaměření oboru: pomocné práce při příjmu, přípravě a praní prádla a oděvů, jejich žehlení, mandlování.
Odborné učiliště a Praktická škola
Příbram
Odborné učiliště

Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce

Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD individuálně po dohodě. Podmínkou přijetí je písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření - nutno doložit k přihlášce o studiu.
Základní škola a Praktická škola
Úvaly
Praktická škola

Praktická škola

Škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Bývá pro mnohé z nich odrazovým můstkem k dalšímu studiu. Je to škola státní, studium je bezplatné a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Po jejím absolvování se studenti mohou přihlásit ještě i do učiliště, které většinou úspěšně absolvují. Jiní nastupují do zaměstnání ve stravovacích, nebo sociálních službách případně v obchodě.
Základní škola a Praktická škola Kutná Hora
Kutná Hora
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: 13.11.2013 a 8.1.2014 Škola je určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze nsížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku ve zvláštní škole, v pomocné škole, v nižším než devátém ročníku základní školy. Škola je určena chlapcům i dívkám.Budova školy je bezbariérová. Velká nabídka mimoškolní činnosti.
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace
Kolín
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: prohlídky školy po domluvě, stravování ve SPŠS Kolín - cena za oběd 25,- Kč. Bezbariérový přístup, pomoc asistentů, individuální přístup, odborné učebny: keramická dílna, cvičná kuchyň, velká tělocvična, počítačová pracovna, šírna. Podmínky přijetí: ukončení PŠD, doporučení PPP nebo SPC, lékařské potvrzení přihlášky, předpoklad dokončení studia.
Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359
Český Brod
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: prosinec 2013, březen 2014, bude upřesněno na www stránkách, jinak možno po tel. domluvě. Cena za oběd 25 Kč. Vzdělávání je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti žáka. Příprava pro výkon jednoduchých prací zejména formou praktických činností - pečovatelské, pěstitelské a základy aranžérské práce, příprava pokrmů, keramika, základy šití, práce v dílnách. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání bez výučního listu).
Dívčí katolická střední škola a Mateřská škola
Kolín
Praktická škola

Pečovatelské služby , Praktická škola dvouletá

DOD: 20. 11. 2013, 4. 12. 2013, 15. 1. 2014. Dvouletá střední škola. Škola je určena pro žáky nestudijního typu ze ZŠ, speciálních škol, DD apod. Vzhledem ke vzdělávacím potřebám žáků jsou respektovány individuální schopnosti a možnosti žáků. Cílem je získat vzdělání a manuální dovednosti. Absolventi se uplatní v oborech: vaření, pečovatelství, šití. Příslušnost k církvi ani víra není podmínkou přijetí.
Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s.
Stochov
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 18.11.2014 i jiné dny po domluvě. Praktická škola dvouletá a jednoletá je provozována na odloučeném pracovišti: Unhošť, Hájecká 190. Stravování je zajištěno v jídelně místní ZŠ, cena za jeden oběd 32,-Kč, pro imobilní funguje donášková služba.Škola je bezbariérová a je vhodná pro žáky s různými stupni, typy a kombinacemi postižení. Přijímací zkoušky se nekonají, je vyžadována zdravotní dokumentace. Roční školné je odstupňováno podle rozsahu poskytovaných služeb ( od 14 000 do 20 000,-Kč ).
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun
Beroun
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: individuálně Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijati mohou být žáci, kteří mají doporučení pedagogického poradenstdkého zařízení, pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zdravotní postižení je diagnostikováno v oblasti středně těžkého mentálního postižení, případně lehkého mentálního postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením.
Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386
Benešov
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Škola vzdělává žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení,případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová
Moravská Třebová
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Návštěva školy možná kdykoli po telefonické dohodě. Škola přijímá žáky i se střední těžkým a těžkým mentálním postižením a s těžším stupněm kombinovaného postižení. Připravuje žáky na zvládnutí běžných životních situací a sebeobsluhy, přípravy pokrmů a ručních prací (dílenské práce pro chlapce). Škola poskytuje služby školního psychologa a různé terapie. Cena oběda 22 Kč, celodenní stravné 72 Kč.
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. Pardubice
Pardubice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD 21. 9. 2011 a leden 2012. Škola je určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, k přihlášce je nutné dodat psychologické a lékařské vyšetření (kopie). Škola poskytuje podpůrné terapie (logopedie, fyzioterapie, muzikoterapie, psychorelaxace) a sociální službu "Osobní asistence".
Speciální MŠ, základní škola a praktická škola Pardubice
Pardubice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD 2. 4. 2012. Škola dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení a žákům s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením při respektování individuálních zvláštností a schopností žáků.
Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.
Šumperk
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

DOD : 20.11. 2014. Budova bezbariérová, rehabilitace.
Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 5/361, 746 01 Opava
Opava
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

Obor Praktická škola jednoletá je určen žákům se středním a těžším mentálním postižením, máme zkušenosti i se žáky s kombinovanými vadami ( počet žáků s invalidním vozíkem je limitován personálními a materiálními podmínkami školy ). Školní vzdělávací program PRŠJ je koncipován tak, aby umožnil absolventům získat a upevnit dovednosti potřebné k sebeobsluze, komunikaci v rodině i na veřejnosti atd.