Filtru odpovídá celkem 14 škol
Jihočeský kraj
České Budějovice (1)
Jihomoravský kraj
Blansko (1)
Královéhradecký kraj
Náchod (1)
Liberecký kraj
Liberec (2)
Moravskoslezský kraj
Karviná (2), Nový Jičín (2), Ostrava-město (1)
Olomoucký kraj
Olomouc (1), Šumperk (1)
Středočeský kraj
Nymburk (1)
Ústecký kraj
Litoměřice (1)
Zvolen druh Střední školy Zrušit filtr druhu školy
Zvolen obor Ekonomické lyceum Zrušit filtr oboru

Seznam středních škol v ČR obor Ekonomické lyceum

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice n.L., Špindlerova 690, příspěvková organizace
Roudnice nad Labem
Střední škola

Agropodnikání , Dopravní prostředky , Ekonomické lyceum

Vyšší odborná škola

Management firem

DOD: 11.11. - 13.11.2014.Obor: Dopravní prostředky (možnost výběru třídy s rozšířenou výukou fotbalu).
Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534
Lysá nad Labem
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie

DOD: po 7. 10. 2013 10.00-16.00 hod., so 7. 12. 2013 9.00-12.00 hod., po 13. 1. 2014 10.00-16.00 hod.Stravování je zajištěno firmou Scolarest v areálu školy. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ. Stěžejní předměty v oboru OA: cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, marketing. Stěžejní předměty v oboru EL: cizí jazyky, společenskovědní předměty, zeměpis cest. ruchu. Škola nemá bezbar. přístup.
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31
Šumperk
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie

DOD: 16. 12. 2014, žáci mají možnost stravování na Střední zdravotnické škole a ubytování je možné zajistit na jiných šumperských internátech.
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
Olomouc
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Obchodní akademie

DOD: 14.12.2013 a 14.1.2014. Vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání k dalšímu studiu na VŠ. Ve škole je žákům k dispozici wifi, posilovna, knihovna. Spolu s maturitním vysvědčením absolventi obdrží dodatek Europass pro práci v cizině. Nově otevíráme zkrácené studium Obchodní akademie pro absolventy jiných maturitních oborů (denní forma studia, délka studia 1 rok). Ubytování zajišťujeme na internátech jiných středních škol.
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Obchodní akademie

DOD: 24.11.2014 a 19.1.2015. Pořádáme přípravné kurzy k PZ. Nabízíme výuku některých odborných předmětů v AJ; odborné exkurze a přednášky; bohatou nabídku nepovinných a volitelných předmětů; přípravu na jazykové certifikáty EFB a FCE; regionální, celostátní a mezinárodní soutěže; adaptační, lyžařský a sportovně-turistický kurz; poznávací zájezdy do řady evropských zemí; školní časopis; spolupráci se zahraničními partnery a s rodiči žáků. Jsme pořadatelé ostravského veletrhu fiktivních firem a v roce 2015 Mistrovství ČR v grafických disciplínách.
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.
Studénka
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Podnikání , Podnikání

DOD: 11. 12. 2013, 15. 1. 2014. Obchodní akademie se vyučuje se zaměřením na VT a CR. 4 multimed. uč. a 2 uč. VT, internet pro veřejnost. 60 % úspěšných absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ. Škola je v centru města. Žáci jsou zapojeni v mezinárodních projektech. Rekval. a jazykové kurzy. Vyznamenaní žáci získávají stipendium. Zahraniční lektor pro AJ.
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Nový Jičín
Střední škola

Ekonomické lyceum , Informační technologie , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent , Podnikání (večerní)

DOD: 12/2013. Stravování probíhá ve vlastní školní jídelně. Cena jednoho obědu činí 28 Kč. K 31.8.2012 byl zrušen z důvodu nenaplněnosti vlastní DM . Ubytování zprostředkujemet v DM při OŠ a PŠ, Nový Jičín na Hoblíkové ulici. Nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání pro VYU, kteří ukončili tříletý učební obor. Studium probíhá 2x týdně v odpol. hod., je ukončeno MZ. Dále nabízíme večerní studium oboru Zdravotnický asistent pro DZŠ. Studium probíhá 2x týdně v odpol. hod., je ukončeno MZ. Pro šk. rok 2013/14 tento obor neotevíráme, až ve šk. roce 2014/15.
Obchodní akademie Karviná, s.r.o.
Karviná
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Sociální činnost

DOD: 27.11.2014, 13.1.2015. Úspěšnost uchazečů o studium VŠ 86 - 95%.
Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace
Český Těšín
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Obchodní akademie - polský jazyk vyučovací

DOD: 11.12.2014 (8:00 - 17:00 h), 27.1.2015 (8:00 - 17:00 h). Rozšířená výuka cizích jazyků a informačních technologií. Příprava k mezinárodním zkouškám z cizích jazyků (AJ,NJ). Možnost získat v průběhu studia certifikát ECDL v oblasti ICT. Státní zkouška z psaní na PC. Účast v regionálních, krajských i mezinárodních soutěžích, projekty . Aktuální informace o přijímacím řízení budou zveřejněny na www stránkách školy.
SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA HERGESELL spol. s r.o.
Liberec
Střední škola

Ekonomické lyceum , Hotelnictví a turismus

DOD: Kdykoli po telefonické dohodě. Ubytování a stravování zajišťujeme mimo budovu školy - Domov mládeže.
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost

DOD:17.1.2015. Ubytování je umožněno v Domově mládeže - Zeyerova ul.33, Liberec - cca 500 m od školy. Stravování je umožněno ve školní jídelně SPŠSE, Masarykova ul., Liberec - cca 100 m od školy. OZP ano, ale škola nemá bezbariérový přístup. VT, ŠVP.
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Náchod
Střední škola

Gymnázium , Cestovní ruch , Ekonomické lyceum

DOD: 21. - 22. 10. 2011, 25. - 26. 11. 2011, 9. - 10. 12. 2011, 4. 2. 2012, po telef. dohodě - kdykoliv. Ekonomické lyceum (Ekonomika a právo); Gymnázium (všeobecné); Cestovní ruch (Ekonomika cestovního ruchu). Přijetí na základě vysvědčení. Přidružená škola UNESCO, Diplom MŠMT, škola udržitelného rozvoje, rodinné prostředí, individual. přístup, mezinárodní projekty - stáže. Ubytování ano - v jiném subjektu, Stravování - ano
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18
Blansko
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Zdravotnický asistent

Termíny DOD a podmínky přijímacího řízení sledujte na www.oabk.cz. K přihlášce na obor Zdravotnický asistent je nutné potvrzení od lékaře - tiskopis naleznete na www.oabk.cz. Ubytování lze zajistit na Domově mládeže jiné střední školy v Blansku. Vysoká úspěšnost uchazečů o studium na VŠ.
Soukromá střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.
České Budějovice
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Cukrář , Instalatér , Kadeřník , Kuchař - číšník , Kuchař - číšník (číšník, servírka) , Pekař , Prodavač , Truhlář , Zedník , Podnikání , Podnikání

DOD: individuálně po telefonické dohodě. Doporučujeme www.skolacb.cz odkazy - přijímací řízení, další vzdělávání dospělých. Přijímací řízení: žáci jsou přijati bez přijímacích zkoušek podle prospěchu. V prvním ročníku se školné neplatí. V dalších ročnících žáci s prospěchem s vyznamenáním školné neplatí, ostatní školné podle prospěchu. Státní zkouška z obchodní korespondence. Zprostředkování práce v EU.