Filtru odpovídá celkem 20 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (5)
Jihočeský kraj
Písek (1), Tábor (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (6)
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod (2), Jihlava (2)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (1)
Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek (3), Ostrava-město (2), Karviná (1)
Olomoucký kraj
Přerov (3), Olomouc (1), Šumperk (1)
Středočeský kraj
Kladno (2), Benešov (1)
Zlínský kraj
Kroměříž (1), Vsetín (1)
Druh školy (5)
Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Jiná, specifická škola , Střední škola
Zvolen obor Nábytkářská a dřevařská výroba Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Nábytkářská a dřevařská výroba

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola

Stavebnictví (Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství) , Stavebnictví (Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura) , Technická zařízení budov , Instalatér , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz , Instalatér , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Instalatér , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené) , Technická zařízení budov (Technická zařízení budov - distanční studium - zkrácené)

DOD: 8. a 9.11.2013, 23.11.2013, 10.1.2014. Cena za oběd je 28,-Kč. Obory Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Tesař a Zedník jsou zařazeny do systému "Podpory řemesel v odborném školství", žáci jsou finančně dotováni z prostředků ZK. Zkrácená forma studia: pro absolventy s maturitou nebo výučním listem umožňujeme studium dalšího učebního oboru s přijetím do vyššího ročníku a uznáním dříve dosaženého všeobecného vzdělání. Distanční dvouleté (zkrácené) studium je určeno pro absolventy SŠ, VOŠ a VŠ jiného než stavebního zaměření. Konzultace se konají 1× za měsíc v pátek, každé pololetí je ukončeno zkouškami. NA: Obor Nábytkářská a dřevařská výroba je nástavba pro vyučené v oboru Truhlář, obor Stavební provoz je nástavba pro vyučené v oborech Tesař, Zedník, Klempíř, Instalatér, Montér suchých staveb a Malíř a Lakýrník. Dospělí pracující v oborech mohou získat výuční list po vykonání kvalifikačních zkoušek. U čtyřletých maturitních oborů denního studia se konají přijímací zkoušky formou testů SCIO.
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem
Střední odborná škola

Nábytkářská a dřevařská výroba , Uměleckořemeslné zpracování dřeva (práce truhlářské) , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) , Truhlářská a čalounická výroba

DOD:pátky od 14 do 17:30 hod. a soboty od 8 do 12 hod - 17.a 18. 11.2014, 12.a13. 12.2014, 16.a17. 1.2015, 13.a14. 2.2015. Návštěvu školy je možno po dohodě sjednat individuálně mimo uvedené termíny. Cena za celodenní stravování pro žáky ubytované na DM - 1740 Kč. U oborů s talentovou zkouškou je nutno zaslat přihlášku ke studiu do 30.11.2014. Ve schvalovacím řízení je obor 36-64-E/01 Tesařské práce.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno
Kladno
Střední odborná škola

Modelářství a návrhářství oděvů , Nábytkářská a dřevařská výroba , Textilnictví , Cukrář , Krejčí , Pekař , Tesař , Truhlář , Zedník , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz , Technologie potravin

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
Vlašim
Střední odborná škola

Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavebnictví , Strojírenství , Technické lyceum

Střední odborné učiliště

Mechanik seřizovač , Mechanik seřizovač (Mechatronik) , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik zámečník

DOD: 23.11.2013, 7.12.2013, 25.1.2014, vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, dále každý den od 8.00 do 16.00 hodin po telefonické dohodě. !!! ŽÁCI VYBRANÝCH OBORŮ ZÍSKAJÍ KRAJSKÉ STIPENDIUM S MOŽNOSTÍ ZÍSKAT I PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM !!! Jedná se o obory: mechanik seřizovač, mechatronik, strojní mechanik, obráběč kovů a nástrojař. Pro školní rok 2014/2015 bude škola preferovat přijímací řízení prováděné formou výběrového řízení na základě dosažených výsledků za 8. a 9.ročník základní školy a dosažených průměrných výsledků za stejné období ve výběrových předmětech podle oborů, kam patří - ČJ,CJ,M,Fy,PV, VT a VV. Škola je po stránce materiální velmi dobře vybavena , k výuce je připravena moderní výpočetní technika a k dispozici je několik multimediálních učeben a nově rekonstruovaných laboratoří. Současné trendy se promítají do výuky pneumatiky, hydrauliky, automatizace a robotizace, dále do oborů stavebnictví, nábytkářství a technického lycea. Škola využívá laboratoře pro výuku nejenom chemie a fyziky, ale především pro výuku technických předmětů. Na velmi vysoké úrovni je výuka v oblasti automatizace, robotizace, CNC techniky, programování, projektování a modelování v CAD systémech. Škola provozuje vlastní školní počítačovou síť, na kterou jsou připojeny všechny PC, tato školní síť je 24 hodin připojena na internet. Studenti školy mohou využívat nejenom PC v učebnách, na domovech mládeže, ale i PC na chodbách školy nebo v internetových klubovnách po celý den. Absolventi technického lycea jsou připravování pro další studium na fakultách vysokých škol technických, přírodovědných, pedagogických, právnických a stavebních včetně studia architektury. Technické lyceum sezaměřuje především do dvou profilů a to jako Stavební lyceum a Lyceum IT. Obory strojírenství, nábytkářství a stavebnictví jsou koncipovány nejenom pro technickou praxi, ale i pro další studium na VŠ případně VOŠ. Absolventi čtyřletých studijních oborů mechanik seřizovač, mechatronik a mechanik strojů a zařízení získávají po složení maturitní zkoušky střední vzdělání s maturitou a rovněž získávají kvalifikaci v profesích soustružník, frézař, brusič, zámečník, nástrojař, ale i kvalifikaci v oblasti programování a seřizování CNC strojů, stavby a provozu pneumatických, hydraulických obvodů, programování PLC automatů a dalších odborností. Studenti všech uvedených 4-letých oborů mohou dále studovat na VŠ nebo VOŠ. Absolventi 3-letých učebních oborů získají výuční list podle oboru, ve kterém se učí a ti úspěšní mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou. Všichni studenti školy mají možnost absolvovat školní autoškolu, svářečskou školu a další specializované kurzy, které již v průběhu studia na škole rozšiřují absolventům kvalifikaci. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizován a je složen ze zkušených pedagogů, kteří připravují žáky školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, v odborných předmětech, v praktické přípravě i v odborném výcviku. Studenti školy mají možnost využívat služeb školního stravování a ubytování na jednom ze tří domovů mládeže. Výhodou absolventů školy je jejich široké uplatnění v jednotlivých technických oborech. Není jistě náhodou, že vysoké procento studentů, kteří zahájili vysokoškolské studium, ho také úspěšně ukončí. Studium Střední průmyslové školy ve Vlašimi je dnes řazeno mezi perspektivní studium.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
Šumperk
Střední škola

