Filtru odpovídá celkem 34 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (5)
Jihočeský kraj
Prachatice (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (4), Znojmo (2), Blansko (1)
Karlovarský kraj
Karlovy Vary (1)
Kraj Vysočina
Pelhřimov (4)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (5), Jičín (1)
Liberecký kraj
Česká Lípa (1), Liberec (1)
Moravskoslezský kraj
Karviná (3), Bruntál (2), Nový Jičín (1)
Středočeský kraj
Beroun (6), Mladá Boleslav (3), Praha-východ (2), Kutná Hora (2)
Ústecký kraj
Most (3), Teplice (2), Litoměřice (1), Ústí nad Labem (1)
Zlínský kraj
Vsetín (1), Kroměříž (1), Zlín (1), Uherské Hradiště (1)
Druh školy (6)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední škola , Vyšší odborná škola , Jiná, specifická škola , Střední odborné učiliště
Zvolen obor Předškolní a mimoškolní pedagogika Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.
Zlín
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Ošetřovatel , Sociální činnost

DOD: 12.11.2014 - soukromých škol 9 -15 h, celozlínský 21.11.2014 (10 - 17 h), školní - 9.12.2014 a 10.2.2015 (9 - 16 h). Přijímací řízení - dle kritérií: prospěch, aktivita související se zvoleným oborem (ZUŠ, olympiády, kroužky apod.). U všech oborů se předpokládá dobrý zdravotní stav. U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika požadujeme logopedické vyšetření. Studijní obor Předškolní mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Dále mohou pracovat v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost, případně v péči o jednotlivce a malé skupiny dětí v rámci mikrojeslí a mikroškolek. Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Absolventi obou studijních oborů, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Absolvent učebního oboru Ošetřovatel se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání nebo bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Ve škole lze vykonvat MT zkoušku z jednotlivých předmětů.
Střední škola Kostka s.r.o.
Vsetín
Střední odborná škola

Gymnázium , Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) , Ekonomika a podnikání (Informační technologie a informační systémy) , Ekonomika a podnikání (Právo a řízení firem) , Ekonomika a podnikání (Zahraniční obchod a bankovnictví) , Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a média) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 17.10., 7.11., 8.11., 21. 11., 12. 12. 2014, 16. 1., 6. 2., 27.2., 6. 3. 2015 vždy v čase 8-16 hod. Nultý ročník: 8. 11., 13. 12. 2014, 17. 1., 7. 2. 2015 vždy v čase 9-12 hod. Na žádný z oborů se nekonají přijímací zkoušky, kritériem je prospěch na ZŠ a účast na olympiádách. Uchazeči o pedagogické obory konají praktické ověření studijních předpokladů pro zvolenou specializaci. Škola je oficiálním centrem celosvětového programu Microsoft - Partners in Learning. Gymnázium: s rozšířenou výukou jazyků, primárně určeno žákům sedmých tříd (šestiletý cyklus), do kterého se mohou zapojit i absolventi ZŠ po 9. třídě. Pedagogické lyceum: od roku 2008 je při Kostka škole otevřena mateřská škola, která je praktickým pracovištěm pedagogického lycea. Podnikání: obor je možné studovat v pěti zaměřeních (ŠVP). Předškolní a mimoškolní pedagogika: od 3. ročníku si studenti volí jednu ze specializací - hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. V 1. až 3. ročníku vykonávají všichni studenti odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů. Ve 4. ročníku vykonávají všichni studenti odbornou praxi v celkovém rozsahu 4 týdnů. Praxi mohou absolvovat přímo ve škole v pavilonech naší vlastní mateřské školky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.Specifika školy: individuální přístup ke studentům, možnosti rodinných, prospěchových a sociálních stipendií, program FREE STUDY (studium zdarma), rozšířená výuka jazyků, zahraniční stáže, konzultace, doučování, pokrytí školy Wi-Fi signálem s možností využití notebooku při výuce, multifunkční sportovní hala, domov mládeže s nadstandardním vybavením.
Církevní střední odborná škola Bojkovice
Bojkovice
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Ošetřovatel

DOD: 5.12.2014,16 a 17.12.2014, 26.2.2014
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální pedagogika

DOD: 5.12. a 6.12.2014; 16.1. a 17.1.2015 - vždy jen základní informace a prohlídka školy, 3.12.2014 a 14.1.2015 - podrobné informace o studiu a ověřování předpokladů z hudební výchovy a jazykového projevu.
Severočeská střední škola s. r. o.
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Kosmetické služby , Kadeřník , Logistické a finanční služby , Podnikání , Podnikání , Vlasová kosmetika

Dny otevřených dveří: čtvrtek 4. 12. 2014 od 8.00 - 16.00 hod., sobota 17. 1. 2015 od 9.00 - 14.00 hod. a čtvrtek 12. 2. 2015 od 8.00 - 16.00 hod.
Střední škola technická AGC a.s.
Teplice
Střední odborné učiliště

