Filtru odpovídá celkem 28 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (1)
Jihočeský kraj
Tábor (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2), Znojmo (1), Brno-venkov (1)
Karlovarský kraj
Karlovy Vary (1)
Kraj Vysočina
Jihlava (2), Pelhřimov (1), Havlíčkův Brod (1), Třebíč (1)
Královéhradecký kraj
Jičín (1)
Liberecký kraj
Liberec (1), Semily (1)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (2), Opava (1), Karviná (1), Nový Jičín (1)
Pardubický kraj
Pardubice (1)
Středočeský kraj
Mladá Boleslav (1)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (1), Děčín (1), Most (1)
Zlínský kraj
Zlín (3), Uherské Hradiště (1), Vsetín (1)
Druh školy (5)
Střední škola , Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Střední odborné učiliště , Gymnázium
Zvolen obor Ošetřovatel Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Ošetřovatel

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Zlín
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOD: 21.11.2014 (13 - 17 h) a 22.11.2014 (9 - 12 h, 15.1.2015 (13 - 17 h). Celodenní stravování pro ubytované na DM: snídaně 24 Kč, oběd 33 Kč, večeře 30 Kč; pro ostatní pouze obědy 33 Kč. Vzdělávání pro dospělé: certifikované kurzy (akreditace MZ ČR), kvalifikační kurzy (akreditace MZ ČR, MŠMT, MPSV). Další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace MŠMT).
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.
Zlín
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Ošetřovatel , Sociální činnost

DOD: 12.11.2014 - soukromých škol 9 -15 h, celozlínský 21.11.2014 (10 - 17 h), školní - 9.12.2014 a 10.2.2015 (9 - 16 h). Přijímací řízení - dle kritérií: prospěch, aktivita související se zvoleným oborem (ZUŠ, olympiády, kroužky apod.). U všech oborů se předpokládá dobrý zdravotní stav. U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika požadujeme logopedické vyšetření. Studijní obor Předškolní mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Dále mohou pracovat v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost, případně v péči o jednotlivce a malé skupiny dětí v rámci mikrojeslí a mikroškolek. Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Absolventi obou studijních oborů, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Absolvent učebního oboru Ošetřovatel se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání nebo bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Ve škole lze vykonvat MT zkoušku z jednotlivých předmětů.
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
Střední odborné učiliště

Kuchař-číšník , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Zedník , Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce , Podnikání

DOD 17.10.2014, 21.11.2014, 22.11.2014, 16.1.2015. Obory 36-67-H/01 Zedník a 39-41-H/01 Malíř, lakýrník jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje. Obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - ŘP sk. B,C, svářečské svědčení CO2, obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - ŘP sk.B,C,T, svářečské osvědčení CO2 + elektrický oblouk, obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník - možnost absolvování barmanského kurzu. Bezbariérový přístup.
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Vsetín
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 7.11.2014 (8-16 hod.), 8.11.2014 (8-12 hod.).
Církevní střední odborná škola Bojkovice
Bojkovice
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Ošetřovatel

DOD: 5.12.2014,16 a 17.12.2014, 26.2.2014
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Den otevřených dveří se koná každé pondělí v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin (od listopadu). Obor Zdravotnický asistent se otevírá na odloučeném pracovišti v Teplicích, Kapelní 2, a také na pracovišti v Ústí nad Labem. Výuka oboru Masér sportovní a rekondiční a Ošetřovatel se vyučuje pouze v Teplicích. Kromě vzdělávání na střední a vyšší odborné škole nabízíme vzdělávání formou akreditovaného specializačního vzdělávání pro sestry z praxe Sestra pro intenzivní péči, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Také se otevírá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Sociální činnost (*) , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra (*) , Firemní ekonomika (*) , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Právní asistence (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociálně právní činnost (*) , Sociálně právní činnost (*)

