Filtru odpovídá celkem 15 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (3)
Jihočeský kraj
České Budějovice (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2)
Karlovarský kraj
Cheb (1), Karlovy Vary (1)
Moravskoslezský kraj
Karviná (1), Nový Jičín (1), Ostrava-město (1)
Středočeský kraj
Praha-východ (1)
Ústecký kraj
Děčín (1), Ústí nad Labem (1), Litoměřice (1), Most (1)
Druh školy (3)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Střední škola
Zvolen obor Masér sportovní a rekondiční Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Masér sportovní a rekondiční

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Den otevřených dveří se koná každé pondělí v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin (od listopadu). Obor Zdravotnický asistent se otevírá na odloučeném pracovišti v Teplicích, Kapelní 2, a také na pracovišti v Ústí nad Labem. Výuka oboru Masér sportovní a rekondiční a Ošetřovatel se vyučuje pouze v Teplicích. Kromě vzdělávání na střední a vyšší odborné škole nabízíme vzdělávání formou akreditovaného specializačního vzdělávání pro sestry z praxe Sestra pro intenzivní péči, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Také se otevírá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Sociální činnost (*) , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra (*) , Firemní ekonomika (*) , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Právní asistence (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociálně právní činnost (*) , Sociálně právní činnost (*)

DOD: Budova A + B: výuka oborů SOŠ ve dnech 10.12.2014 (st) a 14.01.2015 (st), výuka oborů VOŠ ve dnech 18.02.2015 (st) a 08.04.2015 (st). Cena za 1 oběd 27 Kč. Přijímací zkoušky: u oborů s textem "??" budou uchazeči konat SCIO testy. U oborů označených * jsou uchazeči přijímáni i ve 2. a 3. kole přijímacího řízení. Další kontaktní osoby: pro SOŠ Mgr. Richard Kropáček (tel. 608 055 139), pro VOŠ Ing. Jitka Hašková (tel. 608 055 138).
Střední škola Pohoda, s.r.o.
Litoměřice
Střední škola

Cestovní ruch (Management cestovního ruchu) , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Cukrář , Kadeřník , Kuchař - číšník , Rekondiční a sportovní masér , Podnikání , Vlasová kosmetika , Podnikání , Vlasová kosmetika

Střední škola

Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)

DOD:16.12.2014 a 13.1.2015..Přijímací zk. se nekonají,kritéria jsou na webu školy.Nadstandard - výukové materiály,přístup pedagogů, stravování,wifi.Ubytování ve vlastním DM.V rámci výuky je možné konat školení a kurzy za zvýhodněných podmínek Dálkové nástavbové studium(Podnikání) každé úterý po celý šk.rok ve 2 hod.blocích(15 -19h).Školné se hradí měsíčně, E obory jsou zdarma.Škola nabízí aktivní přípravu žáků na státní MZ formou testů, pro žáky učebních oborů konání jednotné ZZ.
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Varnsdorf
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Cestovní ruch , Dopravní prostředky , Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Grafický design , Hotelnictví , Informační technologie , Modelářství a návrhářství oděvů , Průmyslový design , Strojírenství , Technické lyceum , Veřejnosprávní činnost , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač , Elektrikář , Kadeřník , Karosář , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Rekondiční a sportovní masér , Strojní mechanik , Truhlář , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Zednické práce , Bezpečnostně právní činnost , Hotelnictví , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Podnikání , Provozní technika (výuka - středisko Karolíny Světlé)

Vyšší odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Cestovní ruch , Cestovní ruch , Informační technologie , Informační technologie , Počítačová grafika v technických oborech , Počítačová grafika v technických oborech , Strojírenství s využitím CAD a CAM , Veřejnosprávní činnosti , Veřejnosprávní činnosti , Výroba, přenos a užití elektrické energie , Výroba, přenos a užití elektrické energie

DOD: 21.11.2014 a 23.1. 2015. Ubytování a stravování zajištěno v budově školy. Možnost provozování volnočasových aktivit, účast na lyžařských, vodáckých a dalších kurzech. U oboru Bezpečnostně právní činnost se konají přijímací zkoušky - test všeobecně vzdělávacích předmětů, psychologický test a test fyzické připravenosti. Fashion Design - umělecký obor - talentové zkoušky- kresba tužkou podle skutečnosti, barevná kompozice a posouzení domácích výtvarných prací. Škola je zapojena do zahraniční spolupráce se zeměmi EU včetně výměnných stáží, projektové činnosti atd. Součástí školy je vzdělávací středisko s hotelem a restaurací a rekreační středisko ve Sloupu v Čechách. Při škole působí konzultační středisko UJEP Ústí nad Labem. Hotelnictví a turismus - zaměření-řízení hotelového provozu. Cestovní ruch - zaměření- průvodce - animátor, bezpečnostně právní činnost- zaměření - bodyguard- osobní ochránce a bezpečnost a právo.Veřejnosprávní činnost- zaměření- diplomatické služby a veřejná správa a mediální komunikace a public relations. Ekonomika a podnikání - zaměření- komerční právo. Kosmetické služby - zaměření - kosmetička - vizážistka. Masér sportovní a rekondiční - zaměření - sportovní fyzioterapeut. Kuchař - číšník- zaměření - kombinovaný obor kuchař- číšník, kuchař a číšník, servírka. Zaměření oborů budou otevírána dle zájmu žáků. Hotelnictví a Bezpečnostně právní činnost i dálková forma studia.
Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o.
Čelákovice
Vyšší odborná škola

Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Sociální práce , Sociální práce , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Masér sportovní a rekondiční

DOD: 13.10.2011, 10.11.2011, 8.12.2011, 5.1.2012, 9.2.2012, 8.3.2012 vždy od 16:00 hodin.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Ekonomika a podnikání , Fotograf , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Aranžér , Kadeřník , Prodavač , Podnikání , Podnikání

DOD: 11.12.2014 od 9:00 do 17:00 hod., 22.1.2015 od 9:00 do 17:00 hod. SŠ služeb a podnikání je určena žákům, kteří se po absolvování studia chtějí profesně věnovat oborům zaměřeným na služby. Čtyřleté denní studium je ukončené maturitní zkouškou. Tříleté denní studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku formou denního nebo nástavbového studia. Obory Prodavač a Aranžér mají výuku na Polské1543/6 Ostrava-Poruba. Praktické vyučování je na odloučených pracovištích a provozech smluvních obchodních řetězců. Počty přihlášených/přijatých žáků škola neuvedla.
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Odry
Střední škola

Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Kadeřník , Prodavač , Rekondiční a sportovní masér , Výrobce textilií , Podnikání , Podnikání

DOD: 12. 12. 2013 a 16. 1. 2014, (10,00 - 16,30). Obory Rekondiční a sportovní masér a Výrobce textilií ve schvalovacím řízení. Obor výrobce textilií zaštiťuje významný regionální zaměstnavatel TONAK a.s. Nový Jičín. Teoretická výuka všech oborů probíhá převážně v Odrách, zařazování na pracoviště odborného výcviku dle dostupnosti z místa bydliště (odloučená pracoviště ve Frenštátě p. R., Kopřivnici, Novém Jičíně a Odrách). Pro nástavbové formy zajištěn bezbariérový přístup, u dálkové formy nástavbového studia konzultace 1 x měsíčně ve 4denních blocích vždy v odpoledních hodinách.
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Petrovice u Karviné
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Obchodní zástupce a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Řízení a provoz sportovních zařízení) , Hotelnictví , Hotelnictví (Hotelový animátor, sport a výživa) , Logistické a finanční služby (Provoz pošt a peněžní služby) , Sociální činnost (Pečovatelská činnost) , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel , Dřevařská výroba , Malířské a natěračské práce - malířské práce , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce ve stavebnictví) , Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) , Zednické práce , Provozní služby , Sociální činnost (Pečovatelská činnost)

