Filtru odpovídá celkem 1 škola
Ústecký kraj
Děčín (1)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Automatizace a informatika Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Automatizace a informatika

Detašované pracoviště Fakulty dopravní ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Automatizace a informatika , Dopravní systémy a technika , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

Cena za ubytování: 65,- Kč/den.