DOD: Budova A + B: výuka oborů SOŠ ve dnech 10.12.2014 (st) a 14.01.2015 (st), výuka oborů VOŠ ve dnech 18.02.2015 (st) a 08.04.2015 (st). Cena za 1 oběd 27 Kč. Přijímací zkoušky: u oborů s textem "??" budou uchazeči konat SCIO testy. U oborů označených * jsou uchazeči přijímáni i ve 2. a 3. kole přijímacího řízení. Další kontaktní osoby: pro SOŠ Mgr. Richard Kropáček (tel. 608 055 139), pro VOŠ Ing. Jitka Hašková (tel. 608 055 138).
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie , Rumburk, příspěvková organizace
Rumburk
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent

DOD: 18. a 19. 11. 2014 a 8. 12. 2013. Stravování (pouze obědy) 500,- Kč.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 21.11., 5.12.2013 a 9.1.2014 od 14,30 hodin. PZ u denní formy není, u dálkové ano - ČJ + CJ (AJ/NJ), konzultace 1x týdně (8-14,15 hod). Potvrzení PLP na přihlášce. Celodenní stravování 85,- Kč/1 den, cena 1 oběda 28,- Kč. Školní jídelna a domov mládeže jsou v budově školy. Učební obor Ošetřovatel - financován z rozpočtu Středočeského kraje-stipendium 300-500Kč/měsíc, realizace projektů EU-moderní vybavení školy a odb. učeben, zahraniční stáže-Anglie, SRN, SR; praktická výuka Oblastní nemocnice MB, zdravot. a soc. zařízení regionu MB. VOŠ-obor Diplomovaná sestra-školné 3 000 Kč.
Střední zdravotnická škola Pardubice
Pardubice
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent

DOD 8. 12. 2011 15-17 hod., 14. 1. 2012 9-11 hod. Škola disponuje moderními učebnami, vč. odborných. Seznamovací kurz, sportovní kurzy, masérský kurz, projekt Zdravá škola, školní psycholog, mimoškolní akce se zdravotnickou, sportovní a kulturní tematikou. Absolventi oboru Zdravotnický asistent získávají europass - dodatek k osvědčení. Praktické vyučování probíhá v Krajské nemocnici Pardubice a Dětském centru Veská.
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Ostrava
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Ekonomika v multimediální sféře) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Pedagogické lyceum , Sociální činnost (Sociální, správní a pečovatelská činnost) , Veřejnosprávní činnost , Veřejnosprávní činnost (Diplomatické služby a Public Relations) , Ošetřovatel , Veřejnosprávní činnost , Ošetřovatel

DOD: 13. 11. 2014, 10. 12. 2014, 13. 1. a 5. 2. 2015 vždy od 15-18 hod. Dvacetiletá historie, progresivní vzdělávací metody, moderní vybavení, výuka vybraných odborných témat v angličtině, rodilý mluvčí ve výuce, odborná praxe v renomovaných firmách v regionu i v zahraničí, možnost získat řadu mezinárodně uznávaných certifikátů, které hradí škola, přátelská atmosféra a individuální přístup ke studentovi - to vše a ještě více je AHOL - SOŠ.
Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Dny otevřených dveří : 3.12. 2014 (10,00 - 17,00) a 14.1. 2015 (14,00 - 17,00) Stravování zajišťuje jídelna na Rybím trhu, vzdálená cca 3 minuty od budovy školy. Vedle studijních oborů uvedených níže, škola zajišťuje krátkodobý kurz SANITÁŘ. Naši absolventi všech maturitních oborů mají možnost dále studovat na SU v Opavě, OU v Ostravě, UP v Olomouci, atd. v oborech se zdravotnickým zaměřením.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České
Odry
Střední škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) , Sociální činnost (SČ) , Ošetřovatel , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

