Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Beroun Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Praktické školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (1)
Praktická škola dvouletá

Seznam praktických škol v okrese Beroun

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun
Beroun
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: individuálně Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijati mohou být žáci, kteří mají doporučení pedagogického poradenstdkého zařízení, pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zdravotní postižení je diagnostikováno v oblasti středně těžkého mentálního postižení, případně lehkého mentálního postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením.