Filtru odpovídá celkem 8 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (4)
Jihočeský kraj
České Budějovice (2)
Jihomoravský kraj
Brno-město (4)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (2)
Olomoucký kraj
Olomouc (4)
Plzeňský kraj
Plzeň-město (1)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (2)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Tělesná výchova a sport Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Tělesná výchova a sport

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta pedagogická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Vychovatelství , Filologie , Humanitní studia , Specializace v pedagogice , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza. Přijímací zkoušky - viz. internetové stránky fakulty.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň
Plzeň
Vysoká škola

Aplikovaná mechanika , Aplikovaná mechanika , Fyzika plazmatu a tenkých vrstev , Fyzika plazmatu a tenkých vrstev , Geomatika , Geomatika , Informatika a výpočetní technika , Informatika a výpočetní technika , Kybernetika , Kybernetika , Obecné otázky matematiky , Obecné otázky matematiky , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Geomatika , Geomatika , Inženýrská informatika (3902T051 Výpočty a design) , Geomatika (navazující magisterské) , Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (navazující magisterské) , Aplikovaná mechanika (navazující magisterské) , Číslicové systémy (navazující magisterské studium) , Číslicové systémy (navazující magisterské studium) , Distribuované systémy a počítačové sítě (navazující magisterské studium) , Distribuované systémy a počítačové sítě (navazující magisterské studium) , Finanční informatika a statistika (navazující magisterské studium) , Finanční informatika a statistika (navazující magisterské studium) , Geomatika (navazující magisterské) , Geomatika (navazující magisterské) , Informační systémy (navazující magisterské) , Inteligentní počítačové systémy (navazující magisterské studium) , Inteligentní počítačové systémy (navazující magisterské studium) , Inženýrská informatika (3902T060 Řídící a rozhodovací systémy - navazující magisterské studium) , Kybernetika a řídicí technika (navazující magisterské studium) , Kybernetika a řídicí technika (navazující magisterské studium) , Matematické inženýrství (navazující magisterské) , Matematické inženýrství (navazující magisterské studium) , Matematika a management , Matematika a management (navazující magisterské studium) , Matematika (navazující magisterské) , Matematika (navazující magisterské) , Mechanika (navazující magisterské studium) , Mechanika (navazující magisterské studium) , Počítačová grafika a výpočetní systémy (navazující magisterské) , Počítačová grafika a výpočetní systémy (navazující magisterské studium) , Softwarové inženýrství (navazující magisterské studium) , Softwarové inženýrství (navazující magisterské studium) , Učitelství matematiky pro střední školy (navazující magisterské studium) , Učitelství matematiky pro střední školy (navazující magisterské studium) , Provádění staveb (Obor Stavitelství - 36-07-T/050) , Stavitelství , Územní plánování , Aplikovaná a inženýrská fyzika , Finanční informatika a statistika , Finanční informatika a statistika , Geomatika , Geomatika , Informační systémy , Informatika , Informatika , Inteligentní komunikace člověk - stroj , Kybernetika a řídicí technika , Kybernetika a řídicí technika , Matematické výpočty a modelování , Matematické výpočty a modelování , Matematika a finanční studia , Matematika a finanční studia , Matematika a management , Matematika a management , Matematika pro přírodní vědy , Matematika pro přírodní vědy , Mechanika , Obecná matematika , Obecná matematika , Počítačové modelování , Počítačové řízení strojů a procesů , Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci , Výpočetní technika , Výpočetní technika , Výpočty a design

Vysoká škola

Elektroenergetika , Elektroenergetika , Elektronika , Elektronika , Elektrotechnika , Elektrotechnika , Aplikovaná elektrotechnika , Aplikovaná elektrotechnika , Diagnostika a design v elektrických zařízeních , Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika , Elektroenergetika , Elektronika a aplikovaná informatika , Jaderná elektroenergetika , Komerční elektrotechnika , Průmyslová elektronika a elektromechanika , Technická ekologie , Telekomunikační a multimediální systémy , Aplikovaná elektrotechnika , Aplikovaná elektrotechnika , Elektronika a telekomunikace , Elektrotechnika , Elektrotechnika a energetika , Komerční elektrotechnika , Technická ekologie

Vysoká škola

Archeologie , Archeologie , Etnologie , Etnologie , Historie , Historie , Teorie a dějiny vědy a techniky , Teorie a dějiny vědy a techniky , Analytická filozofie a filozofie vědy (navazující magisterské studium) , Antropologie populací minulosti (navazující magisterské studium) , Archeologie (navazující magisterské) , Evropská kulturní studia (navazující magisterské studium) , Evropská kulturní studia (navazující magisterské studium) , Mezinárodní teritoriální studia (Blízkovýchodní studia 6702T013 - navazující magisterské studium) , Mezinárodní vztahy (navazující magisterské studium) , Moderní dějiny (navazující magisterské studium) , Politologie (navazující magisterské studium) , Sociální a kulturní antropologie (navazující magisterské studium) , Sociologie (navazující magisterské studium) , Teorie a filozofie komunikace (navazující magisterské studium) , Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (Učitelství francouzštiny pro střední školy 7504T316) , Archeologie , Blízkovýchodní studia , Cizí jazyky pro komerční praxi , České dějiny , Filozofie , Humanistika , Humanistika , Mezinárodní vztahy - britská a americká studia , Obecné dějiny , Politologie , Politologie , Sociální a kulturní antropologie , Sociální a kulturní antropologie , Sociologie

Vysoká škola

Teoretické právní vědy , Právo (Magisterské studium) , Veřejná správa

Vysoká škola

Průmyslové inženýrství a management , Průmyslové inženýrství a management , Strojní inženýrství , Dopravní a manipulační technika (navazující magisterské studium) , Dopravní a manipulační technika (navazující magisterské studium) , Konstrukce zdravotnické techniky (navazující magisterské studium) , Konstrukce zdravotnické techniky (navazující magisterské studium) , Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (navazující magisterské studium) , Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (navazující magisterské studium) , Průmyslové inženýrství a management (navazující magisterské studium) , Průmyslové inženýrství a management (navazující magisterské studium) , Stavba energetických strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba energetických strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba jaderně energetických zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba jaderně energetických zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba výrobních strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba výrobních strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Strojírenská technologie - technologie obrábění (navazující magisterské studium) , Strojírenská technologie - technologie obrábění (navazující magisterské studium) , Strojírenství , Strojírenství , Strojní inženýrství , Strojní inženýrství , Strojní inženýrství , Strojní inženýrství

Vysoká škola

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Teorie vzdělávání v bohemistice , Teorie vzdělávání v bohemistice , Teorie vzdělávání ve fyzice , Teorie vzdělávání ve fyzice , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Sociální práce (navazující magisterské) , Učitelství anglického jazyka pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství angličtiny pro střední školy (+ Učitelství českého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství angličtiny pro střední školy (+ Učitelství německého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství angličtiny pro střední školy (+ Učitelství psychologie pro střední školy - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství chemie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství fyziky pro střední školy - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství geografie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ- navazující magisterské studium) , Učitelství chemie pro SŠ (+ Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - navazující magisterské) , Učitelství chemie pro střední školy (+ Učitelství fyziky pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství českého jazyka pro střední školy (+ Učitelství německého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství českého jazyka pro střední školy (+ Učitelství psychologie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství českého jazyka pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství dějepisu pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství fyziky pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství chemie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství informatiky pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství německého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství hudební výchovy pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství informatiky pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství informatiky pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (navazující magisterské studium) , Učitelství německého jazyka pro střední školy (+ Učitelství psychologie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství psychologie pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ - navazující magisterské) , Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké škol (jednooborové navazující magisterské studium) , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Biologie se zaměřením na vzdělávání , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Český jazyk se zaměřením na vzdělávání , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie se zaměřením na vzdělávání , Historie se zaměřením na vzdělávání , Historie se zaměřením na vzdělávání , Hudba se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Matematická studia , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Psychologie se zaměřením na vzdělávání , Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání , Učitelství pro mateřské školy , Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

Vysoká škola

Design kovu a šperku (navazující magisterské studium) , Design (navazující magisterské studium) , Fashion design (navazující magisterské studium) , Ilustrace a grafický design (Specializace Grafický design, Ilustrace - navazující magisterské studium) , Intermediální tvorba (navazující magisterské studium) , Sochařství (Specializace Socha a prostor, Keramika - navazující magisterské studium) , Design kovu a šperku , Design (Specializace Produktový design, Průmyslový design) , Fashion design (Specializace Design obuvi a módních doplňků, Design oděvu) , Ilustrace a grafika (Specializace - viz poznámka) , Multimediální design (Specializace - viz poznámka) , Sochařství (Specializace Keramika, Socha a prostor)

Vysoká škola

Podniková ekonomika a management , Podniková ekonomika a management , Informační management (navazující magisterské studium) , Podniková ekonomika a management (navazující magisterské studium) , Podniková ekonomika a management (navazující magisterské studium) , Systémové inženýrství a informatika (6209T033 Systémy projektového řízení - navazující magisterské studium) , Ekonomická a regionální geografie , Informační management , Management obchodních činností , Podniková ekonomika a management , Podniková ekonomika a management , Systémy projektového řízení , Veřejná ekonomika

Vysoká škola

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (navazující magisterské studium) , Ergoterapie , Fyzioterapie , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Porodní asistentka , Radiologický asistent , Specializace ve zdravotnictví , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotní laborant , Zdravotnický management (5346R007 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) , Zdravotnický záchranář

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
Olomouc
Vysoká škola

Aplikovaná tělesná výchova , Aplikovaná tělesná výchova , Fyzioterapie , Rekreologie , Rekreologie , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova (pro střední školy) , Tělesná výchova (pro základní školy) , Aplikovaná tělesná výchova , Aplikovaná tělesná výchova , Aplikované pohybové aktivity , Aplikované pohybové aktivity , Fyzioterapie , Management sportu a trenérství , Ochrana obyatelstva , Ochrana obyvatelstva , Rekreologie , Rekreologie - management volného času a rekreace , Rekreologie - pedagogika volného času , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova (pro střední školy) , Tělesná výchova (pro základní školy)

Fakulta pedagogická OU Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Pedagogika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Speciální pedagogika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Filologie , Pedagogika , Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Speciální pedagogika , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport , Vychovatelství

Fakulta sportovních studií MU
Brno
Vysoká škola

Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport , Specializace ve zdravotnictví , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport

Pedagogická fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Teorie vzdělávání v matematice , Teorie vzdělávání v matematice , Vzdělávání v biologii , Vzdělávání v biologii , Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Pedagogická psychologie , Pedagogická psychologie , Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství biologie , Učitelství chemie , Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství českého jazyka a literatury , Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství dějepisu , Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství hudby pro základní umělecké školy , Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství latiny , Učitelství matematiky , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství německého jazyka , Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ , Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ , Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství technické výchovy a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství tělesné výchovy , Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství výpočetní techniky , Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ , Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň ZŠ , Aplikovaná měřicí a výpočetní technika , Migration and Intercultural Relations , Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro SŠ a ZUŠ , Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství psychologie pro střední školy , Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství tělesné výchovy pro střední školy , Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství výchovy ke zdraví pro 2.stupeň základních škol , Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ , Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ , Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví , Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Aplikovaná filologie - Aj a Nj pro hospodářskou a obchodní sféru , Aplikovaná filologie - Rj a Nj pro hospodářskou a obchodní sféru , Arteterapie , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk , Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání , Finanční matematika , Finanční matematika , Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie pro veřejnou správu , Historie se zaměřením na vzdělávání , Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání , Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání , Informační technologie se zaměřením na vzdělávání , Informační technologie ve vzdělávání , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Měřicí a výpočetní technika , Měřicí a výpočetní technika , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Přírodopis se zaměřením na vzdělávání , Přírodovědná a ekologická výchova , Přírodovědná a ekologická výchova , Psychologie , Psychologie , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání , Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Technická výchova se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání , Učitelství odborných předmětů , Učitelství pro mateřské školy , Učitelství pro mateřské školy , Výchova ke zdraví , Výchova ke zdraví , Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání , Výpočetní technika , Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání , Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání , Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání , Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Den otevřených dveří: 22.1.2010.
Vysoká škola tělesné výhcovy a sportu PALESTRA, s.r.o.
Praha
Vysoká škola

Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
Praha
Vysoká škola

Biomedicínské inženýrství - bionika , Kinantropologie , Rehabilitace , Učitelství pro střední školy , Tělesná výchova a sport , Management tělesné výchovy a sportu , Rehabilitace , Tělesná výchova a sport