Filtru odpovídá celkem 18 škol
Jihočeský kraj
České Budějovice (2), Jindřichův Hradec (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2), Hodonín (1)
Kraj Vysočina
Pelhřimov (1), Žďár nad Sázavou (1), Jihlava (1)
Královéhradecký kraj
Rychnov nad Kněžnou (1)
Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek (2), Opava (1), Bruntál (1)
Olomoucký kraj
Šumperk (1)
Středočeský kraj
Příbram (1), Rakovník (1), Kladno (1)
Zvolen druh Praktické školy Zrušit filtr druhu školy
Zvolen obor Praktická škola jednoletá Zrušit filtr oboru

Seznam praktických škol v ČR obor Praktická škola jednoletá

Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice
Jesenice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

REDIZO: 600171469. DOD: 18.10.2012 a 18.1.2013. Zařízení je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je bezbarierová, má vlastní školní svozové auto, je nadstandardně vybavená, v kolektivu zaměstnanců jsou speciální pedagogové. Na pozemku školy je školní hřiště a zahrada. Pro absolventy ZŠS a ZŠP nabízí vzdělání s jednoletou a dvouletou přípravou.
Odborné učiliště a Praktická škola
Příbram
Odborné učiliště

Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce

Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD individuálně po dohodě. Podmínkou přijetí je písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření - nutno doložit k přihlášce o studiu.
Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s.
Stochov
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 18.11.2014 i jiné dny po domluvě. Praktická škola dvouletá a jednoletá je provozována na odloučeném pracovišti: Unhošť, Hájecká 190. Stravování je zajištěno v jídelně místní ZŠ, cena za jeden oběd 32,-Kč, pro imobilní funguje donášková služba.Škola je bezbariérová a je vhodná pro žáky s různými stupni, typy a kombinacemi postižení. Přijímací zkoušky se nekonají, je vyžadována zdravotní dokumentace. Roční školné je odstupňováno podle rozsahu poskytovaných služeb ( od 14 000 do 20 000,-Kč ).
Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.
Šumperk
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

DOD : 20.11. 2014. Budova bezbariérová, rehabilitace.
Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 5/361, 746 01 Opava
Opava
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

Obor Praktická škola jednoletá je určen žákům se středním a těžším mentálním postižením, máme zkušenosti i se žáky s kombinovanými vadami ( počet žáků s invalidním vozíkem je limitován personálními a materiálními podmínkami školy ). Školní vzdělávací program PRŠJ je koncipován tak, aby umožnil absolventům získat a upevnit dovednosti potřebné k sebeobsluze, komunikaci v rodině i na veřejnosti atd.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
Třinec
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 9.12.2014 a 6.1.2015. PrŠ dvouletá určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům s těžším zdrav. postižením, kteří ukončili povinnou škol. docházku v ZŠP,ZŠS,ZŠ s nedokončenou škol. docházkou. Výuka směřována k získávání praktických dovedností. Připravuje žáky na další studium, pro prac. uplatnění i vlastní život. PrŠ jednoletá koncepčně navazuje na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání zákl. školy spec. Umožňuje modifikaci vzděl. obsahu pro vzdělávání žáků s mentálním postiž. a souběžným dalším zdravotním postižením. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízíme možnost celoživotního učení, které je přizpůsobeno potřebám a schopnostem uživatelů s těžším mentálním postižením. Tato Aktivační centra jsou provozována po skončení vyučování se zaměřením na výtvarné a umělecké činnosti, na obsluhu multimediálních přístrojů a základy přípravy pokrmů.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 15.1.2015. PrŠ dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, příp. s lehkým mentálním postižením, kteří ukončili PŠD v ZŠ praktické, ZŠ speciální, ZŠ a ze zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Absolvent může pokračovat ve studiu s VL. PrŠ jednoletá je určena pro žáky s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělání v ZŠ speciální. Stravování zajištěno. Škola je bezbariérová.
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
Krnov
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Bezbariérový přístup se připravuje pro školní rok 2015/2016. Vyučují zde speciální pedagogové s asistenty, možnost vzdělání pro žáky s postižením - mentálním, sluchovým, tělesným, s více vadami. Předpokladem pro přijetí je PŠD a doporučení Speciálního pedagogického centra - SPC. Škola nabízí klidné a přátelské prostředí, malý počet žáků ve třídách, individuální přístup. Adresa provozu školy je: Hlubčická 9, Krnov
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Rychnov nad Kněžnou
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 21.11.2013 a 16. 1. 2014. Cena oběda 30,- Kč. Škola je pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Dvouletý obor je určen především pro absolventy základní školy praktické a nižších ročníků základní školy. Jednoletý obor je určen především pro absolventy základní školy speciální a nižších ročníků základní školy praktické.
Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13
Sviny
Praktická škola

Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce) , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: školu můžete navštívit kdykoli po telefonické domluvě. Bezbariérový přístup. Ubytování a stravování je zajištěno v Dětském středisku Březejc - jde o sociální služby, které nezajišťuje škola - platby jsou individuální dle příspěvku na péči a dalších kritérií.
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
Černovice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: Návštěva školy a osobní konzultace je možná kdykoliv po telefonické dohodě. Speciální škola pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením.
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava
Jihlava
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: úterý 17.12.2013
Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243
Vřesovice
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

DOD: Návštěva školy je možná v době vyučování po telefonní domluvě. Škola je zaměřena na jednoduché práce v zahradnictví a práce v domácnosti. Obor vhodný pro žáky s PŠD a OZP. Přijímací zkouška se nekoná. Nutné doporučení SPC. Pro ubytování slouží internát s mnoha aktivitami (bazén s výřivkou, hřiště, vycházky). Celodenní stravování 99Kč/den. Bezbariérový přístup.
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4
Brno
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1
Brno
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 10. 2. 2015
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Jindřichův Hradec
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

Praktická škola nabízí nižší střední vzdělání pro žáky se zdravotním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou. Výuka umožňuje prohlubování dosud získaných vědomostí a dovedností a praktická příprava je zaměřena na práce v zahradnictví. Seznámení se školou je možné kdykoliv po předchozí domluvě na uvedených telefonních číslech.
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
České Budějovice
Praktická škola

Sklenářské práce , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: Bude upřesněno. Cena oběda 32 Kč. Internát 96 Kč/osobu/den - stravné, 10 Kč/os./den - ubytování. Obor sklenářské práce je pro žáky s LMP. Praktická škola je pro žáky se středně těžkým nebo kombinovaným postižením.
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228
Trhové Sviny
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

Škola je zřízena na adrese: Dlouhá 35, České Budějovice.