Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres blansko Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední škola
Zvolen obor Ekonomika a podnikání Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese blansko obor Ekonomika a podnikání

Soukromá střední škola podnikání a managementu, o. p. s.
Boskovice
Střední škola

Ekonomika a podnikání

DOD: budou upřesněny, sledujte webové stránky školy.