Filtru odpovídá celkem 16 škol
Zvolen okres blansko Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Jazyková škola , Gymnázium , Střední škola , Vyšší odborná škola
Obor (53)
Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Jednoleté studium cizího jazyka - NJ , Gymnázium , Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářtví - interiérová tvorba) , Podnikání , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Truhlář/ka , Umělecký keramik , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu , Zedník , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Zdravotnický asistent , Ekonomika a podnikání , Autoelektrikář (Mechanik elektrických a elektronických systémů motorových vozidel) , Autotronik (Diagnostika motorových vozidel) , Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Technik informačních a komunikačních technologií) , Informační technologie (Aplikace a programování osobních počítačů) , Karosář (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik nebo Autoelektromechanik) , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik seřizovač CNC strojů) , Obráběč kovů (Operátor CNC strojů) , Opravář zemědělských strojů (Mechanik zemědělských a silničních strojů) , Podnikání (Podnikatelské činnosti) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Informační technologie , Modelář , Slévač , Strojírenství , Cestovní ruch , Gastronomie (Gastronomický management) , Kuchař-číšník , Kuchař - číšník (Barman - someliér) , Elektrikář (Elektromechanik) , Elektrikář - silnoproud , Mechanik elektrotechnik (Technik automatizace a elektroniky) , Mechanik seřizovač (Programátor CNC strojů) , Nástrojař (Nástrojař moderních technologií) , Opravářské práce , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce , Ekonomika a podnikání (Informatika v ekonomice) , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Veterinářství (Veterinární prevence) , Diplomovaná všeobecná sestra , Ekonomika a podnikání (Finanční řízení podniku, Daňové poradenství) , Finančnictví a bankovnictví

Seznam škol v okrese blansko

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53
Boskovice
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Informatika v ekonomice) , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Informační technologie , Obchodní akademie , Veterinářství (Veterinární prevence) , Kuchař-číšník , Podnikání

Vyšší odborná škola

Cestovní ruch , Diplomovaná všeobecná sestra , Ekonomika a podnikání (Finanční řízení podniku, Daňové poradenství) , Finančnictví a bankovnictví

Cena za 1 oběd - 28,-Kč; cena za obědy 560,- Kč/měsíc, cena za celodenní stravování pro ubytované 1500 Kč/měsíc.
Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317
Olešnice
Střední škola

Opravářské práce , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce , Praktická škola dvouletá

Návštava školy možná po individuální domluvě. K přihlášce nutno doložit vyjásření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Od 1.9.2013 zrušen internát.
Střední škola technická a gastronomická Blansko
Blansko
Střední škola

Mechanik elektrotechnik (Technik automatizace a elektroniky) , Mechanik seřizovač (Programátor CNC strojů) , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (Elektromechanik) , Kuchař - číšník , Nástrojař (Nástrojař moderních technologií)

DOD: Pá 8.11.2013 , So 14.12.2013, St 22.11.2014. Stravování: snídaně 13,- Kč, svačina 11,- Kč, oběd 26,- Kč večeře 26,- Kč. Škola má zažádáno o obor 64-41-L/51 Podnikání (2 leté nástavbové studium).
Střední škola gastronomická, s.r.o.
Blansko
Střední škola

Cestovní ruch , Kuchař - číšník (Barman - someliér) , Kuchař-číšník , Gastronomie (Gastronomický management)

Nadstandardy: moderní výuka (méně v lavicích, více v realitě), série odborných zájezdů, finanční bonusy pro všechny, atraktivní stáže (zahraničí, lázně, špičkové hotely), servis pro studenty ( zajiš´tování učebnic, Wi-Fi, svačinový automat, pitný režim zdarma, školní facebook aj.)
Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku 463
Jedovnice
Střední škola

Informační technologie , Strojírenství , Modelář , Slévač

U maturitních oborů přijímací zkouška z matematiky a češtiny. Zahraniční výměnné pobyty a odoborné exkurze. Nová laboratoř a školící středisko CNC strojů. Inetraktivní jazyková učebna, víceúčelová sportovní hala, domov mládeže a školní jídelna. Nově otevřené učební obory Slévač a Modelář.
Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5
Boskovice
Střední škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

Stravování: celodenní 80,- Kč/den ( snídaně + svačina 26,- Kč/den, oběd 28,- Kč/den, večeře 26,- Kč/den).
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, 9. května 2a
Boskovice
Střední škola

Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Informační technologie (Aplikace a programování osobních počítačů) , Autotronik (Diagnostika motorových vozidel) , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik seřizovač CNC strojů) , Autoelektrikář (Mechanik elektrických a elektronických systémů motorových vozidel) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Technik informačních a komunikačních technologií) , Karosář (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik nebo Autoelektromechanik) , Obráběč kovů (Operátor CNC strojů) , Opravář zemědělských strojů (Mechanik zemědělských a silničních strojů) , Podnikání (Podnikatelské činnosti)

