Filtru odpovídá celkem 14 škol
Zvolen okres Benešov Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Gymnázium , Integrovaná střední škola , Střední odborná škola , Odborné učiliště , Střední odborné učiliště , Praktická škola
Obor (64)
Gymnázium , Autoelektrikář , Dopravní prostředky , Elektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Karosář , Mechanik elektrotechnik , Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Strojní mechanik (zámečník) , Ekonomické lyceum , Ekonomika a podnikání (PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ) , Ekonomika a podnikání (SPORTOVNÍ MANAGEMENT) , Obchodní akademie (zaměření CIZÍ JAZYKY) , Obchodní akademie (zaměření INFORMATIKA) , Obchodní akademie - zaměření Ekonomika a podnikání ( (zaměření- Zahraniční obchod a mediální komunikace)) , Opravářské práce , Potravináská výroba (cukrářské práce) , Šití oděvů , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zednické práce , Cukrář , Gastronomie (Kuchař) , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Krejčí , Kuchař-číšník , Opravář zemědělských strojů , Podnikání , Zedník , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost (zaměření Právo a právní administrativa, Mediální komunikace a PR) , Aranžér , Instalatér , Truhlář , Klempířské práce ve stavebnictví , Pokrývačské práce , Truhlářská a čalounická výroba , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavebnictví , Strojírenství , Technické lyceum , Mechanik seřizovač , Mechanik seřizovač (Mechatronik) , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Cestovní ruch (Management volného času) , Cestovní ruch (Pracovník cestovního ruchu) , Cestovní ruch (Specialista na Dálný východ) , Ekonomika a podnikání (Management dopravy) , Ekonomika a podnikání (Zahraniční obchod) , Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) , Obchodní akademie , Kadeřník - Kadeřnice , Kosmetické služby , Prodavač , Asistent zubního technika , Zdravotnický asistent (Zdravotní sestra) , Agropodnikání (Mechanizace v zemědělství, Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví, Ekonomika a podnikání) , Přírodovědné lyceum (72-42-M/05 Přírodovědné lyceum) , Veterinářství (/Veterinární technik, PET specialista) , Zahradnictví (/Tvorba a údržba zahrad, Údržba golfových hřišť) , Praktická škola dvouletá

Seznam škol v okrese Benešov

Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386
Benešov
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Škola vzdělává žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení,případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
Benešov
Střední odborná škola

Agropodnikání (Mechanizace v zemědělství, Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví, Ekonomika a podnikání) , Přírodovědné lyceum (72-42-M/05 Přírodovědné lyceum) , Veterinářství (/Veterinární technik, PET specialista) , Zahradnictví (/Tvorba a údržba zahrad, Údržba golfových hřišť)

DOD: 7.11.2013 a 10.12. 2013, 12.12.2013, 23.1.2014, 20.2.2014., 6.3.2014. Cena celodenního stravování je 1760,-Kč/měsíc.Jako jediná veřejná škola v ČR nabízíme obor Údržba golfových hřišť, jako jediná škola ve Středočeském kraji nabízíme obor Veterinářství, v oboru Přírodovědné lyceum nabízíme od 3.roč.předměty v anglickém jazyce.
Střední zdravotnická škola,Benešov, Máchova 400
Benešov
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Zdravotnický asistent (Zdravotní sestra) , Zdravotnický asistent (Zdravotní sestra)

DOD: 28.11.2013 + 12.12..2013, a 16.1.2014 a kdykoli po předchozí dohodě.Ubytování a celodenní stravování (1650,-Kč)zajišťujeme v DM SOU stavebního.Obědy zajišťujeme v jídelně benešovské nemocnice.(1188,-měsíčně)
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.
Benešov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) , Obchodní akademie

Střední odborné učiliště

Kosmetické služby , Kadeřník - Kadeřnice , Prodavač , Podnikání , Podnikání

1)DOD - sobota 7.12.2013 (8,30 - 11,30hod.)návštěva, prohlídka školy - lze též v pracovní dny (7.30-14.30 hod.) 2) Škola má ve svém areálu vlastní kosmetickou a kadeřnickou provozovnu - oblíbené služby pro veřejnost. Úspěšná účast žáků školy v profesních soutěžích (i mezinárodních). Zahraniční aktivivy, projekty. Pozn.: stravování pro neubytováné žáky je ve školní jídelně - 23,- Kč/1 oběd V roce 2008 získala škola mezinárodní certifikát kvality managementu dle ISO 9001
Střední škola cestovního ruchu, s.r.o
Benešov
Střední odborná škola

Cestovní ruch (Management volného času) , Cestovní ruch (Pracovník cestovního ruchu) , Cestovní ruch (Specialista na Dálný východ) , Ekonomika a podnikání (Management dopravy) , Ekonomika a podnikání (Zahraniční obchod)

