Filtru odpovídá celkem 8 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (4)
Jihočeský kraj
České Budějovice (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (3)
Liberecký kraj
Liberec (1)
Moravskoslezský kraj
Opava (6), Ostrava-město (2)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Matematika Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Matematika

Fakulta přírodovědecká OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Applied Mathemetics , Applied Mathemetics , Geografie , Geografie , Informatika , Informatika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná matematika , Biologie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Geografie , Informatika , Informatika , Matematika , Učitelství pro základní školy , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Biologie , Biologie , Chemie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Geografie , Geografie , Informatika , Matematika

SU Opava - studium mimo fakulty
Opava
Vysoká škola

Matematika , Matematika , Matematika , Matematika , Matematika

Matematický ústav-Slezská univerzita v Opavě
Opava
Vysoká škola

Geometrie a globální analýza , Geometrie a globální analýza , Matematická analýza , Matematická analýza , Geometrie , Matematická analýza , Aplikovaná matematika , Geometrie , Matematická fyzika , Matematika , Učitelství matematiky pro střední školy , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací , Matematické metody v ekonomice , Obecná matematika

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Liberec
Vysoká škola

Fyzikální inženýrství , Matematické modely a jejich aplikace , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Aplikovaná fyzika , Historie , Matematické modely a jejich aplikace , Sociální práce , Speciální pedagogika , Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství českého jazyka a literatury , Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro střední školy , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství informatiky pro střední školy , Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy , Učitelství matematiky pro střední školy , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná geografie , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Český jazyk a literatura , Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání , Filozofie humanitních věd , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie se zaměřením na vzdělávání /dvouoborové/ , Historie se zaměřením na vzdělávání , Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Kulturněhistorická a muzeologická studia , Matematika , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Pedagogika volného času , Rekreologie , Speciální pedagogika pro vychovatele , Speciální pedagogika předškolního věku , Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání , Učitelství odborných předmětů

Všechny Bc.obory se zaměřením na vzdělávání stejně navazující učitelské obory je možné studovat pouze ve dvojkombinaci. Kombinace se každoročně zveřejňují. Bezbariérový přístup.
Přírodovědecká fakulta MU Brno
Brno
Vysoká škola

Biologie , Chemie , Fyzika , Geologie , Geologie , Matematika , Antropologie , Aplikovaná matematika , Biochemie , Biologie , Chemie , Experimentální biologie , Fyzika , Geografie , Geologie , Matematika , Antropologie , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná matematika , Biochemie , Biologie , Chemie , Experimentální biologie , Fyzika , Geografie (Geografie a kartografie) , Geologie , Matematika

Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Botanika , Botanika , Botanika , Botanika , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Vzdělávání v biologii , Vzdělávání v biologii , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Botanika , Botanika , Botanika , Botanika , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Ekologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Entomologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Fyziologie a vývojová biologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Hydrobiologie , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Molekulární a buněčná biologie a genetika , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Parazitologie , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Zoologie , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biofyzika , Biofyzika , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Biologie ekosystémů , Botanika , Botanika , Ekologie , Ekologie , Experimentální biologie , Experimentální biologie , Fyzika , Klinická biologie , Matematika , Parazitologie , Parazitologie , Učitelství biologie pro střední školy , Učitelství chemie pro střední školy , Učitelství fyziky pro střední školy , Učitelství matematiky pro střední školy , Zoologie , Zoologie , Aplikovaná informatika , Aplikovaná matematika , Biofyzika , Biofyzika , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biologická chemie /Biological Chemistry/ , Biologie , Biologie pro vzdělávání , Biomedicínská laboratorní technika , Chemie , Chemie pro vzdělávání , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Fyzika pro vzdělávání , Informatika pro vzdělávání , Matematika pro vzdělávání , Měřicí a výpočetní technika , Měřicí a výpočetní technika , Péče o životní prostředí , Biologie ekosystémů

Den otevřených dveří: 22.1.2010 v 10.00 a ve 13.00 hodin.
Přírodovědecká fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Analytická chemie , Anorganická chemie , Antropologie , Aplikovaná geologie , Biochemie , Biologie , Botanika , Demografie , Ekologie a ochrana prostředí , Filozofie , Fyzikální chemie , Fyziologie a imunologie , Genetika , Geografie , Geologie , Kartografie , Makromolekulární chemie , Matematika , Mikrobiologie , Molekulární a buněčná biologie , Organická chemie , Zoologie , Analytická chemie , Anorganická chemie , Aplikovaná geologie , Biochemie , Biologie , Chemie , Demografie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzikální chemie , Geografie , Geologie , Humanitní studia , Jaderná chemie , Kartografie , Organická chemie , Učitelství geografie pro SŠ /jednooborové/ , Aplikovaná geologie , Biologie , Chemie , Demografie , Geografie , Geologie

Matemat.-fyzikální fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Fyzika , Informatika , Matematika , Fyzika , Informatika , Matematika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Fyzika , Informatika , Matematika