Stravování: obědy 26- Kč/1 oběd. Obor Mechanik opravář motorových vozidel má dvě zaměření - automechanik nebo autoelektromechanik. Škola je akreditovaným vzdělávacím subjektem pro oblast informačních technologií, strojírenství a autoopravárenství, organizuje a pořádá svářečské kurzy, kurzy autoškoly, kurzy automobilové diagnostiky pro 30 světových značek automobilů. Škola má vlastní krytý bazén a sportovní halu.
Soukromá střední škola podnikání a managementu, o. p. s.
Boskovice
Střední škola

Ekonomika a podnikání

DOD: budou upřesněny, sledujte webové stránky školy.
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18
Blansko
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Zdravotnický asistent

Termíny DOD a podmínky přijímacího řízení sledujte na www.oabk.cz. K přihlášce na obor Zdravotnický asistent je nutné potvrzení od lékaře - tiskopis naleznete na www.oabk.cz. Ubytování lze zajistit na Domově mládeže jiné střední školy v Blansku. Vysoká úspěšnost uchazečů o studium na VŠ.
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2
Boskovice
Střední škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

Praktická škola (PŠ) jednoletá i dovuletá je určena žákům s těžkým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žákům se souběžným postižením, žákům s diagnózou autismus, kteří ukončili povinnou školní docházku (PŠD)v ZŠ speciální nebo praktické a pro žáky, kteří ukončili PŠD v nižším než 9. ročníku ZŠ. PŠ jednoletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností - práce v domácnosti a pomocné zahradnické práce. PŠ dvouletá je zaměřena na vedení domácnosti a zahradnické práce. PŠ je určena pro chlapce i dívky.
Masarykova střední škola Letovice
Letovice
Střední škola

Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářtví - interiérová tvorba) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu , Truhlář/ka , Umělecký keramik , Zedník , Podnikání , Podnikání

Přihlášky do oborů Umělecký keramik a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu do 30.11.2013. Škola rodinného typu s individuálním přístupem a orientací na ekologii. Počty přihlášených/přijatých žáků ve šk. roce 2013/14 škola neuvedla. Stravování celodenní pro ubytované studenty - 1800,- Kč/měsíc, cena za oběd 28 Kč/den.
Lingua Centrum H.E., spol s.r.o.
Blansko
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Jednoleté studium cizího jazyka - NJ

Škola nabízí jednoleté pomaturitní studium Aj a Nj v Blansku a v Brně. Školné je možno uhradit najednou, na dvě nebo tři splátky.
Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1
Boskovice
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Jídelna s volbou jídel, bezbariérový přístup do školy a učeben. WiFi pokrytí školy. PZ - Scio, zohledňujeme olympiády a klasifikaci na ZŠ. Multimediální učebny a odborné laboratoře, aula. Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ více než 90 %. Výuka CJ - zahr. lektoři, výměnné pobyty žáků v zahraničí. Řada mimoškolních aktivit a projektů, pěvecký sbor NOTA, časopis GAUDEAMUS, zahr. výjezdy. Dále viz web. Daší služby pro žáky - bufet, studovna, knihovny, kopírka, internet, WiFi pokrytí. Další vybavení školy - multimediální učebny s interaktivními tabulemi, odborné přírodovědné laboratoře a učebny, jazykové učebny, počítačové učebny, dvě tělocvičny s venkovním areálem s umělým povrchem, ateliér s keramickou pecí, hudebna, knihovny a odborné sbírky. Nové Informační a vzdělávací centrum. Mimoškolní aktivity - dramat. kroužek NABOSO, pěv. sbor NOTA, sport. aktivity. Projekty: Biosphera, Slovanské noviny, Model united nations, Comenius, Do světa, Film a škola, Salon. Studenti vydávají časopis Gaudeamus. Výuka - plně aprobovaný pedagogický sbor.
Gymnázium Blansko
Blansko
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Mezinárodní projekty, , moderní učebny a laboratoře přírodovědných předmětů, více než 90% úspěšnost při přijetí na VŠ.
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o.p.s.
Rájec-Jestřebí
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: kdykoli po telefonické dohodě. Jediná škola v regionu s 6letým studijním oborem, ve kterém se první dva roky neplatí školné. Důraz na výuku cizích jazyků, Vlastní hodnotící systém, informování o výsledcích studia prostřednictvím internetové aplikace. Přijímací řízení na základě výsledků na ZŠ. Projekty zaměřené na přírodovědné vzdělávání a literární gramotnost.
EXPERIENCE jazykové vzdělávací centrum, s.r.o.
Blansko
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Jednoleté studium cizího jazyka - NJ

Učebny: Blansko, Brno, Boskovice Firemní výuka probíhá v rámci celé ČR. Netradiční jazykové tábory pro děti v ČR i v zahraničí.