Filtru odpovídá celkem 14 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (1)
Jihočeský kraj
České Budějovice (2), Prachatice (2)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2)
Karlovarský kraj
Cheb (1)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (5)
Liberecký kraj
Liberec (1)
Olomoucký kraj
Olomouc (1)
Pardubický kraj
Pardubice (1), Ústí nad Orlicí (1)
Plzeňský kraj
Plzeň-město (2)
Středočeský kraj
Kladno (2), Praha-východ (2), Příbram (2)
Druh školy (3)
Vyšší odborná škola , Vysoká škola , Střední odborná škola
Zvolen obor Sociální práce Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Sociální práce

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Březnice
Střední odborná škola

Agropodnikání , Informační technologie , Přírodovědné lyceum , Rostlinolékařství , Sociální činnost

Vyšší odborná škola

Obchodování se zeměděls.potrav.komoditami , Sociální práce , Sociální práce

DOD :Podrobnosti naleznete na www.sbrez.cz
Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o.
Čelákovice
Vyšší odborná škola

Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Sociální práce , Sociální práce , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Masér sportovní a rekondiční

DOD: 13.10.2011, 10.11.2011, 8.12.2011, 5.1.2012, 9.2.2012, 8.3.2012 vždy od 16:00 hodin.
Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kladno, s. r. o.
Kladno
Vyšší odborná škola

Firemní management , Sociální práce , Veřejná správa , Finance a účetnictví , Firemní management , Sociální práce , Veřejná správa

DOD: 10.2.2015, 10.3.2015, 7.4.2015. Příjímací řízení se koná 10.6.2015.
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Plzeň
Vyšší odborná škola

Bezpečnost obyvatelstva , Bezpečnost obyvatelstva , Cestovní ruch , Diplomovaný oční optik , Diplomovaný oční optik , Diplomovaný zubní technik , Management sportovních aktivit , Sociální práce , Sociální práce , Systémový administrátor IT

DOD: 22. 1. 2015 a 21. 3. 2015 Termín pro podání přihlášek do 1.kola přijímacích zkoušek je do konce května 2015 Student - uchazeč si může podat přihlášku i na více oborů.
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Česká Třebová
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie , Provoz a ekonomika dopravy , Mechanik elektrotechnik , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (Slaboproud) , Strojní mechanik (zámečník) , Truhlář (nábytkář)

Vyšší odborná škola

Logistika a management , Sociální práce

DOD: 21.10., 22.10., 1.12. a 3.12. 2011,14.1.2012. VOŠ a SŠ technická vznikla 1.7.2011 sloučením dvou významných vzděl. zařízení SOŠ a SOU tech. oborů /Skalka/ a VOŠ a SOŠ G.Habrmana. Oborová nabídka pro výuku se sloučením škol nemění. Moderní vybavení učeben, dílen prakt. vyučování, laboratoří a výpočetní techniky. Ubytování na vlastním DM, stravování: oběd 22,-Kč, snídaně 18,-Kč, večeře 22,- Kč. V rámci prakt. výuky škola spolupracuje s významnými firmami.
SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice
Pardubice
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie

Vyšší odborná škola

Sociální práce , Výpočetní technika

DOD středa 30.11.11 15-17 h., sobota 3.12.11 9-12 h., sobota 21.1.12 9-12 h., středa 22.2.12 15-18 h. (jen SPŠE), středa 28.3.12 15-17 h. (jen VOŠ), 18.4.12 15-17 h. (jen VOŠ). Škola s 60letou historií, zaměřená na IT. Více než 99% úspěšnost u státních maturit. Obor Elektrotechnika bez přijímacích zkoušek. CISCO akademie, ECDL. 9 moderně vybavených PC učeben. Elektrotechnický kroužek. Přístup na internet. Škola sídlí v centru Pardubic. Celodenní stravování 1400,-Kč. Ubytování DM Rožkova 331 a SOŠ stavební Rybitví, Sokolovská 148.
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Olomouc
Vysoká škola

Andragogika , Anglická a americká literatura , Anglický jazyk , Česká literatura , České dějiny , Český jazyk , Filozofie , Klinická psychologie , Německá literatura , Německý jazyk , Obecná jazykověda a teorie komunikace , Obecné dějiny , Pedagogická psychologie , Politologie , Pomocné vědy historické , Románské jazyky , Ruská literatura , Ruský jazyk , Sociologie , Srovnávací slovanská filologie (studia) , Teorie a dějiny hudby , Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu , Teorie a dějiny výtvarných umění , Teorie literatury , Andragogika , Andragogika , Anglická filologie (dvouoborová) , Anglická filologie (jednooborová) , Aplikovaná ekonomická studia , Česká filologie , Česká filologie , Čínská filologie , Dějiny výtvarných umění , Divadelní věda , Euroculture , Filmová věda , Filozofie , Filozofie (jednooborová) , Francouzská filologie (dvouoborová) , Germanistická medievistika , Historie , Historie - Starší dějiny , Historie - Starší dějiny , Historie (jednooborová) , Italská filologie (dvouoborová) , Japonská filologie , Judaistika:Dějiny a kultura Židů , Judaistika:Dějiny a kultura Židů , Komunikační studia , Kulturální studia , Kulturální studia , Latinská filologie (dvouoborová) , Mediální studia , Mediální studia , Muzikologie , Muzikologie , Německá filologie , Německá filologie , Německá filologie (dvouoborová) , Nizozemská filologie (dvouoborová) , Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk , Obecná jazykověda , Obecná lingvistika a teorie komunikace , Odborná francouzština pro hospodářskou praxi , Odborná ruština pro hospodářskou praxi , Politologie a evropská studia , Politologie a evropská studia , Polská filologie (dvouoborová) , Portugalská filologie (dvouoborová) , Psychologie , Ruská filologie (dvouoborová) , Sociologie , Španělská filologie , Španělská filologie (dvouoborová) , Teorie a dějiny dramatických umění , Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal , Ukrajinská filologie (dvouoborová) , Andragogika , Andragogika v profilaci na personální management , Anglická filologie (dvouoborová) , Anglická filologie (dvouoborová) , Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii , Angličtina se zaměřením na překlad a tlumočení , Aplikovaná ekonomická studia , Archeologie , Archivnictví , Česká filologie , Česká filologie , Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostř , Čínská filologie (dvouoborová) , Dějiny výtvarných umění , Divadelní věda , Divadelní věda , Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Contex , Filmová věda , Filozofie , Francouzská filologie (dvouoborová) , Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii , Historie , Historie , Italská filologie (dvouoborová) , Japonská filologie , Japonština pro hospodářskou praxi , Kulturní antropologie , Kulturní antropologie , Latinská filologie (dvouoborová) , Muzikologie , Muzikologie , Muzikologie , Německá filologie (dvouoborová) , Německá filologie (dvouoborová) , Nizozemská filologie (dvouoborová) , Nizozemština pro hospodářskou praxi , Politologie a evropská studia , Polská filologie (dvouoborová) , Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury , Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast , Portugalská filologie (dvouoborová) , Psychologie , Psychologie , Ruská filologie (dvouoborová) , Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury , Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast , Sociální práce , Sociologie , Školský management , Španělská filologie (dvouoborová) , Španělská filologie (jednooborová) , Teorie a dějiny dramatických umění , Ukrajinská filologie (dvouoborová) , Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast , Uměnovědná studia , Uměnovědná studia , Žurnalistika , Žurnalistika

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Liberec
Vysoká škola

Fyzikální inženýrství , Matematické modely a jejich aplikace , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Aplikovaná fyzika , Historie , Matematické modely a jejich aplikace , Sociální práce , Speciální pedagogika , Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství českého jazyka a literatury , Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro střední školy , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství informatiky pro střední školy , Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy , Učitelství matematiky pro střední školy , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná geografie , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Český jazyk a literatura , Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání , Filozofie humanitních věd , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie se zaměřením na vzdělávání /dvouoborové/ , Historie se zaměřením na vzdělávání , Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Kulturněhistorická a muzeologická studia , Matematika , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Pedagogika volného času , Rekreologie , Speciální pedagogika pro vychovatele , Speciální pedagogika předškolního věku , Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání , Učitelství odborných předmětů

