Filtru odpovídá celkem 9 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (6)
Jihomoravský kraj
Brno-město (3)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (5)
Moravskoslezský kraj
Opava (4), Ostrava-město (4)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (2)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Historické vědy Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Historické vědy

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Historické vědy , Politologie , Historické vědy , Politologie , Základy humanitní vzdělanosti - politologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Fakulta filozofická OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Filologie , Filologie , Historické vědy , Historické vědy , Historische Wissenschaften , Historische Wissenschaften , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury , Teorie a dějiny literatury , Filozofie , Historické vědy , Překladatelství a tlumočnictví , Sociální politika a sociální práce , Učitelství pro střední školy , Filologie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Humanitní studia , Humanitní studia , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Psychologie

Fakulta filosoficko - přírodovědecká SU Opava
Opava
Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Filologie , Fyzika , Historické vědy , Informatika , Učitelství pro střední školy , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Filologie , Informatika , Aplikovaná fyzika , Filmové, televizní a fotografické umění a nová média , Fyzika , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Informatika , Informatika , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury

Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
Vysoká škola

České a československé dějiny , Teorie vyučování technických předmětů , Učitelství pro střední školy - biologie , Učitelství pro střední školy-anglický jazyk , Učitelství pro střední školy-biologie , Učitelství pro střední školy-chemie , Učitelství pro střední školy-český jazyk , Učitelství pro střední školy-dějepis , Učitelství pro střední školy-francouzský jazyk , Učitelství pro střední školy-fyzika , Učitelství pro střední školy-hudební výchova , Učitelství pro střední školy-informatika , Učitelství pro střední školy-matematika , Učitelství pro střední školy-německý jazyk , Učitelství pro střední školy-občanská nauka , Učitelství pro střední školy-ruský jazyk , Učitelství pro střední školy-tělesná výchova , Učitelství pro střední školy-výtvarná výchova , Učitelství pro střední školy-základy techniky , Učitelství pro 1. ročník základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stulpeň základních škol-výtvarná výchova , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-německý jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1.stupeň základních škol-tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základ techniky , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -anglický jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -biologie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - chemie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - český jazyk , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - matematika , Vychovatelství , Vychovatelství se zaměřením na etopedii , Vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Sociální práce , Sociální práce , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Archivnictví , Archivnictví , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :francouzský jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :německý jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou:anglický jazyk-ruský jazyk , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měřenía výpočetní technika , Jazyková a literární kultura , Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport , Politické vědy , Sociálně výchovná péče o smyslově postižené , Sociální a charitativní práce , Sociální komunikace při ochraně majetku, obcí a občanů , Sociální komunikace ve státní správě , Sociální patologie a prevence , Sociální práce , Sociální práce , Specializace v pedagogice-sociální pedagogika , Specializace v pedagogice-učitelství ZUŠ , Txtilní výroba , Učitelství ZUŠ , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Vysoká škola

Informační a znalostní management , Informační a znalostní management , Informační management , Informační management , Informační mangement , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Finanční management , Finanční management , Management cestovního ruchu , Sportovní management , Zdravotnický mangement

Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Historické vědy , Politologie , Politologie

Vysoká škola

Filozofie /jednooborová/ , Politologie - africká studia , Politologie - africká studia , Politologie - latinskoamerická studia , Politologie - latinskoamerická studia , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Historické vědy , Historické vědy , Archeologie , Archivnictví - historie , Archivnictví - historie , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Politologie , Politologie , Prezentace a ochrana kultuního dědictví , Sociologie

Vysoká škola

Biologie , Systematická biologie a ekologie , Aplikovaná matematika , Biologie , Fyzika , Systematická biologie a ekologie

Vysoká škola

Sociální práce

Informace o přijímacím řízení najdou uchazeči na webových stránkách Filozofické fakulty -https://www.uhk.cz/ff/uchazec/
Filozofická fakulta MU Brno
Brno
Vysoká škola

Filozofie , Historické vědy , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Psychologie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Humanitní studia , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Učitelství pro střední školy , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Humanitní studia , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika

Katolická teologická fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Filozofie , Historické vědy , Teologie , Teoretické právní vědy , Teologie , Učitelství pro střední školy , Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filozofická fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Ekonomické teorie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Politologie , Psychologie , Sociologie , Ekonomické teorie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Humanitní studia , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie , Ekonomické teorie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie