Filtru odpovídá celkem 7 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (2)
Jihomoravský kraj
Brno-město (3)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (8)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (3)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Specializace v pedagogice Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Specializace v pedagogice

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta pedagogická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Vychovatelství , Filologie , Humanitní studia , Specializace v pedagogice , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza. Přijímací zkoušky - viz. internetové stránky fakulty.
Fakulta přírodovědecká OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Applied Mathemetics , Applied Mathemetics , Geografie , Geografie , Informatika , Informatika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná matematika , Biologie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Geografie , Informatika , Informatika , Matematika , Učitelství pro základní školy , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Biologie , Biologie , Chemie , Chemie , Ekologie a ochrana prostředí , Fyzika , Geografie , Geografie , Informatika , Matematika

Fakulta pedagogická OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Pedagogika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Speciální pedagogika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Filologie , Pedagogika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Speciální pedagogika , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport , Vychovatelství

Pedagogická fakulta MU Brno
Brno
Vysoká škola

Učitelství pro základní školy , Pedagogika , Speciální pedagogika , Učitelství pro základní školy , Pedagogika , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
Brno
Vysoká škola

Technické znalectví a expertní inženýrství , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Technické znalectví a pojišťovnictví

Institut vzdělávání a poradenstní
Praha
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Učitelství odborných předmětů , Učitelství praktického vyučování

Pedagogická fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Filozofie , Pedagogika , Psychologie , Teorie a dějiny výtvarných umění , Pedagogika , Speciální pedagogika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Pedagogika předškolního věku , Filozofie , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Vychovatelství