Filtru odpovídá celkem 9 škol
Jihočeský kraj
České Budějovice (4)
Kraj Vysočina
Jihlava (2)
Liberecký kraj
Liberec (1)
Moravskoslezský kraj
Opava (2)
Olomoucký kraj
Olomouc (2)
Pardubický kraj
Pardubice (2)
Plzeňský kraj
Plzeň-město (3)
Zlínský kraj
Zlín (2)
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Všeobecná sestra Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Všeobecná sestra

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín
Vysoká škola

Finance , Finance , Finance (AJ) , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (Management and Economics) , Ekonomika dopravy a spojů (AJ) , Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje , Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje , Finance , Finance , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a marketing , Management a marketing , Management a marketing (Management and Marketing) , Management a marketing (Management and Marketing) , Management ve zdravotnictví , Management ve zdravotnictví , Podniková ekonomika , Podniková ekonomika , Průmyslové inženýrství , Průmyslové inženýrství , Veřejná správa a regionální rozvoj , Veřejná správa a regionální rozvoj , Finanční řízení podniku , Marketing , Finanční řízení podniku , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (AJ) , Management a ekonomika (Management and Economics) , Marketing , Řízení výroby a kvality , Řízení výroby a kvality , Účetnictví a daně , Účetnictví a daně , Veřejná správa a regionální rozvoj , Veřejná správa a regionální rozvoj , Business Administration (AJ)

Vysoká škola

Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů , Technologie makromolekulárních látek , Technologie makromolekulárních látek , Technologie potravin , Technologie potravin , Chemie materiálů , Chemie materiálů , Chemie potravin a bioaktivních látek , Inženýrství a hygiena obouvání , Inženýrství ochrany životního prostředí , Inženýrství ochrany životního prostředí , Inženýrství polymerů , Inženýrství polymerů , Inženýrství polymerů (AJ - Polymers Engineering) , Konstrukce technologických zařízení , Konstrukce technologických zařízení , Materiálové inženýrství , Řízení jakosti , Řízení jakosti , Řízení technologických rizik , Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky , Technologie a management , Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin , Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin , Výrobní inženýrství , Výrobní inženýrství , Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů , Chemie a technologie materiálů (AJ- Chemistry and Materials Technology) , Chemie a technologie potravin , Chemie a technologie potravin , Inženýrství ochrany životního prostředí , Materiálové inženýrství , Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání , Polymerní materiály a technologie , Technologická zařízení , Technologická zařízení , Technologie a řízení v gastronomii , Technologie a řízení v gastronomii , Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Vysoká škola

Multimedia a design , Multimedia a design , Multimedia a design (AJ-Multimedia and Design) , Animovaná tvorba , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace (AJ - Marketing Communications) , Multimedia a design , Multimedia a design , Produkce , Řízení netržních a sociálních služeb , Řízení netržních a sociálních služeb , Animovaná tvorba , Audiovizuální tvorba , Klasická animovaná tvorba , Marketingové komunikace , Marketingové komunikace , Multimedia a design , Multimedia a design , Produkce

Vysoká škola

Automatické řízení a informatika , Automatické řízení a informatika , Inženýrská informatika , Inženýrská informatika , Technická kybernetika , Technická kybernetika , Automatické řízení a informatika , Automatické řízení a informatika , Automatizace a řídící technika , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Chemické a procesní inženýrství a management , Informační technologie , Informační technologie , Integrované systémy v budovách , Počítačové a komunikační systémy , Učitelství informatiky pro střední školy , Učitelství informatiky pro základní školy a střední školy , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Bezpečnostní technologie, systémy a management , Informační a řídící technologie , Informační a řídící technologie

Vysoká škola

Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře , Anglický jazyk pro manažerskou praxi , Anglický jazyk pro manažerskou praxi (AJ-English for Business Administration) , Německý jazyk pro manažerskou praxi , Porodní asistentka , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Učitelství odborných předmětů pro střední školy , Učitelství pro mateřské školy , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotně sociální pracovník

Vysoká škola

Logistika a management , Logistika a management , Ochrana obyvatelstva , Ovládání rizik , Ovládání rizik , Řízení enviromentálních rizik

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
Plzeň
Vysoká škola

Ergoterapie , Fyzioterapie , Porodní asistentka , Všeobecná sestra

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň
Plzeň
Vysoká škola

Aplikovaná mechanika , Aplikovaná mechanika , Fyzika plazmatu a tenkých vrstev , Fyzika plazmatu a tenkých vrstev , Geomatika , Geomatika , Informatika a výpočetní technika , Informatika a výpočetní technika , Kybernetika , Kybernetika , Obecné otázky matematiky , Obecné otázky matematiky , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika , Geomatika , Geomatika , Inženýrská informatika (3902T051 Výpočty a design) , Geomatika (navazující magisterské) , Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (navazující magisterské) , Aplikovaná mechanika (navazující magisterské) , Číslicové systémy (navazující magisterské studium) , Číslicové systémy (navazující magisterské studium) , Distribuované systémy a počítačové sítě (navazující magisterské studium) , Distribuované systémy a počítačové sítě (navazující magisterské studium) , Finanční informatika a statistika (navazující magisterské studium) , Finanční informatika a statistika (navazující magisterské studium) , Geomatika (navazující magisterské) , Geomatika (navazující magisterské) , Informační systémy (navazující magisterské) , Inteligentní počítačové systémy (navazující magisterské studium) , Inteligentní počítačové systémy (navazující magisterské studium) , Inženýrská informatika (3902T060 Řídící a rozhodovací systémy - navazující magisterské studium) , Kybernetika a řídicí technika (navazující magisterské studium) , Kybernetika a řídicí technika (navazující magisterské studium) , Matematické inženýrství (navazující magisterské) , Matematické inženýrství (navazující magisterské studium) , Matematika a management , Matematika a management (navazující magisterské studium) , Matematika (navazující magisterské) , Matematika (navazující magisterské) , Mechanika (navazující magisterské studium) , Mechanika (navazující magisterské studium) , Počítačová grafika a výpočetní systémy (navazující magisterské) , Počítačová grafika a výpočetní systémy (navazující magisterské studium) , Softwarové inženýrství (navazující magisterské studium) , Softwarové inženýrství (navazující magisterské studium) , Učitelství matematiky pro střední školy (navazující magisterské studium) , Učitelství matematiky pro střední školy (navazující magisterské studium) , Provádění staveb (Obor Stavitelství - 36-07-T/050) , Stavitelství , Územní plánování , Aplikovaná a inženýrská fyzika , Finanční informatika a statistika , Finanční informatika a statistika , Geomatika , Geomatika , Informační systémy , Informatika , Informatika , Inteligentní komunikace člověk - stroj , Kybernetika a řídicí technika , Kybernetika a řídicí technika , Matematické výpočty a modelování , Matematické výpočty a modelování , Matematika a finanční studia , Matematika a finanční studia , Matematika a management , Matematika a management , Matematika pro přírodní vědy , Matematika pro přírodní vědy , Mechanika , Obecná matematika , Obecná matematika , Počítačové modelování , Počítačové řízení strojů a procesů , Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci , Výpočetní technika , Výpočetní technika , Výpočty a design

Vysoká škola

Elektroenergetika , Elektroenergetika , Elektronika , Elektronika , Elektrotechnika , Elektrotechnika , Aplikovaná elektrotechnika , Aplikovaná elektrotechnika , Diagnostika a design v elektrických zařízeních , Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika , Elektroenergetika , Elektronika a aplikovaná informatika , Jaderná elektroenergetika , Komerční elektrotechnika , Průmyslová elektronika a elektromechanika , Technická ekologie , Telekomunikační a multimediální systémy , Aplikovaná elektrotechnika , Aplikovaná elektrotechnika , Elektronika a telekomunikace , Elektrotechnika , Elektrotechnika a energetika , Komerční elektrotechnika , Technická ekologie

Vysoká škola

Archeologie , Archeologie , Etnologie , Etnologie , Historie , Historie , Teorie a dějiny vědy a techniky , Teorie a dějiny vědy a techniky , Analytická filozofie a filozofie vědy (navazující magisterské studium) , Antropologie populací minulosti (navazující magisterské studium) , Archeologie (navazující magisterské) , Evropská kulturní studia (navazující magisterské studium) , Evropská kulturní studia (navazující magisterské studium) , Mezinárodní teritoriální studia (Blízkovýchodní studia 6702T013 - navazující magisterské studium) , Mezinárodní vztahy (navazující magisterské studium) , Moderní dějiny (navazující magisterské studium) , Politologie (navazující magisterské studium) , Sociální a kulturní antropologie (navazující magisterské studium) , Sociologie (navazující magisterské studium) , Teorie a filozofie komunikace (navazující magisterské studium) , Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (Učitelství francouzštiny pro střední školy 7504T316) , Archeologie , Blízkovýchodní studia , Cizí jazyky pro komerční praxi , České dějiny , Filozofie , Humanistika , Humanistika , Mezinárodní vztahy - britská a americká studia , Obecné dějiny , Politologie , Politologie , Sociální a kulturní antropologie , Sociální a kulturní antropologie , Sociologie

Vysoká škola

Teoretické právní vědy , Právo (Magisterské studium) , Veřejná správa

Vysoká škola

Průmyslové inženýrství a management , Průmyslové inženýrství a management , Strojní inženýrství , Dopravní a manipulační technika (navazující magisterské studium) , Dopravní a manipulační technika (navazující magisterské studium) , Konstrukce zdravotnické techniky (navazující magisterské studium) , Konstrukce zdravotnické techniky (navazující magisterské studium) , Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (navazující magisterské studium) , Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (navazující magisterské studium) , Průmyslové inženýrství a management (navazující magisterské studium) , Průmyslové inženýrství a management (navazující magisterské studium) , Stavba energetických strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba energetických strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba jaderně energetických zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba jaderně energetických zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba výrobních strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Stavba výrobních strojů a zařízení (navazující magisterské studium) , Strojírenská technologie - technologie obrábění (navazující magisterské studium) , Strojírenská technologie - technologie obrábění (navazující magisterské studium) , Strojírenství , Strojírenství , Strojní inženýrství , Strojní inženýrství , Strojní inženýrství , Strojní inženýrství

Vysoká škola

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Teorie vzdělávání v bohemistice , Teorie vzdělávání v bohemistice , Teorie vzdělávání ve fyzice , Teorie vzdělávání ve fyzice , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Sociální práce (navazující magisterské) , Učitelství anglického jazyka pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství angličtiny pro střední školy (+ Učitelství českého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství angličtiny pro střední školy (+ Učitelství německého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství angličtiny pro střední školy (+ Učitelství psychologie pro střední školy - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství chemie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství fyziky pro střední školy - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství geografie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství biologie pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ- navazující magisterské studium) , Učitelství chemie pro SŠ (+ Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - navazující magisterské) , Učitelství chemie pro střední školy (+ Učitelství fyziky pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství českého jazyka pro střední školy (+ Učitelství německého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství českého jazyka pro střední školy (+ Učitelství psychologie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství českého jazyka pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství dějepisu pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství fyziky pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství chemie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství informatiky pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství německého jazyka pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství geografie pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství hudební výchovy pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství informatiky pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství informatiky pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (navazující magisterské studium) , Učitelství německého jazyka pro střední školy (+ Učitelství psychologie pro SŠ - navazující magisterské studium) , Učitelství psychologie pro střední školy (+ Učitelství tělesné výchovy pro SŠ - navazující magisterské) , Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (navazující magisterské studium) , Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké škol (jednooborové navazující magisterské studium) , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Biologie se zaměřením na vzdělávání , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Český jazyk se zaměřením na vzdělávání , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie se zaměřením na vzdělávání , Historie se zaměřením na vzdělávání , Historie se zaměřením na vzdělávání , Hudba se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Matematická studia , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Psychologie se zaměřením na vzdělávání , Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání , Učitelství pro mateřské školy , Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

Vysoká škola

Design kovu a šperku (navazující magisterské studium) , Design (navazující magisterské studium) , Fashion design (navazující magisterské studium) , Ilustrace a grafický design (Specializace Grafický design, Ilustrace - navazující magisterské studium) , Intermediální tvorba (navazující magisterské studium) , Sochařství (Specializace Socha a prostor, Keramika - navazující magisterské studium) , Design kovu a šperku , Design (Specializace Produktový design, Průmyslový design) , Fashion design (Specializace Design obuvi a módních doplňků, Design oděvu) , Ilustrace a grafika (Specializace - viz poznámka) , Multimediální design (Specializace - viz poznámka) , Sochařství (Specializace Keramika, Socha a prostor)

Vysoká škola

Podniková ekonomika a management , Podniková ekonomika a management , Informační management (navazující magisterské studium) , Podniková ekonomika a management (navazující magisterské studium) , Podniková ekonomika a management (navazující magisterské studium) , Systémové inženýrství a informatika (6209T033 Systémy projektového řízení - navazující magisterské studium) , Ekonomická a regionální geografie , Informační management , Management obchodních činností , Podniková ekonomika a management , Podniková ekonomika a management , Systémy projektového řízení , Veřejná ekonomika

Vysoká škola

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (navazující magisterské studium) , Ergoterapie , Fyzioterapie , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Porodní asistentka , Radiologický asistent , Specializace ve zdravotnictví , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotní laborant , Zdravotnický management (5346R007 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) , Zdravotnický záchranář

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií
Pardubice
Vysoká škola

Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech , Porodní asistentka , Radiologický asistent , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotně-sociální pracovník , Zdravotnický záchranář

DOD 13. 1. 2011 od 15,30 hod. U magistrských oborů PZ: ošetřovatelství, chirurgie, vnitřní lékařství. U doktorského studijního programu se koná přijímací zkouška z pohovoru prověřujícího připravenost k samostatné vědecké práci, odborné rozpravy nad projektem disertační práce a cizího jazyka viz. směrnice na www.upce.cz/fzs. Ubytování: 73 - 175Kč/noc; stravování: 30 - 55 Kč/porce. K OZP - NE - Sbírka zákonů č. 96/2004, §3 Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka ods. 1x.
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Olomouc
Vysoká škola

Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Fyzioterapie , Management zdravotnictví , Fyzioterapie , Porodní asistentka , Porodní asistentka , Radiologický asistent , Radiologický asistent , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra

Kromě uvedených studijních oborů usiluje fakulta o udělení akreditace navazujícímu Mgr. studijnímu programu Ošetřovatelství, obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v pediatrii, Intenzivní péče (obory mohou být otevřeny v akademickém roce 2012/2013 v rámci dodatečně vyhlášeného přijímacího řízení).
Fakulta veřejných politik-Slezská univerzita Opava
Opava
Vysoká škola

Středoevropská studia , Veřejná správa a sociální politika , Sociální patologie a prevence , Středoevropská studia , Veřejná správa a regionální politika , Veřejná správa a regionální politika , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Liberec
Vysoká škola

Biomedicínská technika , Všeobecná sestra

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Jihlava
Vysoká škola

Aplikovaná informatika , Cestovní ruch , Cestovní ruch , Finance a řízení , Finance a řízení , Počítačové systémy , Počítačové systémy , Porodní asistentka , Porodní asistentka , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra

Podrobné informace na stránkách školy.
Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Prevence, náprava, terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a ml , Prevence, náprava, terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a ml , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Civilní nouzová připravenost , Civilní nouzová připravenost , Health and Social Care Management /Management zdravotní a sociální péč , Ochrana obyvatelstva , Ochrana obyvatelstva , Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví , Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech , Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Veřejné zdravotnictví , Aplikovaná radiobiologie a toxikologie , Aplikovaná radiobiologie a toxikologie , Biofyzika a zdravotnická technika , Fyzioterapie , Nutriční terapeut , Ochrana obyvatelstva , Ochrana obyvatelstva , Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE , Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE , Ochrana veřejného zdraví , Porodní asistentka , Porodní asistentka , Prevence a rehabilitace sociální patologie , Radiologický asistent , Radiologický asistent , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Sociální práce ve veřejné správě , Sociální práce ve veřejné správě , Speciální pedagogika , Speciální pedagogika - vychovatelství , Veřejné zdravotnictví , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotní laborant , Zdravotní laborant , Zdravotnický záchranář

Den otevřených dveří: 22.1.2010.