Elektrikář (Elektrikář) , Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik) , Podnikání (Podnikání) , Elektrikář

Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání) , Informační technologie (Informační technologie) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: Týden otevřených dveří 1.- 4.12.2014 vždy 13.00 - 16.30, dále sobota dne 10.1.2015 od 9.00 do 13.00hod. Škola je velmi dobře vybavena, v současnosti 180 počítačů slouží přímo výuce . Ve spolupráci s FK Teplice - fotbalové třídy, zlepšené tréninkové podmínky - úprava rozvrhu. Pro podporu výuky využívány DUMy a LMS Moodle. V prostorách školy se nachází kantýna a nápojové automaty. Pedagogický sbor je vysoce kvalifikovaný a stabilní. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže SŠ stavební v Teplicích. Podmínky a možnosti - více na našich webových stránkách. podrobné podmínky k přijímacímu řízení na URL: http:/www1.skola-agc.cz/wordpress/.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Sociální činnost (*) , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra (*) , Firemní ekonomika (*) , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Právní asistence (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociálně právní činnost (*) , Sociálně právní činnost (*)

DOD: Budova A + B: výuka oborů SOŠ ve dnech 10.12.2014 (st) a 14.01.2015 (st), výuka oborů VOŠ ve dnech 18.02.2015 (st) a 08.04.2015 (st). Cena za 1 oběd 27 Kč. Přijímací zkoušky: u oborů s textem "??" budou uchazeči konat SCIO testy. U oborů označených * jsou uchazeči přijímáni i ve 2. a 3. kole přijímacího řízení. Další kontaktní osoby: pro SOŠ Mgr. Richard Kropáček (tel. 608 055 139), pro VOŠ Ing. Jitka Hašková (tel. 608 055 138).
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Litoměřice
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Obchodní a podnikatelská činnost) , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Informační technologie (Informatika v ekonomice) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Instalatér , Krejčí , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Zedník , Malířské a natěračské práce

DOD:10.122014, 14.1.2015, vždy 8.00 - 17.00h.
Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o.
Čelákovice
Vyšší odborná škola

Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Sociální práce , Sociální práce , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Masér sportovní a rekondiční

DOD: 13.10.2011, 10.11.2011, 8.12.2011, 5.1.2012, 9.2.2012, 8.3.2012 vždy od 16:00 hodin.
Soukromá střední škola MAJA, s. r. o.
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Hotelnictví , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Kosmetické služby , Kadeřník , Kadeřník , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

DOD: 7. 11. 2013, 5. 12. 2013 a 9. 1. 2014 od 8,00 do 17,00 hodin Možnost prac. a stud. stáží financovaných z programu Leonardo. Žákům v rámci odborného výcviku náleží odměna za produktivní práci. Škola pro žáky pořádá lyžařské , sportovní, odborné arekvalifikační kurzy, umožňuje získání řidičského průkazu. Žáci s vyznamenáním platí poloviční školné. Žáci vykonávají praxi ve vlastním školním zařízení - Školička MAJA. Škola pořádá rekvalifikační kurzy pro dospělé.
Integrovaná střední škola
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Informační služby , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Aranžér , Cukrář , Krejčí , Pekař , Prodavač , Podnikání , Podnikání

DOD: a další info viz pravidelně aktualizovaný web www.issmb.cz Jsme státní škola = studium zdarma. Najdete u nás klidné a příjemné prostředí. Naším cílem je kvalitní vzdělání moderními metodami. Nabízíme atraktivní studijní a učební obory = výborné uplatnění na trhu práce. V naší škole mohou učni získat nejen výuční list, ale i maturitní vzdělání pod jednou střechou. Další nabídka - barmanské kurzy. Náš domov mládeže je 3 minuty od školy, stravování ve škole. Sídlíme v historickém centru s výbornou dopravní obslužností.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Čáslav
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD:11.11.2014, 15.1.2015. Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pořádáme přijímací zkoušky "nanečistoů z hudebnostia TV nepovinně v rámci dnů otevřených dveří.Bezvadný zdravotní stav potvrzený lékařem včetně logopedického vyšetření je podmínkou přijetí.Na ostatní obory řediteů přijímací zkoušky nevypisuje.V gymnaziálních oborech 100% úspěšnost u státních i profilových maturit. Ubytování a stravování je zajištěno smluvně u jiných právních subjektů.
Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická
Svatý Jan pod Skalou
Vyšší odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 17.2.2015, 18.3.2015, 16.4.2015 Na základě smlouvy s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, mohou být úspěšní absolventi Svatojánské koleje přijati na obor Pedagogika volného času pouze na základě ústního pohovoru a budou jim uznány některé zkoušky. Díky tomu mohou absolvovat bakalářské studium ve zkrácené formě a pokračovat tu i ve studiu magistrském.