Filtru odpovídá celkem 9 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (4)
Jihomoravský kraj
Brno-město (3)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (10), Opava (2)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (2)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Sociální politika a sociální práce Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Sociální politika a sociální práce

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta soc.ekonomická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekonomika a management , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Fakulta sociálních studií OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Social Policy and Social Work , Social Policy and Social Work , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Zdravotně-sociální pracovník

Fakulta lékařská OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Všeobecné lékařství , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Specializace ve zdravotnictví , Specializace ve zdravotnictví , Veřejné zdravotnictví , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Porodní asistence , Porodní asistence , Sociální politika a sociální práce , Specializace ve zdravotnictví , Specializace ve zdravotnictví , Veřejné zdravotnictví

Fakulta filozofická OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Filologie , Filologie , Historické vědy , Historické vědy , Historische Wissenschaften , Historische Wissenschaften , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury , Teorie a dějiny literatury , Filozofie , Historické vědy , Překladatelství a tlumočnictví , Sociální politika a sociální práce , Učitelství pro střední školy , Filologie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Humanitní studia , Humanitní studia , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Psychologie

Fakulta filosoficko - přírodovědecká SU Opava
Opava
Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Filologie , Fyzika , Historické vědy , Informatika , Učitelství pro střední školy , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Filologie , Informatika , Aplikovaná fyzika , Filmové, televizní a fotografické umění a nová média , Fyzika , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Informační studia a knihovnictví , Informatika , Informatika , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury

Fakulta sociálních studií MU Brno
Brno
Vysoká škola

Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie , Mediální a komunikační studia , Mezinárodní teritoriální studia , Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie , Humanitní studia , Humanitní studia , Mediální a komunikační studia , Mezinárodní teritoriální studia , Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r. o.
Praha
Vysoká škola

Sociální politika a sociální práce , Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Filozofická fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Ekonomické teorie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Politologie , Psychologie , Sociologie , Ekonomické teorie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Humanitní studia , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie , Ekonomické teorie , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Politologie , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Sociologie