Filtru odpovídá celkem 196 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (71)
Jihočeský kraj
České Budějovice (9), Písek (1), Strakonice (1), Jindřichův Hradec (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (36), Znojmo (1), Břeclav (1)
Karlovarský kraj
Cheb (1), Karlovy Vary (1)
Kraj Vysočina
Jihlava (1), Třebíč (1)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (9)
Liberecký kraj
Liberec (7)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (16), Opava (5), Karviná (2)
Olomoucký kraj
Olomouc (9), Přerov (1)
Pardubický kraj
Pardubice (7), Svitavy (1)
Plzeňský kraj
Plzeň-město (11)
Středočeský kraj
Kolín (1), Mladá Boleslav (1)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (8), Děčín (2), Teplice (1), Litoměřice (1)
Zlínský kraj
Zlín (6), Uherské Hradiště (1)
Zvolen druh Vysoké školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (1254)
Aplikovaná sociologie a veřejná politikal(Appleed Sociology and Public Policy) , Ekonomika , Ekonomika a management , Management , Politologie , Politologie a mezinárodní vztahy , Sociální analýzy , Veřejná správa , Dramatická umění , Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií , Filozofie , Historické vědy , Sociální péče , Teologie , Aplikace přírodních věd , Dopravní prostředky , Dopravní systémy a technika , Letecká doprava , Letecký provoz , Silniční a městská automobilová doprava , Strojní inženýrství - letecký provoz , Filmové, televizní a fotografické umění a nová média , Ekonomické teorie , Mediální a komunikační studia , Mezinárodní teritoriální studia , Sociální politika a sociální práce , Sociologie , Filologie , Humanitní studia , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Psychologie , Hudební umění , Taneční umění , Teorie a dějiny hudebního umění , Teorie a dějiny tanečního umění , Pedagogika předškolního věku , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Teorie a dějiny výtvarných umění , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Právo a právní věda , Teoretické právní vědy , Výtvarná umění , Výtvarné umění , Management cestovního ruchu , Management hotelů,gastronomických zařízení a lázeňství , Řízení a ekonomika letecké činnosti (Management leteckých podniků) , Služby letecké dopravy v cestovním ruchu , Podnikový management , Fyzika , Informatika , Matematika , Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů , Analytická chemie , Anorganická chemie , Antropologie , Aplikovaná geologie , Biochemie , Biologie , Botanika , Demografie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzikální chemie , Fyziologie a imunologie , Genetika , Geografie , Geologie , Chemie , Jaderná chemie , Kartografie , Makromolekulární chemie , Mikrobiologie , Molekulární a buněčná biologie , Organická chemie , Učitelství geografie pro SŠ /jednooborové/ , Zoologie , Mezinárodní ekonomické vztahy , Biofyzika , Farmacie , Ošetřovatelství , Specializace ve zdravotnictví , Stomatologie , Všeobecné lékařství , Zdravotnická technika a informatika , Aplikovaná informatika , Kvantitativní metody v ekonomice , Hospodářská politika a správa , Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy , Bankovnictví a pojišťovnictví , Finance , Regionální studia , Andragogika , Evropská hospodářskosprávní studia , Manažerská studia - řízení lidských zdrojů , Právo v podnikání , Sociální a masová komunikace , Vzdělávání dospělých

Seznam vysokých škol v ČR

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín
Vysoká škola

Finance , Finance , Finance (AJ) , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (Management and Economics) , Ekonomika dopravy a spojů (AJ) , Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje , Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje , Finance , Finance , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a marketing , Management a marketing , Management a marketing (Management and Marketing) , Management a marketing (Management and Marketing) , Management ve zdravotnictví , Management ve zdravotnictví , Podniková ekonomika , Podniková ekonomika , Průmyslové inženýrství , Průmyslové inženýrství , Veřejná správa a regionální rozvoj , Veřejná správa a regionální rozvoj , Finanční řízení podniku , Marketing , Finanční řízení podniku , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (AJ) , Management a ekonomika (Management and Economics) , Marketing , Řízení výroby a kvality , Řízení výroby a kvality , Účetnictví a daně , Účetnictví a daně , Veřejná správa a regionální rozvoj , Veřejná správa a regionální rozvoj , Business Administration (AJ)

Vysoká škola

Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů , Technologie makromolekulárních látek , Technologie makromolekulárních látek , Technologie potravin , Technologie potravin , Chemie materiálů , Chemie materiálů , Chemie potravin a bioaktivních látek , Inženýrství a hygiena obouvání , Inženýrství ochrany životního prostředí , Inženýrství ochrany životního prostředí , Inženýrství polymerů , Inženýrství polymerů , Inženýrství polymerů (AJ - Polymers Engineering) , Konstrukce technologických zařízení , Konstrukce technologických zařízení , Materiálové inženýrství , Řízení jakosti , Řízení jakosti , Řízení technologických rizik , Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky , Technologie a management , Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin , Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin , Výrobní inženýrství , Výrobní inženýrství , Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů (AJ- Chemistry and Materials Technology) , Chemie a technologie potravin , Chemie a technologie potravin , Inženýrství ochrany životního prostředí , Materiálové inženýrství , Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání , Polymerní materiály a technologie , Technologická zařízení , Technologická zařízení , Technologie a řízení v gastronomii , Technologie a řízení v gastronomii , Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Vysoká škola

