Filtru odpovídá celkem 11 škol
Jihočeský kraj
Tábor (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (1), Břeclav (1)
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod (1)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (2), Opava (1)
Olomoucký kraj
Šumperk (1)
Ústecký kraj
Děčín (1)
Zlínský kraj
Uherské Hradiště (1), Vsetín (1)
Druh školy (3)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Střední škola
Zvolen obor Průmyslový design Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Průmyslový design

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola

Průmyslový design , Užitá malba , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů , Uměleckořemeslné zpracování skla , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

DOD: 10.10.2014 (10.00 - 16.00 hod.), 7.11.2014 (8.00 - 16.00 hod.), 8.11.2014 (8.00 - 12.00 hod.), 16.1.2015 (10.00 - 16.00 hod.) Přijímací řízení formou talentové zkoušky - kriteria: malba, kresba, kresebný návrh, domácí práce, motivační pohovor. Stravování je možné na ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí.
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Střední odborná škola

Grafický design , Kamenosochařství , Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků , Modelářství a návrhářství oděvů , Multimediální tvorba , Průmyslový design , Užitá fotografie a média , Užitá malba , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

DOD: 23.10.2014 (10:00 - 15:00), 19.12.2014 (10:00 - 15:00 hod.). Stravování: cena stravenky je 27 Kč/oběd; Ubytování: škola vytváří žákům solidní sociální zázemí na domově mládeže v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě. Provozovatelem je Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město.
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Varnsdorf
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Cestovní ruch , Dopravní prostředky , Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Grafický design , Hotelnictví , Informační technologie , Modelářství a návrhářství oděvů , Průmyslový design , Strojírenství , Technické lyceum , Veřejnosprávní činnost , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač , Elektrikář , Kadeřník , Karosář , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Rekondiční a sportovní masér , Strojní mechanik , Truhlář , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Zednické práce , Bezpečnostně právní činnost , Hotelnictví , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Podnikání , Provozní technika (výuka - středisko Karolíny Světlé)

Vyšší odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Cestovní ruch , Cestovní ruch , Informační technologie , Informační technologie , Počítačová grafika v technických oborech , Počítačová grafika v technických oborech , Strojírenství s využitím CAD a CAM , Veřejnosprávní činnosti , Veřejnosprávní činnosti , Výroba, přenos a užití elektrické energie , Výroba, přenos a užití elektrické energie

DOD: 21.11.2014 a 23.1. 2015. Ubytování a stravování zajištěno v budově školy. Možnost provozování volnočasových aktivit, účast na lyžařských, vodáckých a dalších kurzech. U oboru Bezpečnostně právní činnost se konají přijímací zkoušky - test všeobecně vzdělávacích předmětů, psychologický test a test fyzické připravenosti. Fashion Design - umělecký obor - talentové zkoušky- kresba tužkou podle skutečnosti, barevná kompozice a posouzení domácích výtvarných prací. Škola je zapojena do zahraniční spolupráce se zeměmi EU včetně výměnných stáží, projektové činnosti atd. Součástí školy je vzdělávací středisko s hotelem a restaurací a rekreační středisko ve Sloupu v Čechách. Při škole působí konzultační středisko UJEP Ústí nad Labem. Hotelnictví a turismus - zaměření-řízení hotelového provozu. Cestovní ruch - zaměření- průvodce - animátor, bezpečnostně právní činnost- zaměření - bodyguard- osobní ochránce a bezpečnost a právo.Veřejnosprávní činnost- zaměření- diplomatické služby a veřejná správa a mediální komunikace a public relations. Ekonomika a podnikání - zaměření- komerční právo. Kosmetické služby - zaměření - kosmetička - vizážistka. Masér sportovní a rekondiční - zaměření - sportovní fyzioterapeut. Kuchař - číšník- zaměření - kombinovaný obor kuchař- číšník, kuchař a číšník, servírka. Zaměření oborů budou otevírána dle zájmu žáků. Hotelnictví a Bezpečnostně právní činnost i dálková forma studia.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
Šumperk
Střední škola

Elektrotechnika , Grafický design , Informační technologie , Průmyslový design , Strojírenství , Technické lyceum

Vyšší odborná škola

Informační technologie (Aplikace výpočetní techniky)

DOD : SPŠ - obory vzdělání : Grafický design, Průmyslový design : 20.10. - 23.10. 2014. Obory : Strojírenství, Elektrotechnika, Informační technologie, Technické lyceum : 1.12. - 5.12. 2014. VOŠ - obor vzdělání : Informační technologie - 18.3. 2015.
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Grafický design (Grafika a animace) , Grafický design (Klasická počítačová grafika) , Grafický design (Kresba a ilustrace) , Průmyslový design , Užitá fotografie a média , Užitá malba , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

DOD: 27. 9. 2014 (8:00 - 14:00); 12. 11. 2014 (14:00 - 16:00); 13. 11. 2014 (8:30 - 16:00); 20. 11. 2014 (8:00 - 16:00). Termín pro podávání přihlášek: do 30. listopadu 2014. Do přihlášky se uvádí prospěch z posledních dvou uzavřených ročníků ZŠ (7. a 8. třídy), starší uchazeči předloží ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, vysvědčení z uzavřených ročníků SŠ a potvrzení od lékaře. PZ: kresba hlavy podle živého modelu, malba zátiší, 2 tvůrčí úkoly, 20 ks domácích výtvarných prací, test všeobecných znalostí.
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
Ostrava
Střední škola