Vyšší odborná škola

Obchodně - podnikatelská činnost

DOD:12. 11. 2014 a 21. 1. 2015 od 09:00 do 17:00 hod. v areálech Petrovice u Karviné, Orlová a Havířov. STIPENDIUM pro žáky strojních a stavebních oborů dle dosažených výsledků .Termnín zaslání přihlášek dle platného přijímacího řízení.
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary
Karlovy Vary
Střední odborná škola

Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný zubní technik

DOD: pátek 9.1.2015 od 15.00 do 18.00 hodin, sobota 10.1.2015 od 9.00 do 12.00 hodin.
Střední zdravotnická škola Cheb a Vyšší odborná škola Cheb
Cheb
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Sociální práce

DOD po domluvě kdykoliv, 7.11.2013, 30.11.2013 POZOR! Na přihlášce musí být potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání ( nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ) platí pro všechny uvedené obory!
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
Brno
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Oční optik , Masér sportovní a rekondiční , Zubní instrumentářka

Vyšší odborná škola

Diplomovaná dentální hygienistka , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný oční optik , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zubní technik

DOD: 25. 11. 2014 a 5. 2. 2015; škola má dvě části - Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, škola má 2 pracoviště: Lipová 1 (obor LAS) a Merhautova 15 (obory OCO, MAS, NAS, AZT, ZIS); u všech oborů nutno k přihlášce doložit potvrzení lékaře. Stravování: pracoviště Lipová - vlastní jídelna a DM, pracoviště Merhautova: jídelna Grohova, Francouzská.
Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Brno
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Sociální činnost , Masér sportovní a rekondiční , Rekondiční a sportovní masér , Pečovatelské služby , Textilní a oděvní výroba

DOD: 24. 11. 2014 po, 6. 2. 2015 pá. Bezbariérové třídy s počtem žáků do 14, stravování - výběr 3 jídel oběd, večeře 2 jídla, druhá večeře, ubytování dvoulůžkové pokoje se soc.zařízením, první ročníky - zahájení stmelovacím pobytem, plavání, bruslení a účast na LVZ. Hudební skupina Banda. Individuální přístup pedagogů. Internet dostupný v celém areálu, možnost vlastních nooteboků ve výuce. V případě hmotné nouze osvobození od platby za ubytování. Poskytujeme služby speciální péče - prostorovou orientaci, výuka brailla, výuka sebeobsluhy, služby školního psychologa. Pro přijetí nutné doporučení PPP nebo SPC.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice
České Budějovice
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zubní technik

DOD: 11.11.2014 v 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 a 14.1.2015 v 8:00, 9:30, 11:00, 12:30. Ubytování: DM a ŠJ U Hvízdala České Budějovice (cena 1200 Kč/měsíc). Obědy: ŠJ Holečkova 2 . Obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání se otevírá pouze podle zájmu uchazečů.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
Praha
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Nutriční asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční

Vyšší odborná škola

Diplomovaná dietní sestra , Diplomovaná sestra pro intenzivní péči , Diplomovaný fyzioterapeut , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaná sestra pro intenzivní péči

Vyšší odborná škola

Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOD : 2.11.2011 a 11.1.2012 vždy od 15,30 - 17,30 hod. Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - do průměru 1,7 budou žáci přijati bez přijímacích zkoušek.
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
Praha
Střední odborná škola

Textilní výtvarnictví , Masér sportovní a rekondiční , Čalouník , Knihař , Rekondiční a sportovní masér , Výrobce a dekoratér keramiky , Keramická výroba , Zpracovatel přírodních pletiv , Masér sportovní a rekondiční , Podnikání

DOD : 21.1. a 16.2. 2012 . Škola poskytuje střední vzdělání především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště se zrakovým postižením.Tito žáci jsou u přijímacího řízení zvýhodněni. Kopii potvrzení o speciál.vzděl.potřebách je třeba přiložit k přihlášce. Ve všech oborech s výučním listem od října 2011 otevíráme rekvalif.kurzy (1x týdně v odpol.hodinách).