Filtru odpovídá celkem 6 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (1)
Moravskoslezský kraj
Karviná (1)
Olomoucký kraj
Olomouc (1)
Pardubický kraj
Pardubice (4)
Ústecký kraj
Děčín (1)
Druh školy (3)
Střední odborná škola , Střední škola , Vysoká škola
Zvolen obor Polygrafie Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Rumburk
Střední odborná škola

Polygrafie , Reprodukční grafik pro média , Tiskař na polygrafických strojích , Knihař , Reprodukční grafik , Tiskař na polygrafických strojích

DOD- info na webu, ubytování i stravování v areálu školy, cena za jeden oběd 25,- Kč, odborný výcvik v areálu školy a ve vybraných firmách dle místa bydliště žáků, mzda za produktivní práci žáků, školní časopis, účast v mezinárodních soutěžích grafiků, turistický a lyžařský kurz, malá škola, příjemné rodinné prostředí.
Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Pardubice
Vysoká škola

Analytická chemie , Analytická chemie , Anorganická chemie , Anorganická chemie , Anorganická technologie , Anorganická technologie , Chemické inženýrství , Chemické inženýrství , Chemie a technologie anorganických materiálů , Chemie a technologie anorganických materiálů , Environmentální inženýrství , Environmentální inženýrství , Fyzikální chemie , Fyzikální chemie , Organická chemie , Organická chemie , Organická technologie , Organická technologie , Povrchové inženýrství , Povrchové inženýrství , Technologie makromolekulárních látek , Technologie makromolekulárních látek , Řízení a ekonomika podniku , Řízení a ekonomika podniku , Analytická chemie , Analýza biologických materiálů , Anorganická a bioanorganická chemie , Anorganická technologie , Chemické inženýrství , Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů , Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků , Hodnocení a analýza potravin , Inženýrství životního prostředí , Materiálové inženýrství , Ochrana životního prostředí , Organická chemie , Organické povlaky a nátěrové hmoty , Polygrafie , Polygrafie , Technická fyzikální chemie , Technologie organických specialit , Technologie výroby a zpracování polymerů , Teorie a technologie výbušin , Vlákna a textilní chemie , Anorganické materiály , Chemie a technická chemie , Chemie a technická chemie , Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků , Farmakochemie a medicinální materiály , Hodnocení a analýza potravin , Klinická biologie a chemie , Klinická biologie a chemie , Management ochrany životního prostředí , Polygrafie , Polygrafie , Polymerní materiály a kompozity , Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů , Zdravotní laborant

DOD 18. 1. 2011. Absolventi navazujících magisterských stud. programů mohou pokračovat ve čtyřletých doktorských programech (7 stud. programů s 11 obory). Odhad počtu přijímaných do doktorských oborů závisí na kapacitě školicího pracoviště a počtu uchazečů. Část studia probíhá v náročných podmínkách chemických laboratoří. Cena za oběd 40 - 70 Kč.
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
Olomouc
Střední škola

Polygrafie , Reprodukční grafik pro média , Tiskař na polygrafických strojích

DOD: 7.12.2013 a 18.1.2014. Cena za 1 oběd je 28 Kč. Ubytování je zajištěno na Domově mládeže - SŠ polytechnická, Olomouc. Škola čeká na schválení nového oboru 34-42-M/01 Obalová technika (denní forma studia, 4 roky, ukončeno MT, vhodné pro PŠD).
Albrechtova střední škola ,Český Těšín, příspěvková organizace
Český Těšín
Střední škola

Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Polygrafie , Aranžér (Desinger v reklamě) , Cukrář , Jezdec a chovatel koní , Kuchař-číšník , Pekař , Podnikání , Podnikání , Kuchař - číšník

DOD: 2.12. 2014 a 3.2. 2015 . Jsme KAMPUS ODBORNOSTI. Škola vznikla k 1.7.2013 sloučením původní SŠ hotelové, obchodní a polygrafické se SŠ zemědělskou v Českém Těšíně. Klademe důraz na kvalitu výuky a odbornost , na individuální přístup k žákům. Škola se chlubí prostupností oborů, denní, dálkovou i zkrácenou formou studia, včetně kurzů celoživotního vzdělávání.
Střední škola grafická, Brno, Šmahova 110
Brno
Střední odborná škola

Obalová technika , Polygrafie , Reprodukční grafik pro média , Technik dokončovacího zpracování tiskovin , Tiskař na polygrafických strojích , Knihař , Reprodukční grafik , Tiskař na polygrafických strojích

DOD: 21.- 22. 11. a 5.- 6. 12. 2014 a 9.-10. 1. 2015. Pátek od 13 do 18h., sobota od 9 do 12h. Stravování v obou budovách školy. Možnost ubytování na DM Jedovnická 10, 628 00. Informace o škole a přijímacím řízení: žáci jsou přijímáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ. Do uvedeného průměru prospěchu budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. Obory zkráceného studia jsou určeny pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou nebo výučním listem. Uchazeči budou přijati na základě prospěchu z posledních dvou ročníků střední školy.
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická
Praha
Střední odborná škola

Grafický design , Konzervátorství a restaurátorství , Polygrafie , Užitá fotografie a média

DOD : Aktuální informace na www. stránkách školy.