Design interiéru , Grafický design , Grafický design (Animovaný film se základy grafiky) , Průmyslový design , Řezbářství (Design a tvarování dřeva) , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Keramický design) , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké kovářství)

V rámci přijímacího řízení konají zájemci o studium talentové zkoušky z kresby, malby a modelování. Součástí zkoušky je hodnocení 20 kusů domácích prací. Prohlídka školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Studenti všech oborů absolvují v rámci studia předmět počítačové navrhování s cílem zvládnout práci a následné vizualizace v programu 3D. Studenti pravidelně vystavují v městech našeho kraje, v mnohých částech Moravy, Čech, Slovenska a Polska. Škola spolupracuje se školami v Polsku, v Bratislavě, hradem Helfštýn, Hukvaldy apod.
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Grafický desing , Informační technologie , Průmyslový design , Strojírenství , Tvorba hraček a herních předmětů

Den otevřených dveří: středa 15.10. 2014 (umělecké obory), pro všechny obory ve středu 12.11. 2014 a ve středu 18.2. 2015 pro technické obory. Na umělecké obory jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek (proběhnou v termínu od 2.-15.1. 2015), u technických oborů se konají písemné přijímací zkoušky a současně budou žáci přijati dle prospěchu z vybraných předmětů (MAT, FYZ, CJL, Cizí jazyk) za II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. Stravování a ubytování zajišťujeme ve spolupráci s jinými SŠ města.
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
Střední odborná škola

Gymnázium , Design interiéru (Bytový architekt) , Kamenosochařství , Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) , Konzervátorství a restaurátorství , Průmyslový design , Řezbářství , Sociální činnost , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Restaurátorství) , Starožitník , Uměleckořemeslné zpracování dřeva , Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky , Uměleckořemeslné zpracování kovů , Uměleckořemeslné zpracování skla , Aranžér (Aranžér - propagační grafik) , Kameník , Ošetřovatel , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Umělecký keramik , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Umělecký truhlář a řezbář , Výrobce a dekoratér keramiky (Dekoratér a malíř keramiky a skla) , Zlatník a klenotník , Podnikání , Podnikání , Kameník , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Vyšší odborná škola

Řízení sklářské a keramické výroby , Řízení výroby zpracování kamene

DOD: po dohodě kdykoli. DM, jídel., kantýna. Kromě oborů VOŠ, GYM a Soc.činnost. orient.na výuku výtvar. oborů a uměl. řemesel VYU i MAT se zaměř. na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Spolupr. s VŠ ChT Praha Bc. program Konzervování a restaurov. Spec. učebny -multimediál, IVT, jazyk, Bi, Ch, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice. Tělocvična, posilovna, venkov. sport. areál. Kroužky výtvar., jazyk., řemeslné, IVT, sportovní, atd. Práce žáků - soutěže, akce a výstavy v ČR i zahraničí. Mezinár. studentské programy a zahraniční stáže. Individuální přístup ke studentům. Návštěva školy včetně výstavní galerie, dílen a ateliérů po předchozí domluvě možná kdykoli. Umělecké obory - talentové zkoušky, ostatní dle aktuálních nařízení. Návštěva výtvarných ateliérů je pro všechny studenty zdarma. Zaměření gymnázia: a) všeobecné, b) s rozšířenou výukou jazyků, c) předškolní pedagogika a pedagogika předškolního věku. Nejmladší obory - architekt zahradních a parkových staveb, bytový architekt, průmyslový design. Nově aranžér - propagační grafik. VŠ ChT Praha - Bc. program Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl. Areál školy na břehu Sázavy - parková úprava, sochařská výzdoba. Vlastní výstavní galerie.
Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS
Břeclav
Střední škola

Grafický design , Průmyslový design , Strojírenství , Strojírenství , Provozní technika

DOD: Po telefonické domluvě kdykoliv.
Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno
Brno
Střední odborná škola

Design interiéru , Grafický design , Grafický design - ilustrace , Grafický design (Motion design) , Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu) , Modelářství a návrhářství oděvů (Fashion laboratory) , Průmyslový design , Scénická a výstavní tvorba , Textilní výtvarnictví (Design interiéru a textilu) , Textilnictví (Obchodní podnikání a propagace) , Užitá fotografie a média , Užitá malba

Vyšší odborná škola

Konzervování a restaurování keramiky , Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik , Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby , Oděvní a textilní design

DOD: Budova Husova 10 - 21. 10. 2014, 23. 6. 2015. Budova Francouzská 101 - 21. 10. 2014, 26. 11. 2014.Škola disponuje velmi dobře vybaveným zázemím ateliérů a odborných učeben.
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203
Bechyně
Střední odborná škola

Grafický design , Multimediální tvorba , Průmyslový design , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Keramický design) , Výrobce a dekoratér keramiky

Den otevřených dveří: 6.10.2014, 3.11.2014 a 9.2.2015. Škola nabízí čtyři výtvarné studijní obory a jeden učňovský obor. Součástí školy je domov mládeže s jídelnou. Přípravné kurzy k talentovým zkouškám 18.10.2014 a 16.11.2014 od 9.00 do 16.00 hod. Studenti mají možnost výběru druhého cizího jazyka, od pondělí do čtvrtka mohou bezplatně navštěvovat kroužky na DM i ve škole.