DOD: úterý 5.10.2013 od 8.00 hod. do 16.00 hodin , středa 20.11.2013 od 16.00 hod. do 18.00 hodin,sobota 7.12.2013 od 9.00 hod. do 12.00 hod., úterý 21.1.2014 od 8.00 hod. do 16.00 hod., úterý 4.2.2014 od 8.00 do 16.00. Test z anglického jazyka (Specialista na dálný východ) je možné zkusit si na nečisto při dnech otevřených dveří. Motivační školné závisí na dosaženém studijním průměru a činí od 0 do 1550,- Kč měsíčně.
Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
Vlašim
Střední odborná škola

Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavebnictví , Strojírenství , Technické lyceum

Střední odborné učiliště

Mechanik seřizovač , Mechanik seřizovač (Mechatronik) , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik zámečník

DOD: 23.11.2013, 7.12.2013, 25.1.2014, vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, dále každý den od 8.00 do 16.00 hodin po telefonické dohodě. !!! ŽÁCI VYBRANÝCH OBORŮ ZÍSKAJÍ KRAJSKÉ STIPENDIUM S MOŽNOSTÍ ZÍSKAT I PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM !!! Jedná se o obory: mechanik seřizovač, mechatronik, strojní mechanik, obráběč kovů a nástrojař. Pro školní rok 2014/2015 bude škola preferovat přijímací řízení prováděné formou výběrového řízení na základě dosažených výsledků za 8. a 9.ročník základní školy a dosažených průměrných výsledků za stejné období ve výběrových předmětech podle oborů, kam patří - ČJ,CJ,M,Fy,PV, VT a VV. Škola je po stránce materiální velmi dobře vybavena , k výuce je připravena moderní výpočetní technika a k dispozici je několik multimediálních učeben a nově rekonstruovaných laboratoří. Současné trendy se promítají do výuky pneumatiky, hydrauliky, automatizace a robotizace, dále do oborů stavebnictví, nábytkářství a technického lycea. Škola využívá laboratoře pro výuku nejenom chemie a fyziky, ale především pro výuku technických předmětů. Na velmi vysoké úrovni je výuka v oblasti automatizace, robotizace, CNC techniky, programování, projektování a modelování v CAD systémech. Škola provozuje vlastní školní počítačovou síť, na kterou jsou připojeny všechny PC, tato školní síť je 24 hodin připojena na internet. Studenti školy mohou využívat nejenom PC v učebnách, na domovech mládeže, ale i PC na chodbách školy nebo v internetových klubovnách po celý den. Absolventi technického lycea jsou připravování pro další studium na fakultách vysokých škol technických, přírodovědných, pedagogických, právnických a stavebních včetně studia architektury. Technické lyceum sezaměřuje především do dvou profilů a to jako Stavební lyceum a Lyceum IT. Obory strojírenství, nábytkářství a stavebnictví jsou koncipovány nejenom pro technickou praxi, ale i pro další studium na VŠ případně VOŠ. Absolventi čtyřletých studijních oborů mechanik seřizovač, mechatronik a mechanik strojů a zařízení získávají po složení maturitní zkoušky střední vzdělání s maturitou a rovněž získávají kvalifikaci v profesích soustružník, frézař, brusič, zámečník, nástrojař, ale i kvalifikaci v oblasti programování a seřizování CNC strojů, stavby a provozu pneumatických, hydraulických obvodů, programování PLC automatů a dalších odborností. Studenti všech uvedených 4-letých oborů mohou dále studovat na VŠ nebo VOŠ. Absolventi 3-letých učebních oborů získají výuční list podle oboru, ve kterém se učí a ti úspěšní mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou. Všichni studenti školy mají možnost absolvovat školní autoškolu, svářečskou školu a další specializované kurzy, které již v průběhu studia na škole rozšiřují absolventům kvalifikaci. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizován a je složen ze zkušených pedagogů, kteří připravují žáky školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, v odborných předmětech, v praktické přípravě i v odborném výcviku. Studenti školy mají možnost využívat služeb školního stravování a ubytování na jednom ze tří domovů mládeže. Výhodou absolventů školy je jejich široké uplatnění v jednotlivých technických oborech. Není jistě náhodou, že vysoké procento studentů, kteří zahájili vysokoškolské studium, ho také úspěšně ukončí. Studium Střední průmyslové školy ve Vlašimi je dnes řazeno mezi perspektivní studium.
Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Benešov
Střední odborné učiliště

Aranžér , Instalatér , Truhlář , Zedník

Odborné učiliště

Klempířské práce ve stavebnictví , Pokrývačské práce , Šití oděvů , Truhlářská a čalounická výroba , Zednické práce

DOD: 29.11.2013 od 9.00 do 15.30 hod., 31.1.2014, dále kterýkoliv pracovní den po předcházející telefonické domluvě. Cena oběda pro žáka činí 30,- Kč.
Střední odborná škola, Benešov, Černoleská 1997
Benešov
Střední odborná škola

Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost (zaměření Právo a právní administrativa, Mediální komunikace a PR)

DOD: 13.1.2014, 23.1.2014, 3.2.2014 ( 8.00 -17.00.). Ubytování a stravování v areálu školy. Adaptační, lyžařský, sportovně-turistický kurz, studijní stáže - Anglie (Londýn), Německo, příprava k státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1
Vlašim
Odborné učiliště

Opravářské práce , Potravináská výroba (cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Šití oděvů , Zednické práce

Střední odborná škola

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Gastronomie (Kuchař) , Cukrář , Krejčí , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů , Zedník , Podnikání

DOD: 4.12.2013,8.1.2014 od 13.00 do 17.00 Stravování: snídaně - 12,- Kč, oběd - 33,- Kč, večeře - 33,- Kč. Celodenní stravování - 78,- Kč. Měsíční stipendium ve výši 300,- Kč - 500,- Kč a pololetní stipendium ve výši 1000,- Kč - 3000,- Kč pro žáky oborů Opravář zemědělských strojů, Zedník, Opravářské práce, Potravinářská výroba a Zednické práce.
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
Vlašim
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie - zaměření Ekonomika a podnikání ( (zaměření- Zahraniční obchod a mediální komunikace))

Studijní obor Obchodní akademie nabízí nové zaměření INFORMATIKA V EKONOMICE. Škola se specializuje na výuku jazyků, kvalitní přípravu na maturitní zkoušku a studium na VŠ (dlouhodobá vysoká úspěšnost),využití moderních informačních a komunikačních technologií a kvalitní výuku ekonomických předmětů.Škola má velmi dobré materiální vybavení.Možnost výměnných pobytů v partnerské škole v zahraničí.Individuální rozvrh pro sportovně nadané žáky. Dny otevřených dveří 14.11.a 12.12.2013 a 9.1.a 23.1.2014.
Obchodní akademie Neveklov
Neveklov
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Ekonomika a podnikání (PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ) , Ekonomika a podnikání (SPORTOVNÍ MANAGEMENT) , Obchodní akademie (zaměření CIZÍ JAZYKY) , Obchodní akademie (zaměření INFORMATIKA)

DOD:19.11.2013 (úterý) , 28.11. 2013 (středa) , 4.12.2013 (čtvrtek) , 9.1.2014 (čtvrtek), 22.1.2014(středa), 25.2.2014 (úterý) ,škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a informatiky,výuka předmětů v cizích jazycích,mezinárodní jazykové zkoušky LCCI a City and Guilds,příprava na zkoušky z kancelářského psaní a zpracování textu na PC,školní psycholog,moderní učebny vybavené špičkovou didaktickou technikou
Integrovaná střední škola technická
Benešov
Integrovaná střední škola

Dopravní prostředky , Mechanik elektrotechnik , Autoelektrikář , Elektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) , Strojní mechanik (zámečník) , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Elektrikář

DOD: sobota 14.12.2013od 9.00 hod.- 12.00hod.a středa 15.1.2014 od 14.00hod.-17.00 hod.
Gymnázium,Benešov, Husova 470
Benešov
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD:Středa 15.ledna 2014 v 15.00 hodin 95% úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.Výrazné úspěchy studentů v předmětových, uměleckých, sportovních a dalších soutěžích- řada předních umístění v okresních a krajských kolech, každoročně zastoupení v kolech celostátních. Široké možnosti ve využívání informačních a komunikačních technologií: 8 interaktivních tabulí, 18 datových projektorů, moderní jazykové učebny (s distribucí audia i videa), nově vybavené učebny pro výuku humanitních a přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy atd. . Studijní zaměření všeobecné, v profilaci dochází v posledních dvou ročnících formou individuálního výběru volitelných předmětů. Studium cizích jazyků je podporováno širokou nabídkou zahraničních zájezdů poznávacích i výměnných - partnerské školy v Dánsku a Rakousku. Pestrá nabídka nadstardantních aktivit - zájmové činnosti ( smíšený pěvěcký sbor, keramika, cizí jazyky, sportovní aktivity, Klub mladého diváka, Klub mladého posluchače) . Aktivní podíl studentů na organizování akcí - školní akademie, sportovní a turistické závody, charitativní akce apod.
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Vlašim
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 28.11.2013, 11.1.2014, 4.2.2014 Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ - 95%. Stravování: cena za oběd pro žáky do 15 let je 24,-Kč, od 15 let je 26,-Kč. PZ - pro žáky z 5. tříd - vlastní testy z ČJ, M.