Filtru odpovídá celkem 22 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (3)
Jihočeský kraj
Prachatice (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2), Znojmo (1), Blansko (1)
Karlovarský kraj
Karlovy Vary (1)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (2)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (2), Nový Jičín (1), Bruntál (1), Karviná (1)
Olomoucký kraj
Přerov (1)
Pardubický kraj
Svitavy (1)
Středočeský kraj
Beroun (1), Kutná Hora (1)
Ústecký kraj
Litoměřice (1), Most (1)
Zlínský kraj
Vsetín (1)
Druh školy (4)
Střední odborná škola , Gymnázium , Střední škola , Vyšší odborná škola
Zvolen obor Pedagogické lyceum Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Pedagogické lyceum

Střední škola Kostka s.r.o.
Vsetín
Střední odborná škola

Gymnázium , Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) , Ekonomika a podnikání (Informační technologie a informační systémy) , Ekonomika a podnikání (Právo a řízení firem) , Ekonomika a podnikání (Zahraniční obchod a bankovnictví) , Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a média) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 17.10., 7.11., 8.11., 21. 11., 12. 12. 2014, 16. 1., 6. 2., 27.2., 6. 3. 2015 vždy v čase 8-16 hod. Nultý ročník: 8. 11., 13. 12. 2014, 17. 1., 7. 2. 2015 vždy v čase 9-12 hod. Na žádný z oborů se nekonají přijímací zkoušky, kritériem je prospěch na ZŠ a účast na olympiádách. Uchazeči o pedagogické obory konají praktické ověření studijních předpokladů pro zvolenou specializaci. Škola je oficiálním centrem celosvětového programu Microsoft - Partners in Learning. Gymnázium: s rozšířenou výukou jazyků, primárně určeno žákům sedmých tříd (šestiletý cyklus), do kterého se mohou zapojit i absolventi ZŠ po 9. třídě. Pedagogické lyceum: od roku 2008 je při Kostka škole otevřena mateřská škola, která je praktickým pracovištěm pedagogického lycea. Podnikání: obor je možné studovat v pěti zaměřeních (ŠVP). Předškolní a mimoškolní pedagogika: od 3. ročníku si studenti volí jednu ze specializací - hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. V 1. až 3. ročníku vykonávají všichni studenti odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů. Ve 4. ročníku vykonávají všichni studenti odbornou praxi v celkovém rozsahu 4 týdnů. Praxi mohou absolvovat přímo ve škole v pavilonech naší vlastní mateřské školky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.Specifika školy: individuální přístup ke studentům, možnosti rodinných, prospěchových a sociálních stipendií, program FREE STUDY (studium zdarma), rozšířená výuka jazyků, zahraniční stáže, konzultace, doučování, pokrytí školy Wi-Fi signálem s možností využití notebooku při výuce, multifunkční sportovní hala, domov mládeže s nadstandardním vybavením.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Sociální činnost (*) , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra (*) , Firemní ekonomika (*) , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Právní asistence (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociálně právní činnost (*) , Sociálně právní činnost (*)

DOD: Budova A + B: výuka oborů SOŠ ve dnech 10.12.2014 (st) a 14.01.2015 (st), výuka oborů VOŠ ve dnech 18.02.2015 (st) a 08.04.2015 (st). Cena za 1 oběd 27 Kč. Přijímací zkoušky: u oborů s textem "??" budou uchazeči konat SCIO testy. U oborů označených * jsou uchazeči přijímáni i ve 2. a 3. kole přijímacího řízení. Další kontaktní osoby: pro SOŠ Mgr. Richard Kropáček (tel. 608 055 139), pro VOŠ Ing. Jitka Hašková (tel. 608 055 138).
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Litoměřice
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Obchodní a podnikatelská činnost) , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Informační technologie (Informatika v ekonomice) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Instalatér , Krejčí , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Zedník , Malířské a natěračské práce

DOD:10.122014, 14.1.2015, vždy 8.00 - 17.00h.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Čáslav
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD:11.11.2014, 15.1.2015. Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pořádáme přijímací zkoušky "nanečistoů z hudebnostia TV nepovinně v rámci dnů otevřených dveří.Bezvadný zdravotní stav potvrzený lékařem včetně logopedického vyšetření je podmínkou přijetí.Na ostatní obory řediteů přijímací zkoušky nevypisuje.V gymnaziálních oborech 100% úspěšnost u státních i profilových maturit. Ubytování a stravování je zajištěno smluvně u jiných právních subjektů.
Obchodní akademie,Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun
Beroun
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: - obchodní akademie, ekonomické lyceum 3.12.2014, 14.1.2015 - pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika 26.11.2014, 9.1.2015 Cena jednoho oběda činí 31Kč. U oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jak pro denní tak pro dálkové studium jsou přijímací zkoušky - ověření talentu z TV, VV, HV, jazykové váchovy.
VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl
Litomyšl
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika ( (Předškolní pedagogika a vychovatelství))

Vyšší odborná škola

Pedagogika specifických činností ve volném čase ((Předškolní a mimoškolní pedagogika)) , Pedagogika specifických činností ve volném čase ((Předškolní a mimoškolní pedagogika))

DOD na SPgŠ 15.11. 2013 a na VOŠ 28.3. 2014. Stravování poskytujeme mimo areál školy v naší školní jídelně, která je součástí Domova mládeže, Strakovská 1071, Litomyšl. Cena snídaně 16 Kč, oběda 30 Kč a večeře 27 Kč, celodenní stravování 73 Kč.
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Přerov
Gymnázium

Gymnázium (Se znalostí jazyka v otevřené Evropě) , Gymnázium (Cesta je cíl.../...k jazyku/) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství)

DOD: 7.12.2013, 17.2.2014 PO - U oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum je součástí přijímací zkoušky ověření předpokladů řečových dovedností. U dálkové formy studia se pohovor skládá ze dvou částí, z ověření předpokladů řečových dovedností a pedagogicko-psychologického pohovoru.
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.
Ostrava
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Ekonomické lyceum , Pedagogické lyceum , Přírodovědné lyceum , Zdravotnické lyceum , Gymnázium

DOD: 20.1.2015 a 18.2.2015. Škola rodinného typu vyučuje ve dvou školních budovách s odbornými učebnami a 2 tělocvičnami. Třídy s malými počty žáků (10-15) umožňují zvládnutí učiva. Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, individuálním přístupem k žákům v přátelské atmosféře školy. V rámci výuky jsou zohledňovány specifické poruchy žáků. Žáci v oboru 8-letého gymnázia mají možnost trávit volný čas ve školním klubu IUVENTÍK. Škola nabízí výlety, exkurze, zahraniční jazykové pobyty, lyžařské kurzy. Žáci absolvují v rámci výuky povinné praxe.
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Ostrava
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Ekonomika v multimediální sféře) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Pedagogické lyceum , Sociální činnost (Sociální, správní a pečovatelská činnost) , Veřejnosprávní činnost , Veřejnosprávní činnost (Diplomatické služby a Public Relations) , Ošetřovatel , Veřejnosprávní činnost , Ošetřovatel

DOD: 13. 11. 2014, 10. 12. 2014, 13. 1. a 5. 2. 2015 vždy od 15-18 hod. Dvacetiletá historie, progresivní vzdělávací metody, moderní vybavení, výuka vybraných odborných témat v angličtině, rodilý mluvčí ve výuce, odborná praxe v renomovaných firmách v regionu i v zahraničí, možnost získat řadu mezinárodně uznávaných certifikátů, které hradí škola, přátelská atmosféra a individuální přístup ke studentovi - to vše a ještě více je AHOL - SOŠ.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České
Odry
Střední škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) , Sociální činnost (SČ) , Ošetřovatel , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