Všechny Bc.obory se zaměřením na vzdělávání stejně navazující učitelské obory je možné studovat pouze ve dvojkombinaci. Kombinace se každoročně zveřejňují. Bezbariérový přístup.
Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
Vysoká škola

České a československé dějiny , Teorie vyučování technických předmětů , Učitelství pro střední školy - biologie , Učitelství pro střední školy-anglický jazyk , Učitelství pro střední školy-biologie , Učitelství pro střední školy-chemie , Učitelství pro střední školy-český jazyk , Učitelství pro střední školy-dějepis , Učitelství pro střední školy-francouzský jazyk , Učitelství pro střední školy-fyzika , Učitelství pro střední školy-hudební výchova , Učitelství pro střední školy-informatika , Učitelství pro střední školy-matematika , Učitelství pro střední školy-německý jazyk , Učitelství pro střední školy-občanská nauka , Učitelství pro střední školy-ruský jazyk , Učitelství pro střední školy-tělesná výchova , Učitelství pro střední školy-výtvarná výchova , Učitelství pro střední školy-základy techniky , Učitelství pro 1. ročník základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stulpeň základních škol-výtvarná výchova , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-německý jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1.stupeň základních škol-tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základ techniky , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -anglický jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -biologie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - chemie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - český jazyk , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - matematika , Vychovatelství , Vychovatelství se zaměřením na etopedii , Vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Sociální práce , Sociální práce , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Archivnictví , Archivnictví , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :francouzský jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :německý jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou:anglický jazyk-ruský jazyk , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měřenía výpočetní technika , Jazyková a literární kultura , Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport , Politické vědy , Sociálně výchovná péče o smyslově postižené , Sociální a charitativní práce , Sociální komunikace při ochraně majetku, obcí a občanů , Sociální komunikace ve státní správě , Sociální patologie a prevence , Sociální práce , Sociální práce , Specializace v pedagogice-sociální pedagogika , Specializace v pedagogice-učitelství ZUŠ , Txtilní výroba , Učitelství ZUŠ , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Vysoká škola

Informační a znalostní management , Informační a znalostní management , Informační management , Informační management , Informační mangement , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Finanční management , Finanční management , Management cestovního ruchu , Sportovní management , Zdravotnický mangement

Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Historické vědy , Politologie , Politologie

Vysoká škola

Filozofie /jednooborová/ , Politologie - africká studia , Politologie - africká studia , Politologie - latinskoamerická studia , Politologie - latinskoamerická studia , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Historické vědy , Historické vědy , Archeologie , Archivnictví - historie , Archivnictví - historie , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Politologie , Politologie , Prezentace a ochrana kultuního dědictví , Sociologie

Vysoká škola

Biologie , Systematická biologie a ekologie , Aplikovaná matematika , Biologie , Fyzika , Systematická biologie a ekologie

Vysoká škola

Sociální práce

Informace o přijímacím řízení najdou uchazeči na webových stránkách Filozofické fakulty -https://www.uhk.cz/ff/uchazec/
Střední zdravotnická škola Cheb a Vyšší odborná škola Cheb
Cheb
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Sociální práce

DOD po domluvě kdykoliv, 7.11.2013, 30.11.2013 POZOR! Na přihlášce musí být potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání ( nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ) platí pro všechny uvedené obory!
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
Brno
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Informační služby , Obchodní akademie , Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Informační služby a knihovnictví , Sociální práce , Sociální práce

Škola je vybavena počítačovou sítí, intranetem, odbornými učebnami s možností využití internetu, knihovnickým a informačním centrem. Žáci mají k dispozici jazykové učebny, tělocvičnu, posilovnu, sál aerobiku, jídelnu, WiFi.DOD: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informační služby (knihovnický obor): 27. 11. 2014, 10. 1. 2015. Přijímací zkoušky: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informační služby: test všeobecných znalostí.