Multimedia a design , Multimedia a design , Multimedia a design (AJ-Multimedia and Design) , Animovaná tvorba , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace (AJ - Marketing Communications) , Multimedia a design , Multimedia a design , Produkce , Řízení netržních a sociálních služeb , Řízení netržních a sociálních služeb , Animovaná tvorba , Audiovizuální tvorba , Klasická animovaná tvorba , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace , Multimedia a design , Multimedia a design , Produkce

Vysoká škola

Automatické řízení a informatika , Automatické řízení a informatika , Inženýrská informatika , Inženýrská informatika , Technická kybernetika , Technická kybernetika , Automatické řízení a informatika , Automatické řízení a informatika , Automatizace a řídící technika , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Chemické a procesní inženýrství a management , Informační technologie , Informační technologie , Integrované systémy v budovách , Počítačové a komunikační systémy , Učitelství informatiky pro střední školy , Učitelství informatiky pro základní školy a střední školy , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Informační a řídící technologie , Informační a řídící technologie

Vysoká škola

Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře , Anglický jazyk pro manažerskou praxi , Anglický jazyk pro manažerskou praxi (AJ-English for Business Administration) , Německý jazyk pro manažerskou praxi , Porodní asistentka , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Učitelství odborných předmětů pro střední školy , Učitelství pro mateřské školy , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotně sociální pracovník

Vysoká škola

Logistika a management , Logistika a management , Ochrana obyvatelstva , Ovládání rizik , Ovládání rizik , Řízení enviromentálních rizik

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Kunovice
Vysoká škola

Ekonomická informatika , Ekonomická informatika , Elektronické počítače , Elektronické počítače , Finance a daně , Finance a daně , Management a marketing zahraničního obchodu , Management a marketing zahraničního obchodu

Přijímací řízení pro akademický rok 2007/08 na naši soukromou školu ještě pokračuje, údaje proto nejsou ještě kompletní.
Vysoká škola ekonomie a managementu s.r.o.
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekonomika a management

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Fyzika , Fyzika , Fyzika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Geografie , Aplikovaná informatika , Biologie , Chemie , Fyzika , Fyzika , Geografie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Historické vědy , Politologie , Historické vědy , Politologie , Základy humanitní vzdělanosti - politologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta živ.prostředí
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekologie a ochrana prostředí , Ekologie a ochrana prostředí , Ekologie a ochrana prostředí , Inženýrská ekologie , Inženýrská ekologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managemetu
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Strojírenská technologie , Strojírenská technologie , Strojírenská technologie , Strojírenská technologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Výtvarná umění , Výtvarná umění

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta soc.ekonomická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekonomika a management , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta pedagogická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Vychovatelství , Filologie , Humanitní studia , Specializace v pedagogice , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza. Přijímací zkoušky - viz. internetové stránky fakulty.
Bankovní institut vysoká škola, a.s., Konzultační středisko Teplice
Teplice
Vysoká škola

Finance (Finance) , Bankovní management (Bankovní management) , Bankovní management (Bankovní management) , Právní administrativa v podnikatelské sféře , Právní administrativa v podnikatelské sféře (Právní administrativa v podnikatelské sféře)

Podrobnější informace ke školnému: bakalářské studium prezenční forma - 22 000,- Kč/semestr, bakalářské studium kombinovaná forma -22 000,- Kč/semestr a cena magisterského studia v kombinované formě je 22 000,- Kč/semestr.
Vysoká škola aplikované psychologie,s.r.o. - VŠAPs
Terezín
Vysoká škola

Humanitní studia (Personální a interkulturní management)

Škola zahajuje v akademickém roce 2012/13 s termínem přihlášek do 24.9.2012.!!! Upřesněný kód a název oboru: 61-07-R/034 Personální a interkulturní management !!! Přijímací zkoušky tvoří testy:obecně studijních předpokladů, ze společensko-vědních předmětů a zkouška z cizích jazyků: AJ/NJ. Od ledna 2012 bude v přípravě CŽV ( celoživotní vzdělávání ).Školné za semestr 24.900,-Kč, poplatek za přihlášku 400,-Kč.
Detašované pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Softwarové inženýrství v ekonomii

Stravování je zajištěno. Cena za ubytování: 65,- Kč/den.
Detašované pracoviště Fakulty dopravní ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Automatizace a informatika , Dopravní systémy a technika , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

Cena za ubytování: 65,- Kč/den.
ŠkodaAuto Vysoká škola
Mladá Boleslav
Vysoká škola

Globální podnikání a finanční řízení podniku , Globální podnikání a finanční řízení podniku , Globální podnikání a marketing , Globální podnikání a marketing , Podniková ekonomika a management provozu , Podniková ekonomika a management provozu , Podniková ekonomika a management obchodu , Podniková ekonomika a management obchodu , Podniková ekonomika a management provozu , Podniková ekonomika a management provozu

Sídlo školy: Vzdělávací centrum Na Karmeli, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav Odborná praxe: 5.semestr ve firmě Škoda Auto nebo v rámci koncernu Volkswagen Group