DOD: 1. termín - Čt - 14. 11. 2013 a 2. termín - Čt - 9. 1. 2014. Cena za celodenní stravu 65,- Kč/1 den, cena za 1 oběd 24,- Kč. Bezbariérový přístup ve škole i na domově mládeže. Bližší informace o přijímacím řízení a oborech najdete na www.cssodry.cz. Přijímací řízení - prospěch ZŠ, mimoškolní aktivity, zdravotní způsobilost, u maturitního oboru PL navíc 1 zdatnost z mluvních dovedností, u maturitního oboru PMP navíc 4 zdatnosti z mluvních dovedností, HV, TV a VV, u oborů SČ a O - motivační pohovor.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Havířov
Střední škola

Pedagogické lyceum , Sociální činnost (sociálně administrativní) , Sociální činnost (sociálně výchovná) , Kosmetické služby , Kadeřník , Prodavač , Podnikání

DOD: 11.12.2014 a 15.1.2015 od 9:00 hodin do 17:00 hodin, v ostatní dny dle domluvy. Bezbariérový přístup. Velmi dobrá dopravní oblužnost. Zapojení a účast v mezinárodních projektech . Počítačové učebny, učebna dramatické výchovy, multimediální knihovna, posilovna, multifunkční sportovní areál, turistické, lyžařské a vodácké kurzy.Spolupráce se sociálními partnery v předškolní, školní a mimoškolní výchově. Možnost zajištění ubytování.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Krnov
Střední škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Zdravotnický asistent , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Zdravotnický asistent

DOD : 9.1.2015 s možností vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Ubytování na vlastním internátě, celodenní strava 1500,- Kč/měsíc. Profilace díky volitelným předmětům. Průběžné a souvislé praxe. Sportovní a kulturní vyžití - pěvecký sbor Ars Voce, divadelní soubor Červiven, sportovní klub. Možnost pobývat, studovat, trávit čas ve škole. Adaptační kurzy pro první ročníky, lyžařské, vodácké kurzy a kurzy plavání. Pěkné prostředí školy s vybavenými učebnami, tělocvičnou i posilovnou, školní knihovna, bufety, nápojové automaty.
Střední škola Sion High school, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední škola

Gymnázium , Pedagogické lyceum , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Prodavač , Provozní služby

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
Karlovy Vary
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

Gymnázium

Gymnázium (se zaměřením na TV)

Vyšší odborná škola

Sociální pedagogika

DOD: 25.11.2011, 7.1.2012, PZ škola organizuje ve spolupráci s fi Scio dle zřizovatele, na obory G a PMP jsou též organizovány přijimací pohovory ke zjištění talentových předpokladů ke studiu daného oboru. Absolventi školy mají vysokou úspěšnost v PŘ na VŠ, stejně kvalitní výsledky dosáhli žáci i u nové MZ!
Gymnázium, Střední pegagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Znojmo
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Informační technologie , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: listopad, leden. PZ: M, ČJ. Ubytování na DM s kapacitou 116 žákyň, celodenní stravování ve ŠJ.Vzdělávání pro dospělé - zkrácené dálkové pomaturitní 3-leté studium PMP, roční pomaturitní intenzivní kurz AJ a NJ s denní výukou na Jazykové škole.
Obchodní akademie ELDO, o. p. s.
Brno
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Obchodní akademie (Management sportu) , Pedagogické lyceum , Obchodní akademie

DOD: návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Informace viz internetové stránky školy.
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Brno
Gymnázium

Gymnázium , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 4. 12. 2014; 18. 2. 2015. Podrobné informace k přijímacímu řízení uvádíme na webových stránkách školy. Součástí přijímací zkoušky u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je i dramatická výchova, u oboru Pedagogické lyceum je možné volit u PZ mezi výtvarnou nebo hudební výchovou.
Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5
Boskovice
Střední škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

Stravování: celodenní 80,- Kč/den ( snídaně + svačina 26,- Kč/den, oběd 28,- Kč/den, večeře 26,- Kč/den).
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Prachatice
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 8.1.2014 od 13 hodin - ukázky přijímacích zkoušek (v roce 2013 se také konaly). Studium je zaměřeno na přípravu k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách, popř. jazykových školách, na přípravu učitelek MŠ, vychovatelů ŠD, pracovníků DM a dalších profesí. Do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude u přijímacích zkoušek požadováno také prokázání talentu z řečových dovedností.