Filtru odpovídá celkem 5 škol
Jihomoravský kraj
Znojmo (1)
Karlovarský kraj
Cheb (1)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (1), Jičín (1)
Liberecký kraj
Česká Lípa (1)
Zvolen druh Střední odborná učiliště Zrušit filtr druhu školy
Zvolen obor Pekař Zrušit filtr oboru

Seznam středních odborných učilišť v ČR obor Pekař

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Česká Lípa
Střední odborné učiliště

Agropodnikání , Analýza potravin , Ekologie a životní prostředí , Ekonomika a podnikání , Hotelnictví , Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik) , Obchodník , Cukrář , Čalouník , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář - slaboproud , Instalatér , Kadeřník , Klempíř , Kuchař-číšník (Číšník) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Pekař , Prodavač , Provoz služeb , Strojní mechanik (Zámečník) , Truhlář , Zedník , Zemědělec - farmář , Dřevařská výroba , Strojírenské práce , Šití oděvů , Truhlářská a čalounická výroba , Lesnické práce , Práce ve stravování , Stavební práce , Zemědělské práce , Cukrář , Prodavač , Podnikání , Provozní technika , Gastronomie (Společné stravování) , Podnikání , Provozní technika , Technologie potravin

DOD: 9. - 10. listopadu 2011. Stravování: 28,-- Kč za jeden oběd 1) Možnost nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů 2) Možnost nástavbového studia po absolvování tříletých oborů
Střední škola gastronomie a služeb
Nová Paka
Střední odborné učiliště

Hotelnictví (Hotelnictví a turizmus) , Cukrář , Krejčí (Krejčí - modelování oděvů) , Kuchař-číšník , Pekař , Truhlář , Podnikání , Podnikání

DOD: 9.11.2011, 11.1.2012, a jindy po tel. domluvě. Stravování a ubytování poskytuje jiný subjekt, ubytování 1000,-Kč, oběd 25,-Kč, snídaně + večeře 46,-Kč. Školní vzdělávací program od 1.9.2008
Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice
Smiřice
Střední odborné učiliště

Cukrář , Kuchař - číšník , Pekař , Podnikání

DOD: 25.11., 2.12., 3.12.2011, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2.2012 10.00 - 17.00hod.. 14 denní cyklus výuky, dopravní dostupnost, doplňkové odborné kurzy, počítačová učebna, odborné učebny, víceúčelové hřiště, zajištění produktivní práce žákům učebních oborů, ubytování i stravování zprostředkujeme, možnost získat střední vzdělání vykonáním jednotlivých zkoušek z vyučovaných předmětů.
Integrovaná střední škola Cheb
Cheb
Střední odborná škola

Informační technologie , Obchodní akademie , Stavebnictví (pozemní stavitelství) , Strojírenství (programování CNC strojů)) , Veřejnosprávní činnost , Všeobecná ekonomika ((řízení podniku )) , Elektrotechnika mechanik elektrotechnik , Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů-strunné nástroje

Střední odborné učiliště

Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Instalatér , Kadeřník , Klempíř , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Prodavač a výrobce lahůdek , Truhlář, truhlářské práce , Zedník , Strojírenská výroba , Podnikání , Podnikání

Odborné učiliště

Ekonomika a podnikání , Informační technologie , Stavebnictví , Strojírenství , Mechanik elektrotechnik , Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů , Instalatér , Kadeřník , Klempíř , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Prodavač , Truhlář , Zedník , Potravinářská výroba , Strojírenské práce , Práce ve stravování , Stavební práce , Podnikání , Podnikání , Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Učiliště

Potravinářská výroba , Provoz společného stravování , Stavební práce , Stavební výroba

přijímací zkoušky: maturitní obory - ČJ,M,OSP, u oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - TZ DOD 22.11.2013, 23.11.2013, 17.1.2014,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19
Znojmo
Střední odborné učiliště

Agropodnikání , Cukrář , Kuchař-číšník , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Prodavač , Řezník-uzenář , Zahradník , Zahradnické práce , Podnikání

DOD 12.12.2014.Škola se aktivně zapojuje do projektů EU a JMK, spolupracuje se školami v zahraničí s cílem zlepšit jazykovou připravenost žáků. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně ověřovány testovánímScio. Ve škole je nabízeno množství školních aktivit.Př. lyceum je přípravou ke studiu na VŠ. Agropodnikání je odborné vzdělávání se zaměřením na charakter našeho regionu. Je zde zařazena výuka vinohradnictví. Žáci získají ŘP skupiny B,T. Mají možnost pokračovat ve studiu na VŠ.Žáci oboru Opravář zem.str. získají ŘP skupiny B,T,C a průkaz svařování plamenem a el.obloukem.Žáci oboru Kuchař-číšník se vzdělávají ve 2 cizích jazycích.Obor Prodavač je zaměřen i na výrobu pokrmů rychlého občerstvení a lahůdek. U oborů Řezník-uzenář a Pekař mohou žáci získat stipendium za dobrý prospěch.U oboru Zahradník je zařazena i výuka vinohradnictví. Obor Zahrad.práce je určen především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.Ve výuce cizích jazyků všech oborů se závěrečnou zkouškou je vyučována odborná terminologie daných oborů podle vlastních výukových materiálů. Výuka je doplněna e-learningovou formou. Ve škole probíhají obhajoby odborných prací, odborné exkurze a přednášky. Žáci se zúčastňují odborných soutěží,SOČ,olympiád, sportovních soutěží,výstav.Spolupráce s rakouskou školou v Polysdorfu umožňuje výměnný odborný výcvik.