Filtru odpovídá celkem 3 školy
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (2)
Zlínský kraj
Zlín (4)
Zvolen druh Vysoké školy Zrušit filtr druhu školy
Zvolen obor Finance Zrušit filtr oboru

Seznam vysokých škol v ČR obor Finance

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín
Vysoká škola

Finance , Finance , Finance (AJ) , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (Management and Economics) , Ekonomika dopravy a spojů (AJ) , Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje , Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje , Finance , Finance , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a marketing , Management a marketing , Management a marketing (Management and Marketing) , Management a marketing (Management and Marketing) , Management ve zdravotnictví , Management ve zdravotnictví , Podniková ekonomika , Podniková ekonomika , Průmyslové inženýrství , Průmyslové inženýrství , Veřejná správa a regionální rozvoj , Veřejná správa a regionální rozvoj , Finanční řízení podniku , Marketing , Finanční řízení podniku , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (AJ) , Management a ekonomika (Management and Economics) , Marketing , Řízení výroby a kvality , Řízení výroby a kvality , Účetnictví a daně , Účetnictví a daně , Veřejná správa a regionální rozvoj , Veřejná správa a regionální rozvoj , Business Administration (AJ)

Vysoká škola

Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů , Technologie makromolekulárních látek , Technologie makromolekulárních látek , Technologie potravin , Technologie potravin , Chemie materiálů , Chemie materiálů , Chemie potravin a bioaktivních látek , Inženýrství a hygiena obouvání , Inženýrství ochrany životního prostředí , Inženýrství ochrany životního prostředí , Inženýrství polymerů , Inženýrství polymerů , Inženýrství polymerů (AJ - Polymers Engineering) , Konstrukce technologických zařízení , Konstrukce technologických zařízení , Materiálové inženýrství , Řízení jakosti , Řízení jakosti , Řízení technologických rizik , Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky , Technologie a management , Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin , Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin , Výrobní inženýrství , Výrobní inženýrství , Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů (AJ- Chemistry and Materials Technology) , Chemie a technologie potravin , Chemie a technologie potravin , Inženýrství ochrany životního prostředí , Materiálové inženýrství , Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání , Polymerní materiály a technologie , Technologická zařízení , Technologická zařízení , Technologie a řízení v gastronomii , Technologie a řízení v gastronomii , Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Vysoká škola

Multimedia a design , Multimedia a design , Multimedia a design (AJ-Multimedia and Design) , Animovaná tvorba , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace (AJ - Marketing Communications) , Multimedia a design , Multimedia a design , Produkce , Řízení netržních a sociálních služeb , Řízení netržních a sociálních služeb , Animovaná tvorba , Audiovizuální tvorba , Klasická animovaná tvorba , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace , Multimedia a design , Multimedia a design , Produkce

Vysoká škola

Automatické řízení a informatika , Automatické řízení a informatika , Inženýrská informatika , Inženýrská informatika , Technická kybernetika , Technická kybernetika , Automatické řízení a informatika , Automatické řízení a informatika , Automatizace a řídící technika , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Chemické a procesní inženýrství a management , Informační technologie , Informační technologie , Integrované systémy v budovách , Počítačové a komunikační systémy , Učitelství informatiky pro střední školy , Učitelství informatiky pro základní školy a střední školy , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Informační a řídící technologie , Informační a řídící technologie

Vysoká škola

Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře , Anglický jazyk pro manažerskou praxi , Anglický jazyk pro manažerskou praxi (AJ-English for Business Administration) , Německý jazyk pro manažerskou praxi , Porodní asistentka , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Učitelství odborných předmětů pro střední školy , Učitelství pro mateřské školy , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotně sociální pracovník

Vysoká škola

Logistika a management , Logistika a management , Ochrana obyvatelstva , Ovládání rizik , Ovládání rizik , Řízení enviromentálních rizik

Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Praha
Vysoká škola

Bankovnictví , Finance , Bankovní management , Elektronické obchodování , Informační technologie , Oceňování majetku , Pojišťovnictví , Právní administrativa v podnikatelské sféře , Veřejná správa a Evropská unie

Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha
Praha
Vysoká škola

Bankovnictví a pojišťovnictví , Bankovnictví a pojišťovnictví , Finance