DOD: 1. termín - Čt - 14. 11. 2013 a 2. termín - Čt - 9. 1. 2014. Cena za celodenní stravu 65,- Kč/1 den, cena za 1 oběd 24,- Kč. Bezbariérový přístup ve škole i na domově mládeže. Bližší informace o přijímacím řízení a oborech najdete na www.cssodry.cz. Přijímací řízení - prospěch ZŠ, mimoškolní aktivity, zdravotní způsobilost, u maturitního oboru PL navíc 1 zdatnost z mluvních dovedností, u maturitního oboru PMP navíc 4 zdatnosti z mluvních dovedností, HV, TV a VV, u oborů SČ a O - motivační pohovor.
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Petrovice u Karviné
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Obchodní zástupce a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Řízení a provoz sportovních zařízení) , Hotelnictví , Hotelnictví (Hotelový animátor, sport a výživa) , Logistické a finanční služby (Provoz pošt a peněžní služby) , Sociální činnost (Pečovatelská činnost) , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel , Dřevařská výroba , Malířské a natěračské práce - malířské práce , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce ve stavebnictví) , Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) , Zednické práce , Provozní služby , Sociální činnost (Pečovatelská činnost)

Vyšší odborná škola

Obchodně - podnikatelská činnost

DOD:12. 11. 2014 a 21. 1. 2015 od 09:00 do 17:00 hod. v areálech Petrovice u Karviné, Orlová a Havířov. STIPENDIUM pro žáky strojních a stavebních oborů dle dosažených výsledků .Termnín zaslání přihlášek dle platného přijímacího řízení.
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace
Turnov
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

DOD: v pátek 9.12.2011 od 9.00 h do 16.00 h.Stravování 3x denně, do snídaně je zahrnuta přesnídávka a do večeře druhá večeře.Cena oběda pro žáky 26,-Kč.Přijímací řízení - probíhá formou neformálního pohovoru.Nabídka oborů uspokojí všechny zájemce o zdravotnictví- od prakticky zaměřených (ošetřovatel) přes všestranné (zdravotnický asistent) až po studijně zaměřené (zdravotnické lyceum).
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 16.-.17. ledna 2015. Ubytování i stravování možno zajistit v Domově mládeže, Zeyerova ul., Truhlářská ul.. Stravovávní v ZŠ Barvířská, U Soudu nebo SPŠSE. Všechny potřebné informace o škole jsou průběžně zveřejňovány na: www.szs-lib.cz. Přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra se budou konat až 19.6.2014 v prvním kole. Přihlášky pro druhé kolo se budou podávat až do 20.8.2014. Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat dne 2.9.2014. Není tedy uzavřeno přijímací řízení pro školní rok 2014/2015.
Střední odborné učiliště
Lázně Bělohrad
Střední odborné učiliště

Kuchař-číšník , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Zedník

DOD: slavnostní-1.12.2011 a 12.1.2012 8.00-17.00 hod., listopad - leden 2012 vždy ve čtvrtek, 8.00 - 15.00 hod.(kromě prázdnin) , cena za oběd 29,50,-Kč, snídaně 13,50-Kč, přesnídávka 9,50-Kč, odp.svačina 5,-Kč, večeře 27,50-Kč
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Moravské Budějovice
Střední odborné učiliště

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Mechanik seřizovač , Obchodník , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Prodavač , Strojní mechanik (Zámečník) , Stravovací a ubytovací služby , Podnikání , Podnikání , Provozní elektrotechnika

DOD:4.12.2014 - 8.00 - 17.00 hod. Podle zaměření učebního oboru mají žáci možnost získat za režijní cenu: svářečský průkaz, řidičské oprávnění (A,B,C,T), oprávnění § 5 Vyhlášky č.50/78 Sb., Certifikát ISO 9001(v oboru vzdělávání žáků a dospělých). Stravování 28,-- Kč/oběd.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Pelhřimov
Střední odborná škola

Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Informační technologie , Strojírenství , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač , Oděvní technik (Technik módy - návrhářství) , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Elektrikář , Kadeřník , Krejčí , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Prodavač , Strojní mechanik (Zámečník) , Truhlář , Zemědělec - farmář , Podnikání , Podnikání

DOD: Pelhřimov - 14. 10., 11. 11. 2014 a 13. 1. 2015, Kamenice n/L. - 19. - 20. 11. 2014 a 14. 1. 2015. Informace o stravování: Pelhřimov - snídaně 20,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 28,- Kč, Kamenice n/L. - snídaně 20,- Kč, oběd 26,- Kč, večeře 25,- Kč. Info k ubytování: Pelhřimov - 1000,- Kč/měs., Kamenice n/L. - 700,- Kč/měs.