Filtru odpovídá celkem 11 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (17)
Jihomoravský kraj
Brno-město (5)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (6), Karviná (5)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Hospodářská politika a správa Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Hospodářská politika a správa

Fakulta ekonomická VŠB - TU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Economic Policy and Administration , Economic Policy and Administration , Economic Theory , Economic Theory , Economics and Management , Economics and Management , Ekonomické teorie , Ekonomické teorie , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa , System Engineering and Informatics , System Engineering and Informatics , Systémové inženýrství a informatika , Systémové inženýrství a informatika , Wirtschaft und Management , Wirtschaft und Management , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.
Havířov
Vysoká škola

Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa

Fakulta obchodně podnikatelská Slezská univerzita
Karviná
Vysoká škola

Ekonomika a management , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Ekonomika cestovního ruchu , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa , Hotelnictví , Systémové inženýrství a informatika , Systémové inženýrství a informatika

Ústav doktorských studií - e-mail kovacova.j@opf.slu.cz
Fakulta provozně ekonomická MENDELU Brno
Brno
Vysoká škola

Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku , Ekonomika a mangement - Řízení a ekonomika podniku , Systémové inženýrství - Ekonomická informatika , Ekonomika a management - Ekonomika zemědělství a potravinářství , Ekonomika a management - Manažersko-ekonomický obor , Ekonomika a management - Manažersko-ekonomický obor , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika , Systémové inženýrství a informatika - Ekonomická informatika , Economics and Management , Ekonomika a management , Ekonomika a management - Ekonomika zeměděství a potravinářství , Ekonomika a management - Manažersko-ekonomický obor , Ekonomika a management - Sociálně ekonomický obor , Ekonomika a management -Sociálně ekonomický obor , Ekonomika zemědělství a potravinářství , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa - Finance , Inženýrská informatika , Management a ekonomika , Management obchodní činnosti , Management obchodních činností , Systémové inženýrství a informatika , Systémové inženýrství a informatika - Ekonomická informatika

Od roku 2010 změněn název školy na: Mendelova univerzita.
Fakulta ekonom. správní MU Brno
Brno
Vysoká škola

Ekonomické teorie , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Ekonomické teorie , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Ekonomické teorie , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s.
Praha
Vysoká škola

Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa , Informatika , Informatika

výuka v Čj (MBA v Aj), bakalářské,magisterské a MBA studium. Výuka probíhá v Praze, Kladně a Mostě.
Provozně ekonomická fakulta
Praha
Vysoká škola

Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Kvantitativní metody v ekonomice , Systémové inženýrství a informatika , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika