Filtru odpovídá celkem 26 škol
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha (2)
Jihočeský kraj
České Budějovice (1), Písek (1)
Jihomoravský kraj
Brno-město (2), Vyškov (2)
Karlovarský kraj
Karlovy Vary (1)
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod (1), Žďár nad Sázavou (1)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové (1), Trutnov (1)
Liberecký kraj
Semily (1)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město (2), Opava (1), Karviná (1), Nový Jičín (1)
Středočeský kraj
Nymburk (1), Kladno (1), Příbram (1), Kolín (1)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem (1), Děčín (1), Most (1)
Druh školy (4)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Střední škola , Gymnázium
Zvolen obor Zdravotnické lyceum Zrušit filtr oboru

Seznam škol v ČR obor Zdravotnické lyceum

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Den otevřených dveří se koná každé pondělí v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin (od listopadu). Obor Zdravotnický asistent se otevírá na odloučeném pracovišti v Teplicích, Kapelní 2, a také na pracovišti v Ústí nad Labem. Výuka oboru Masér sportovní a rekondiční a Ošetřovatel se vyučuje pouze v Teplicích. Kromě vzdělávání na střední a vyšší odborné škole nabízíme vzdělávání formou akreditovaného specializačního vzdělávání pro sestry z praxe Sestra pro intenzivní péči, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Také se otevírá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Sociální činnost (*) , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra (*) , Firemní ekonomika (*) , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Právní asistence (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociálně právní činnost (*) , Sociálně právní činnost (*)

DOD: Budova A + B: výuka oborů SOŠ ve dnech 10.12.2014 (st) a 14.01.2015 (st), výuka oborů VOŠ ve dnech 18.02.2015 (st) a 08.04.2015 (st). Cena za 1 oběd 27 Kč. Přijímací zkoušky: u oborů s textem "??" budou uchazeči konat SCIO testy. U oborů označených * jsou uchazeči přijímáni i ve 2. a 3. kole přijímacího řízení. Další kontaktní osoby: pro SOŠ Mgr. Richard Kropáček (tel. 608 055 139), pro VOŠ Ing. Jitka Hašková (tel. 608 055 138).
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie , Rumburk, příspěvková organizace
Rumburk
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent

DOD: 18. a 19. 11. 2014 a 8. 12. 2013. Stravování (pouze obědy) 500,- Kč.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Příbram
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér spotovní a rekondiční

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOD: 5.11.2013, 15.1.2014 5.12.2013 - Den pro zdravý životní styl
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
Nymburk
Střední škola

Asistent zubního technika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zubní instrumentářka , Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaný zubní technik

DOD 14.10.2013, 4.11.2013, 18.11.2013, 13.1.2014. Stravování zajištěno na SOŠ a SOU Nymburk.Cena celodenního stravování je 75,-Kč. U oboru Asistent zubního technika se v rámci přijímacího řízení koná praktická zkouška zručnosti - ZR (kresba, modelace dle předlohy). .
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Kolín
Střední odborná škola

Laboratorní asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent

DOD: 14. 10. 2013 10 - 16 hod., 2. 12. 2013 16 - 18 hod., 3. 3. 2014 12 - 16 hod. Cena za oběd 28 Kč. Budova školy je situována v centru města, má vlastní tělocvičnu, posilovnu, laboratoře a odborné učebny, jazykovou učebnu, knihovnu a studovnu, žáci mají neomezený přístup na internet. Škola má vlastní domov mládeže s ubytovací kapacitou 57 lůžek. Pořadí uchazečů při přijímacím řízení bude stanoveno dle průměru známek na vysvědčení ze ZŠ.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno,
Kladno
Střední odborná škola

Sociální činnost , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 11.11.2014,11.12.2014 a 22.1.2015. Škola je umístěna v centru města s velmi dobrou dopravní obslužností. Je vybavena moderními učebními pomůckami, odborné učebny suplují nemocniční prostředí. K využití volného času slouží rozsáhlá knihovna, učebna výpočetní techniky a školní hřiště. Ubytování a stravování škola pouze zprostředkovává v Domově mládeže Kladno.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

DOD: 6.12.2014, 7.1.2015, 4.2.2015. Ubytování je možno si zajistit v Domově mládeže v Ostravě-Vítkovicích nebo v Ostravě-Hrabůvce (www.dmostrava.cz). Škola nemá bezbariérový přístup. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31.1.2015. U všech studijních oborů se přihlíží k výsledku přijímací zkoušky a k prospěchu ze ZŠ. Výuka probíhá v multimediálních učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole zdravotnické.
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.
Ostrava
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Ekonomické lyceum , Pedagogické lyceum , Přírodovědné lyceum , Zdravotnické lyceum , Gymnázium

DOD: 20.1.2015 a 18.2.2015. Škola rodinného typu vyučuje ve dvou školních budovách s odbornými učebnami a 2 tělocvičnami. Třídy s malými počty žáků (10-15) umožňují zvládnutí učiva. Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, individuálním přístupem k žákům v přátelské atmosféře školy. V rámci výuky jsou zohledňovány specifické poruchy žáků. Žáci v oboru 8-letého gymnázia mají možnost trávit volný čas ve školním klubu IUVENTÍK. Škola nabízí výlety, exkurze, zahraniční jazykové pobyty, lyžařské kurzy. Žáci absolvují v rámci výuky povinné praxe.
Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Dny otevřených dveří : 3.12. 2014 (10,00 - 17,00) a 14.1. 2015 (14,00 - 17,00) Stravování zajišťuje jídelna na Rybím trhu, vzdálená cca 3 minuty od budovy školy. Vedle studijních oborů uvedených níže, škola zajišťuje krátkodobý kurz SANITÁŘ. Naši absolventi všech maturitních oborů mají možnost dále studovat na SU v Opavě, OU v Ostravě, UP v Olomouci, atd. v oborech se zdravotnickým zaměřením.
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Nový Jičín
Střední škola

Ekonomické lyceum , Informační technologie , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent , Podnikání (večerní)

DOD: 12/2013. Stravování probíhá ve vlastní školní jídelně. Cena jednoho obědu činí 28 Kč. K 31.8.2012 byl zrušen z důvodu nenaplněnosti vlastní DM . Ubytování zprostředkujemet v DM při OŠ a PŠ, Nový Jičín na Hoblíkové ulici. Nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání pro VYU, kteří ukončili tříletý učební obor. Studium probíhá 2x týdně v odpol. hod., je ukončeno MZ. Dále nabízíme večerní studium oboru Zdravotnický asistent pro DZŠ. Studium probíhá 2x týdně v odpol. hod., je ukončeno MZ. Pro šk. rok 2013/14 tento obor neotevíráme, až ve šk. roce 2014/15.
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Karviná
Střední škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace
Turnov
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

DOD: v pátek 9.12.2011 od 9.00 h do 16.00 h.Stravování 3x denně, do snídaně je zahrnuta přesnídávka a do večeře druhá večeře.Cena oběda pro žáky 26,-Kč.Přijímací řízení - probíhá formou neformálního pohovoru.Nabídka oborů uspokojí všechny zájemce o zdravotnictví- od prakticky zaměřených (ošetřovatel) přes všestranné (zdravotnický asistent) až po studijně zaměřené (zdravotnické lyceum).
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Trutnov
Střední škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zubní technik

DOD - 24.11.2011 a 18.1.2012. Obor Asistent zubního technika nebyl ve šk. roce 2011/12 otevřen. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovuje Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 12.12. 2014 a 9.1.2015
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 28.11.14. Vlastní DM, strav. dodavatelsky. Možnost studia pro dyslektiky a dysgrafiky, nutno zvládnout maturitu z ČJ a studium AJ/NJ a L. Odbor. učebny, IVT, jazyk., kinosál, tělocvična, rozsáhlá knihovna s odbor. i krásnou lit., internet zdarma. Exkurze - špičková odbor. prac. celé ČR, praxe dle výběru, přednášky specialistů z růz. pracovišť. Masér. kurs (kondič., zdrav.). Sport. hry. Spolupr. s ON, MÚ, ZŠ, HZS kraje Vysočina, atd.
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary
Karlovy Vary
Střední odborná škola

Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný zubní technik

DOD: pátek 9.1.2015 od 15.00 do 18.00 hodin, sobota 10.1.2015 od 9.00 do 12.00 hodin.
Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50
Vyškov
Střední odborná škola

Agropodnikání , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

DOD: kdykoliv po telefonické domluvě. Stravování: oběd á 25,- Kč, celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže, tel.: 517 331 501. Ředitelství v budově na nám. Svobody 50. Odloučené pracoviště - budova na Komenského 7, tel.: 517 348 255, fax: 517 348 355. Přijímací řízení - PLP u oborů: zdravotnický asistent a agropodnikání.
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická, Vyškov, Komenského náměstí 16
Vyškov
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Obchodní akademie , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

DOD: 11. února 2014