Filtru odpovídá celkem 16 škol
Zvolen okres Břeclav Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Jazyková škola , Gymnázium , Jiná, specifická škola , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Střední škola , Vysoká škola
Obor (51)
Jednoleté studium cizího jazyka , Gymnázium , Jazyková škola AJ , Jazyková škola NJ , Gymnázium (všeobecné) , Agropodnikání , Informační technologie , Obchodní akademie , Chemik operátor , Kadeřník , Kosmetické služby , Kuchař-číšník , Podnikání , Tiskař na polygrafických strojích , Ekonomika a podnikání (obchodní manager) , Zdravotnický asistent , Grafický design , Provozní technika , Průmyslový design , Strojírenství , Elektrikář , Instalatér , Malíř a lakýrník , Strojní mechanik , Veřejnosprávní činnost , Zedník , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Elektrotechnika , Klempíř , Mechanik elektrotechnik , Obráběč kovů , Provoz a ekonomika dopravy , Prodavač , Vinohradnictví , Zahradník , Cukrář , Hotelnictví , Pečovatelské služby , Potravinářská výroba , Praktická škola dvouletá , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce , Jakost rostlinných potravinových zdrajů , Management zahradních a krajinářských úprav , Managmant zahradních a krajinných úprav , Vinohradnictví a vinařství , Zahradní a krajinářská architektura , Zahradní a krajinná architektura , Zahradnictví

Seznam škol v okrese Břeclav

Zahradnická fakulta MZLU Brně, Lednice
Lednice
Vysoká škola

Zahradní a krajinářská architektura , Zahradní a krajinářská architektura , Zahradnictví , Zahradnictví , Management zahradních a krajinářských úprav , Zahradní a krajinářská architektura , Zahradnictví , Zahradnictví , Vinohradnictví a vinařství , Zahradní a krajinná architektura , Jakost rostlinných potravinových zdrajů , Managmant zahradních a krajinných úprav , Zahradnictví , Zahradnictví

DOD:8.12.2010, 5.1.2011, 2.2.2011
Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6
Mikulov
Střední odborné učiliště

Hotelnictví , Cukrář , Kuchař-číšník , Strojní mechanik , Pečovatelské služby , Potravinářská výroba , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce , Praktická škola dvouletá

DOD: 7.12.2011 od 9:00 - 16:00 hodin.
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116
Valtice
Střední odborné učiliště

Agropodnikání , Vinohradnictví , Prodavač , Zahradník , Podnikání , Podnikání

DOD: 15.11.2011 a 15.12.2011.
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1
Břeclav
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Provoz a ekonomika dopravy , Strojírenství , Mechanik elektrotechnik , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Kadeřník , Klempíř , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Provoz a ekonomika dopravy , Podnikání , Podnikání

DOD: 3.12.2011, 14.1.2012 Stravování: snídaně 18,- Kč, oběd 24,- Kč, večeře 20,- Kč.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Hustopeče
Střední odborná škola

Informační technologie , Veřejnosprávní činnost , Elektrikář , Instalatér , Malíř a lakýrník , Strojní mechanik , Zedník , Podnikání , Podnikání

DOD: 25.10.2011, 16.11.2011, 8.12.2011, 24.1.2012. Možnost získání certifikátů: svářečské kurzy (svařování plamenem, řezání kyslíkem, svařování elektrickým obloukem, svařování v ochranné atmosféře, svařování plastů na polyfúzní, svařování plastů na tupo, pájení mědi kapilárně na měkko, pájení mědi na měkko i na tvrdo pro domovní instalace), osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.,)
Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS
Břeclav
Střední škola

Grafický design , Průmyslový design , Strojírenství , Strojírenství , Provozní technika

DOD: Po telefonické domluvě kdykoliv.
Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o.
Břeclav
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (obchodní manager) , Zdravotnický asistent

DOD: 23.11.2011,15.12.2011, 17.1.2012, 20.2.2012, jinak dle telef. domluvy. V přijímacím řízení budou přijati žáci na základě pořadí sestaveného podle studijního průměru na vysvědčení za I. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o.
Břeclav
Střední odborné učiliště

Kosmetické služby , Chemik operátor , Kosmetické služby , Kadeřník , Kadeřník , Kuchař-číšník , Tiskař na polygrafických strojích , Podnikání , Podnikání

DOD: 12.12.2011 (13.00 - 17.00 hod.) a 11.1.2012 (13.00 - 17.00 hod.)
Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Břeclav
Střední odborná škola

Obchodní akademie

DOD: 1. den Veletrhu vzdělávání v Břeclavi (18.10.2011) a 10.1.2012. Stravování v menze SPŠ Břeclav - cena obědu je 24,- Kč, ubytování v Domově mládeže SPŠ Břeclav 900 až 1200Kč/měsíc. Kritéria přijímacího řízení: průměrný prospěch na ZŠ v 1. pol. 9.tř., 1. a 2. pol. 8.tř. a známky z MAT a ČJL v 1. pol. 9.tř., účast a umístění v okrskových a vyšších kolech soutěží a olympiád v ČJL, MAT, ZAV a cizích jazycích za poslední dva školní roky, výsledek přijímací zkoušky.
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, Vinařská 29
Klobouky u Brna
Gymnázium

Gymnázium

DOD: 9.1.2012 nebo kdykoliv po předchozí domluvě.
Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace
Klobouky u Brna
Střední odborná škola

Agropodnikání , Informační technologie , Obchodní akademie

DOD:3.11.2011 a 8.12.2011, leden a únor 2012 po telefonické domluvě. Strava dojíždějících žáků: 1 oběd 26,- Kč/den, celodenní strava ubytovaných na DM 66,- Kč/den. Dobrá dopravní obslužnost, výuka bezprostředně navazuje na příjezdy a odjezdy autobusů. Studium bez poplatků - nejsme soukromá škola.
Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace
Velké Pavlovice
Gymnázium

Gymnázium (všeobecné) , Gymnázium (všeobecné)

DOD: 12.1.2012. Návštěva školy je rovněž možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Poskytujeme učebnice ke studiu, včetně jazykových textů za úplatu 250 Kč na školní rok. Kurz autoškoly a teoretická výuka v budově školy.
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
Hustopeče
Gymnázium

Gymnázium - všeobecné , Gymnázium - všeobecné

DOD:17.1.2012. Informace o stravování: v jídelně ZŠ nebo SOŠ a SOU, cena oběda: 23,- Kč. Další informace: realizace projektů Do světa, E-twining, Comenius, Studenti studentům, Bezpečná škola, možnost vykonat státní zkoušky z cizích jazyků včetně mezinárodních certifikátů, možnost návštěvy nepovinného předmětu Písemná a elektronická komunikace a následné vykonání státní zkoušky v grafických disciplínách. Škola má bezbariérový přístup.
Gymnázium Mikulov, Komenského 7
Mikulov
Gymnázium

Gymnázium (všeobecné) , Gymnázium (všeobecné)

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1
Břeclav
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Jiná, specifická škola

Jazyková škola AJ , Jazyková škola NJ

DOD: 13.1.2012 a 17.2.2012. Studenti se mohou stravovat ve stravovacím zařízení Střední průmyslové školy E. Beneše a SOU Břeclav
AKADEMIE J. A . KOMENSKÉHO, oblast Břeclav
Břeclav
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka