Filtru odpovídá celkem 18 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (1)
Jihočeský kraj
České Budějovice (3), Strakonice (2)
Jihomoravský kraj
Brno-město (1)
Karlovarský kraj
Karlovy Vary (1)
Kraj Vysočina
Jihlava (1)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (2), Karviná (1)
Olomoucký kraj
Prostějov (1)
Ústecký kraj
Děčín (4), Most (2), Ústí nad Labem (1)
Zlínský kraj
Zlín (1), Kroměříž (1)
Druh školy (4)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Střední škola , Vysoká škola
Zvolen obor Bezpečnostně právní činnost Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Bezpečnostně právní činnost

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
Zlín
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 12.11.2014, 21.11.2014, 22.11.2014, 10.12.2014, 14.1.2015, 11.2.2015
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Holešov
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost

DOD: 18. 10. 2014; 24. 1. 2015. Cena celodenního stravování 105 Kč ( snídaně 26 Kč, oběd 40 Kč, večeře 39 Kč)
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnostní služby)

Den otevřených dveří se koná 6. 11. 2014 od 12:00 do 17:30 hodin, 22. 11. 2014 od 10:00 do 13:00 hodin, 11. 12. 2014 od 12.00 do 17:30 a 10. 1. 2015 od 10:00 do 13:00 hodin. Propagační odpoledne školy - 19. 1. 2015 od 13:30 do 16:30 hod. Po telefonické domluvě je možno školu navštívit kdykoliv. Škola je nápomocna při zajišťování ubytování v domově mládeže.
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Most
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Chovatelství , Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Stavebnictví , Mechanik seřizovač , Elektrikář , Instalatér (Instalatér) , Jezdec a chovatel koní , Mechanik opravář motorových vozidel , Montér suchých staveb , Obráběč kovů , Operátor skladování , Strojní mechanik , Truhlář , Zedník , Zednické práce

DOD: 06.10.2014, 03.11.2014, 08.12.2014, 12.01.2015, 09.02.2015, 01.03.2015. Cena za 1 oběd 24 Kč. Střední škola technická je páteřní školou Ústeckého kraje. Škola má zavedený Integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci konat přijímací zkoušky - SCIO testy. Do oborů vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění sk. B a C, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50/1978 Sb., absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů apod. Celodenní stravování ve školní jídelně (snídaně, svačina, oběd s polévkou, svačina, večeře) 1 550 Kč/měsíc. Škola disponuje víceúčelovým sportovním zařízením, které tvoří atletický stadion, fotbalové hřiště s umělým povrchem, tenisová, volejbalová a basketbalová hřiště.
Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.
Most
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Ekonomika a podnikání , Veřejnosprávní činnost , Podnikání

DOD : 08.10.2014, 12.11.2014, 10.12.2014, 07.01.2015, 04.02.2015 (vždy od 8:00-17:00 hod.). Škola ctí etický kodex a morální hodnoty občana. Celkovou filozofií a krédem školy je přivést mladého člověka na práh dospělosti připraveného nejen do praxe, ale i do života jako takového. Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, ale i pedagogickém. Jsou mezi nimi profesionálové ze sféry policejní, finanční, ekonomické, novinářské, právní. Jazykové vzdělání rozmanitou nabídkou jazyků. Myslíme i na tělo a psychiku. Nabízíme sebeobranu, bojové sporty, lyžařské a vodácké a turistické pobyty, zahraniční výjezdy. Spolupracujeme s vlivnými osobnostmi nabízených oborů, jak na bázi ČR, tak i EU. Škola dosáhla velmi dobrých výsledků u maturitních zkoušek. Komunikujeme s médii. Jsme držiteli titulu Světová škola. Jsme otevřenou školou, která neustále rozšiřuje své působení a vstupuje do projektů, zabývá se evaluací školy. Nabízíme denní, kombinovanou a nástavbovou formu studia. Existuje velice kladná spolupráce managementu školy, pedagogického sboru, studentstva a rodičů. NOVINKA - Od 1. 9. 2014 nabízíme VŠ studium v kombinované formě na VŠERS obor Bezpečnostně právní, seniorům nabízíme Virtuální Univerzita třetího věku při ČZU. Naše cíle: Student má chodit do školy rád a úspěšně odmaturovat. Absolvent by měl být konkurenceschopný na trhu práce, proto se snažíme do části teoretické vtěsnat maximum praktických dovedností, ale i obměňovat specializace jednotlivých oborů tak, aby kopírovaly potřeby trhu. Absolvent by měl uspět u maturitní zkoušky a v přijímacím řízení na VŠ. Profesionalita, vysoké nároky na kvalitu pedagogického sboru, laskavost, vstřícnost, nekonfliktnost, spolupráce managementu, pedagogů, studentů a rodičů. Výuka probíhá v řadě předmětů prostřednictvím výpočetní techniky e-learning, moodle. Management školy, pedagogický sbor, studenti a rodiče jsou ti, kteří budou neustále usilovat o naplnění vize a cílů školy. Celá škola používá moderní výukové metody, všichni studenti a studentky a celý pedagogický sbor pracuje při výuce s notebooky. Notebooky dodává škola všem ZDARMA. SPECIALIZACE OBORŮ: Ekonomika a podnikání: 1. Podnikatel a internetová ekonomika. 2. Cestovní ruch a průvodcovství. 3. Informační technologie a programování v ekonomice. 4. Finanční, pojišťovací a účetní služby, burzy a makléřství. Bezpečnostně právní činnost: 1. Pracovník - policista PČR, strážník Městské nebo obecní policie, příslušník Vězeňské služby ČR, příslušník Vojenské policie AČR, příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. 2. Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur. 3. Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního psaní. 4. Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří. Veřejnosprávní činnost: 1. Diplomacie a mezinárodní vztahy. 2. Public relations a marketingová komunikace. 3. Právní specialista ve veřejné správě. 4. Informační technologie a programování ve veřejné správě. Podnikatel: obor je určen pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu hrozící ztráty zaměstnání, chtějí po vyučení dodělat maturitu. Zákon o PČR, AČR a další vyžadují pro výkon povolání maturitní zkoušku. Tento obor vám umožní tento handicap odstranit. Výuka probíhá každou sobotu. Podmínkou přijetí je výuční list. Odborné předměty: marketing, účetnictví IT, právo, finanční, bankovní, pojišťovací produkty, burzy, management.
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Varnsdorf
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Cestovní ruch , Dopravní prostředky , Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Grafický design , Hotelnictví , Informační technologie , Modelářství a návrhářství oděvů , Průmyslový design , Strojírenství , Technické lyceum , Veřejnosprávní činnost , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač , Elektrikář , Kadeřník , Karosář , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Rekondiční a sportovní masér , Strojní mechanik , Truhlář , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Zednické práce , Bezpečnostně právní činnost , Hotelnictví , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Podnikání , Provozní technika (výuka - středisko Karolíny Světlé)

Vyšší odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Cestovní ruch , Cestovní ruch , Informační technologie , Informační technologie , Počítačová grafika v technických oborech , Počítačová grafika v technických oborech , Strojírenství s využitím CAD a CAM , Veřejnosprávní činnosti , Veřejnosprávní činnosti , Výroba, přenos a užití elektrické energie , Výroba, přenos a užití elektrické energie

DOD: 21.11.2014 a 23.1. 2015. Ubytování a stravování zajištěno v budově školy. Možnost provozování volnočasových aktivit, účast na lyžařských, vodáckých a dalších kurzech. U oboru Bezpečnostně právní činnost se konají přijímací zkoušky - test všeobecně vzdělávacích předmětů, psychologický test a test fyzické připravenosti. Fashion Design - umělecký obor - talentové zkoušky- kresba tužkou podle skutečnosti, barevná kompozice a posouzení domácích výtvarných prací. Škola je zapojena do zahraniční spolupráce se zeměmi EU včetně výměnných stáží, projektové činnosti atd. Součástí školy je vzdělávací středisko s hotelem a restaurací a rekreační středisko ve Sloupu v Čechách. Při škole působí konzultační středisko UJEP Ústí nad Labem. Hotelnictví a turismus - zaměření-řízení hotelového provozu. Cestovní ruch - zaměření- průvodce - animátor, bezpečnostně právní činnost- zaměření - bodyguard- osobní ochránce a bezpečnost a právo.Veřejnosprávní činnost- zaměření- diplomatické služby a veřejná správa a mediální komunikace a public relations. Ekonomika a podnikání - zaměření- komerční právo. Kosmetické služby - zaměření - kosmetička - vizážistka. Masér sportovní a rekondiční - zaměření - sportovní fyzioterapeut. Kuchař - číšník- zaměření - kombinovaný obor kuchař- číšník, kuchař a číšník, servírka. Zaměření oborů budou otevírána dle zájmu žáků. Hotelnictví a Bezpečnostně právní činnost i dálková forma studia.
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov, příspěvková organizace
Šluknov
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Ekologie a životní prostředí , Lesnictví , Sociální činnost , Lesní mechanizátor , Pekař , Pečovatelské služby , Lesnické práce , Práce ve stravování

DOD - termíny budou vyvěšeny na stránkách školy (po dohodě - kdykoli), stravování v místě, u oborů Lesnictví, Přírodovědné lyceum, Ekologie a životní prostředí a Lesní mechanizátor možnost získání loveckého lístku a zbrojního průkazu. Součástí školy je školní arboretum. Obor Lesnictví od 3. r. možnost zaměření Lesnictví x Myslivecké hospodářství.
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 3.12.2014 a 14.1.2015, vždy od 12.00 do 17.00 hodin.
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
Ostrava
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost

DOD: 13.11.2014, 11.12.2014, 22.1.2015 (2) - vždy od 12.00 do 17.00 hodin .
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
Ostrava
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Veřejnosprávní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 29. 11. 14 (9-12 hod.), 12. 01. 15 (15 -18 hod.). U DE bodován přepočtený průměr ze ZŠ, PZ pouze u oboru BPČ (fyzické testy a psychotest). Sportovní soustředění - obor BPČ 4x, obor BS 2x. Odborné předměty – právo, kriminalistika, bezpečnostní příprava, kynologie, profesní sebeobrana(obory BPČ a BS), právní administrativa, katastrální správa, sociální politika, realitní činnost (obor VSČ) . DI přijímáme vyučené v jakémkoli 3-letém oboru SOU, při studiu jsou využívány opory na internetu.
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
Karviná
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Veřejnosprávní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 25.11.2014, 2.12.2014, 9.12.2014 vždy od 12.00 - 17.00 hod. Ubytování je možné zajistit na internátu jiné SŠ v Karviné. Denní studium: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - přijímací řízení: výsledky ze ZŠ, psychologický test, test fyzické zdatnosti. Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - přijímací pohovory - výsledky ze ZŠ. Distanční : 68-42-L/51 Bezpečnostní služby - nutný výuční list.
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o.
Jihlava
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 30.11.2013 od 9.00 do 14.00 hod. a 17.1.2014 od 13.00 do 17.00 hodin. PLP: pro daný obor (výuka sebeobrany), přijímací zkoušky nejsou pro denní ani dálkové studium, dálková nástavba pro všechny 3leté učební obory. Konzultace každý týden 6 hodin odpoledne.
TRIVIS- Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.
Karlovy Vary
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 11.12.2014 a 12.2.2015 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.
Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola
Brno
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Přijímací zkoušky se skládají z testu fyzické zdatnosti a psychologického testu.
TRIVIS-Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o., Palackého 81, Vodňany, 389 01
Vodňany
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostně právní činnost

Dny otevřených dveří: 28. listopadu 2014 a 20. února 2015
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostně právní činnost , Ekonomika a management , Mezinárodní teritoriální studia , Mezinárodní teritoriální studia