Nábytkářstvá a dřevařská výroba , Obchodník , Kadeřník , Obráběč kovů , Prodavač , Strojní mechanik (zámečník) , Truhlář , Nábytkářská a dřevařská výroba , Podnikání , Provozní technika

DOD : 4.12. a 11.12. 2014 od 8.00 do 17.00 hod. PZ u maturitních oborů s průměrem nad 2,50 - školní test OP a PO. U oboru vzdělání prodavač a obchodník zdravotní průkaz. Obor prodavač je vhodný i pro OZP. U oborů strojní mechanik, truhlář, prodavač, obráběč kovů - pouze ukončená PŠD. Info o ubytování - www.edusum.cz a www.vsps-su.cz. Pro vyučené možnost pokračovat v nástavbových oborech bez PZ. Další vzdělávání - získání dílčí kvalifikace, svářečského průkazu, rekvalifikační kurzy. ZM u maturitních oborů. ZV u oborů s výučním listem.
Střední průmyslová škola Hranice
Hranice
Střední škola

Aplikovaná chemie , Nábytkářská a dřevařská výroba , Požární ochrana , Stavební materiály , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik číslicově řízených strojů) , Instalatér , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník, zámečnice) , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Instalatér , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník, zámečnice) , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební materiály , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik číslicově řízených strojů)

DOD: v listopadu 22.11. 2013 9-17 hod., v lednu 24.1.2014 9-17 hod. . Cena za oběd: 26 Kč/den. Zkrácené i nástavbové studium probíhá denní formou . Obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana se zaměřením : chemický specialista pro IZS nebo stavební specialista protipožární prevence. Obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie se zaměřením: chemická technologie nebo analytická chemie.
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Olomouc
Střední škola

Technická zařízení budov , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Autoelektrikář , Instalatér , Karosář , Klempíř (Stavební výroba) , Kominík , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motor.vozidel (Automechanik) , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Truhlář , Zedník , Zedník (Obkladač) , Klempířské práce ve stavebnictví , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Stavební provoz

DOD: 10. a 11.1.2014. Stravování - vlastní školní jídelna, oběd 26 Kč. Možnost pokračovat v maturitním nástavbovém studiu. Možnost získat řidičský průkaz (sk. B,C), svářečský průkaz (plamen, elektrika, CO2, plasty), stipendium KÚ Olomouckého kraje pro obory: Zedník, Obkladač, Kominík, Malíř, Tesař, Strojní mechanik, Klempíř, Truhlář, Zednické práce, Klempířské práce. Odměny za produktivní práci v odborném výcviku. Vydání EUROPASSU pro práci v cizině. Počty přihlášených/přijatých žáků ve školním roce 2013/2014 škola neposkytla. Certifikáty Hospodářské komory ČR za studijní výsledky. Účast na zahraničních stážích a tuzemských exkurzích. Přístup na rychlý internet, bohaté sportovní aktivity: posilovna, sportovní hala, areál kopané, tenis. Účast na středoškolských soutěžích. Možnost dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Tesař, Zámečník, Zedník, Truhlář, Instalatér apod.
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Instalatér , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Zedník (Obkladač) , Malířské a natěračské práce , Strojírenské práce (Strojírenské a zámečnické práce) , Tesařské práce , Truhlářská a čalounická výroba , Zednické práce , Stavební práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz

DOD: 14.01.2015 od 14:00 do 18:00 hodin, 14.11.2014 Den řemesel - akce školy
Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Havířov
Střední škola

Nábytkářská a dřevařská výroba , Autotronik , Instalatér , Karosář , Klempíř , Kominík , Mechanik opravář motorových vozidel , Strojník , Tesař , Truhlář , Zedník (Obkladač) , Podnikání , Podnikání

DOD: 7.a 8.11.2014, 13.12.2014, 17.1.2015. ZDARMA získají žáci pracovní oděv, pracovníboty, u vybraných oborů: řidičský průkaz sk. B,C, svářečské certifikáty (kov,měď,plasty), průkaz lešenáře apod. Zajišťujeme celodenní stravování pro ubytované v našem vlastním domově mládeže. Učební obory přijímáme na základě průměrných známek, kritéria budou nejpozději 31.1.2015 na webových stránkách školy.
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavebnictví , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (slaboproud) , Instalatér , Tesař , Truhlář (Stolař) , Zedník , Malířské a natěračské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce (Zámečník) , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní elektrotechnika , Stavební provoz , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní elektrotechnika , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Tesař , Truhlář (stolař) , Zedník

DOD: 20.11.2014 (8-17hod), 15.1.2015 (13-17hod) a po předchozí domluvě kdykoliv. Příznivá dopravní dostupnost. Součástí je bazén, svářečská škola i autoškola. Pro všechny obory je vybudován nový moderní areál pro praktickou výuku. Škola je ve všech oborech vybavena nejmodernější technikou. Spolupracujeme s řadou významných podniků, kde žáci ve 3.ročníku mohou pracovat za velmi výhodných platových podmínek s možností pracovat ve firmě po vyučení. Přijímací řízení - maturitní obory s prospěchem do 2,1 v prvním pol. deváté třídy bez přij. zkoušek.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, Hradec Králové
Hradec Králové
Jiná, specifická škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Reprodukční grafik pro média , Cukrář , Kuchař - číšník , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář , Potravinářská výroba , Stravovací a ubytovací služby , Truhlářská a čalounická výroba , Nábytkářská a dřevařská výroba , Podnikání

DOD: 2.12.2011 9.00 - 13.00, 12.12.2011 9.00 - 17.00. Adr. ubytování: SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, HK. Střední škola je zaměřena na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Pro doplnění počtu žáků ve třídě je možné přijímat i žáky s jiným typem postižení - na základě lékařského doporučení.
Střední škola stavební Jihlava
Jihlava
Střední odborná škola

Stavebnictví , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Klempíř , Pokrývač , Tesař , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář , Zedník , Stavební práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz

DOD: Sobota 7.12.2013 od 8.00 - 13.00 hod. a pátek 31.1.2014 od 8.00 do 13.00 hod. Zdravotní způsobilosti k jednotlivým oborům jsou zveřejněny na www.ssstavji.cz-složka přijímací řízení. U maturitního oboru Stavebnictví proběhne přijímací zkouška ve formě testu ze všeobecných znalostí. Před přijetím do nástavbových oborů proběhnou přijímací zkoušky. Podrobné podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce nejpozději do 31.1.2014. Do učebních oborů jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků ze základní školy bez přijímací zkoušky do maximální kapacity každého oboru.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Třešť
Střední odborná škola

Ekologie a životní prostředí , Zahradnictví , Cukrář , Kuchař - číšník , Řezník - uzenář , Truhlář , Zahradník , Pečovatelské služby , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Potravinářská výroba (Řeznické a uzenářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) , Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Podnikání , Technologie potravin (Potravinářský průmysl)

DOD: začátek listopadu 2013, cena obědů pro žáky 27,- Kč. Nástavbové studium Podnikání je pro všechny obory, obor Potravinářský průmysl je pro cukráře a podobné obory, obor Nábytkářská výroba je pro truhláře a podobné obory. Žáci oborů, v jejichž kódu je E, platí za ubytování v internátě jen 300,- Kč. Dopravní obslužnost je výborná. V jednom areále je škola, domov mládeže, jídelna, sportoviště i většina pracovišť odborného výcviku.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Chotěboř
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Elektrikář , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Truhlář , Strojírenské práce , Truhlářská a čalounická výroba , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika

Vyšší odborná škola

Facility management , Řízení a zabezpečování jakosti , Řízení bezpečnosti práce , Facility management , Řízení a zabezpečování jakosti , Řízení bezpečnosti práce

DOD: 21.11. a 4.12.14 (12 -17.00), 17.1.15 (8 -12.00). DM, WiFi, jídel., bufet, tělocv. SOUT- program. PLC řídících syst., elektrotech. měř., výuka pneumatiky a hydrauliky, progr. TurboCAD, Solid Works, nový CNC router a CNC soustruh, výuka žáků se SVPU. Na OA důraz - finanční. gramot., CJ, IT. Účet. certif. Pohoda, mezinár. certif. z AJ, NJ, přípr. na stát. zk. v psaní na PC, na ECDL, dobré výsl. při PZ na VŠ, široké uplat. v praxi. Celonár. umístění v soutěžích OA i SOUT. Kvalitní vybavení školy.