Filtru odpovídá celkem 2 školy
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (2)
Ústecký kraj
Děčín (1)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Dopravní systémy a technika Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Dopravní systémy a technika

Detašované pracoviště Fakulty dopravní ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Automatizace a informatika , Dopravní systémy a technika , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

Cena za ubytování: 65,- Kč/den.
Fakulta dopravní ČVUT Praha
Praha
Vysoká škola

Dopravní systémy a technika , Letecký provoz , Silniční a městská automobilová doprava , Strojní inženýrství - letecký provoz , Dopravní prostředky , Dopravní systémy a technika , Letecká doprava , Letecký provoz