Filtru odpovídá celkem 9 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (3)
Jihočeský kraj
České Budějovice (2)
Jihomoravský kraj
Brno-město (3)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (1)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (4), Opava (2)
Olomoucký kraj
Olomouc (1)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (5)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Fyzika Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Fyzika

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Fyzika , Fyzika , Fyzika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Geografie , Aplikovaná informatika , Biologie , Chemie , Fyzika , Fyzika , Geografie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Olomouc
Vysoká škola

Biochemie , Biologie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Informatika , Analytická chemie , Anorganická chemie , Aplikace matematiky v ekonomii , Aplikovaná fyzika , Bioanorganická chemie , Biochemie , Biofyzika , Bioorganická chemie , Botanika , Chemie odborná , Diskrétní matematika , Environmentální geologie , Fyzikální chemie , Geografie , Geoinformatika , Hydrobiologie , Informatika , Matematické a počítačové modelování , Matematika a její aplikace , Materiálová chemie , Molekulární a buněčná biologie , Molekulární biofyzika , Nanotechnologie , Obecná fyzika a matematická fyzika , Ochrana a tvorba krajiny , Ochrana a tvorba životního prostředí , Ochrana přírody , Optika a optoelektronika , Optometrie , Organická chemie , Regionální geografie , Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy , Učitelství fyziky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední š , Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové) , Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st , Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st , Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st , Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st , Zoologie , Aplikovaná chemie , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná statistika , Bioanorganická chemie , Biochemie , Biofyzika , Biologie , Biologie se zaměřením na vzdělávání , Bioorganická chemie , Chemie , Chemie pro víceoborové studium , Deskriptivní geometrie , Diskrétní matematika , Ekochemie , Environmentální geologie , Experimentální biologie , Fyzika pro víceoborové studium , Geografie , Geografie - geoinformatika , Geografie pro víceoborové studium , Geografie střední Evropy , Informatika , Management v chemii , Matematika - ekonomie , Matematika a její aplikace - matematická analýza , Matematika pro víceoborové studium , Molekulární biofyzika , Obecná fyzika a matematická fyzika , Ochrana a tvorba životního prostředí , Optika a optoelektronika , Optometrie , Přístrojová fyzika , Přístrojová optika , Regionální geografie , Systematická biologie a ekologie

Fakulta přírodovědecká OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Applied Mathemetics , Applied Mathemetics , Geografie , Geografie , Informatika , Informatika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná matematika , Biologie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Geografie , Informatika , Informatika , Matematika , Učitelství pro základní školy , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Biologie , Biologie , Chemie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Geografie , Geografie , Informatika , Matematika

Fakulta hornicko - geologická VŠB - TU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Fyzika , Fyzika , Geodesy and Cartography , Geodesy and Cartography , Geodézie a kartografie , Geodézie a kartografie , Geological Engineering , Geological Engineering , Geologické inženýrství , Geologické inženýrství , Hornictví , Hornictví , Inženýrská ekologie , Inženýrská ekologie , Management of Industrial Systems , Management of Industrial Systems , Mineral Raw Materials , Mineral Raw Materials , Mining , Mining , Nerostné suroviny , Nerostné suroviny , Physics , Physics , Řízení průmyslových systémů , Řízení průmyslových systémů , Geodézie a kartografie , Geodézie a kartografie , Geologické inženýrství , Geologické inženýrství , Hornictví , Hornictví , Nerostné suroviny , Nerostné suroviny , Geodézie a kartografie , Geodézie a kartografie , Geologické inženýrství , Geologické inženýrství , Hornictví , Hornictví , Nerostné suroviny , Nerostné suroviny

Fakulta filosoficko - přírodovědecká SU Opava
Opava
Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Filologie , Fyzika , Historické vědy , Informatika , Učitelství pro střední školy , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Filologie , Informatika , Aplikovaná fyzika , Filmové, televizní a fotografické umění a nová média , Fyzika , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Informatika , Informatika , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury

Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
Vysoká škola

České a československé dějiny , Teorie vyučování technických předmětů , Učitelství pro střední školy - biologie , Učitelství pro střední školy-anglický jazyk , Učitelství pro střední školy-biologie , Učitelství pro střední školy-chemie , Učitelství pro střední školy-český jazyk , Učitelství pro střední školy-dějepis , Učitelství pro střední školy-francouzský jazyk , Učitelství pro střední školy-fyzika , Učitelství pro střední školy-hudební výchova , Učitelství pro střední školy-informatika , Učitelství pro střední školy-matematika , Učitelství pro střední školy-německý jazyk , Učitelství pro střední školy-občanská nauka , Učitelství pro střední školy-ruský jazyk , Učitelství pro střední školy-tělesná výchova , Učitelství pro střední školy-výtvarná výchova , Učitelství pro střední školy-základy techniky , Učitelství pro 1. ročník základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stulpeň základních škol-výtvarná výchova , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-německý jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1.stupeň základních škol-tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základ techniky , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -anglický jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -biologie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - chemie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - český jazyk , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - matematika , Vychovatelství , Vychovatelství se zaměřením na etopedii , Vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Sociální práce , Sociální práce , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Archivnictví , Archivnictví , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :francouzský jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :německý jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou:anglický jazyk-ruský jazyk , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měřenía výpočetní technika , Jazyková a literární kultura , Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport , Politické vědy , Sociálně výchovná péče o smyslově postižené , Sociální a charitativní práce , Sociální komunikace při ochraně majetku, obcí a občanů , Sociální komunikace ve státní správě , Sociální patologie a prevence , Sociální práce , Sociální práce , Specializace v pedagogice-sociální pedagogika , Specializace v pedagogice-učitelství ZUŠ , Txtilní výroba , Učitelství ZUŠ , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Vysoká škola

Informační a znalostní management , Informační a znalostní management , Informační management , Informační management , Informační mangement , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Finanční management , Finanční management , Management cestovního ruchu , Sportovní management , Zdravotnický mangement

Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Historické vědy , Politologie , Politologie

Vysoká škola

Filozofie /jednooborová/ , Politologie - africká studia , Politologie - africká studia , Politologie - latinskoamerická studia , Politologie - latinskoamerická studia , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Historické vědy , Historické vědy , Archeologie , Archivnictví - historie , Archivnictví - historie , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Politologie , Politologie , Prezentace a ochrana kultuního dědictví , Sociologie

Vysoká škola

Biologie , Systematická biologie a ekologie , Aplikovaná matematika , Biologie , Fyzika , Systematická biologie a ekologie

Vysoká škola

Sociální práce

Informace o přijímacím řízení najdou uchazeči na webových stránkách Filozofické fakulty -https://www.uhk.cz/ff/uchazec/
Přírodovědecká fakulta MU Brno
Brno
Vysoká škola

Biologie , Chemie , Fyzika , Geologie , Geologie , Matematika , Antropologie , Aplikovaná matematika , Biochemie , Biologie , Chemie , Experimentální biologie , Fyzika , Geografie , Geologie , Matematika , Antropologie , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná matematika , Biochemie , Biologie , Chemie , Experimentální biologie , Fyzika , Geografie (Geografie a kartografie) , Geologie , Matematika

Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Botanika , Botanika , Botanika , Botanika , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Vzdělávání v biologii , Vzdělávání v biologii , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Botanika , Botanika , Botanika , Botanika , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biofyzika , Biofyzika , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Botanika , Botanika , Ekologie , Ekologie , Experimentální biologie , Experimentální biologie , Fyzika , Klinická biologie , Matematika , Parazitologie , Parazitologie , Učitelství biologie pro střední školy , Učitelství chemie pro střední školy , Učitelství fyziky pro střední školy , Učitelství matematiky pro střední školy , Zoologie , Zoologie , Aplikovaná informatika , Aplikovaná matematika , Biofyzika , Biofyzika , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biologie , Biologie pro vzdělávání , Biomedicínská laboratorní technika , Chemie , Chemie pro vzdělávání , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Fyzika pro vzdělávání , Informatika pro vzdělávání , Matematika pro vzdělávání , Měřicí a výpočetní technika , Měřicí a výpočetní technika , Péče o životní prostředí , Biologie ekosystémů

Den otevřených dveří: 22.1.2010 v 10.00 a ve 13.00 hodin.
Matemat.-fyzikální fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Fyzika , Informatika , Matematika , Fyzika , Informatika , Matematika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Fyzika , Informatika , Matematika