Filtru odpovídá celkem 141 škol
Zvolen okres Brno-město Zrušit výběr okresu
Druh školy (9)
Jazyková škola , Vysoká škola , Střední odborná škola , Gymnázium , Vyšší odborná škola , Konzervatoř , Praktická škola , Odborné učiliště , Střední odborné učiliště
Obor (406)
Jednoleté studium cizího jazyka , Agrobyznys , Biochemie a biotechnologie , Biotechnologie , Fytotechnika , Fytotechnika - Fytotechnika , Chemie a technologie potravin , Inženýrská ekologie , Zemědělská specializace , Zemědělská specializace - Agroekologie , Zemědělská specializace -Automobilová doprava , Zemědělská specializace - Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu , Zemědělská specializace - Všeobecné zamědělství , Zemědělské inženýrství - Všeobecné zemědělství , Zootechnika , Zootechnika - Zootechnika , Ekonomika a management , Ekonomika a management - Organizace a řízení malých firem , Hospodářská politika a správa - Finanční kontrola , Hospodářská politika a správa - Zdaňování , Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby , Gymnázium , Gymnázium (Gymnázium) , Gymnázium (Gymnázium humanitní) , Gymnázium (Gymnázium přírodovědné) , Ošetřovatel , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Dramatická umění - Divadelní dramaturgie , Dramatická umění - Divadelní manažerství , Dramatická umění - Dramatická výchova , Dramatická umění - Jevištní technologie , Dramatická umění - Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika , Dramatická umění - Scénografie , Taneční umění - Taneční pedagogika , Ekonomické lyceum , Informační technologie , Sociální práce a sociální pedagogika , Architektura a urbanismus , Architektura a urbanismus - Architektura , Chemie a chemické technologie , Chemie a chemické technologie - Technická chemie , Chemie a technologie potravin - Potravinářská chemie a biotechnologie , Ochrana obyvatelstva , Ekonomické teorie , Hospodářská politika a správa , Systémové inženýrství a informatika , Ochrana vojsk a obyvatel , Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska , Automatizační a měřicí technika , Elektronika a sdělovací technika , Elektrotechnologie , Mikroelektronika a technologie , Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika , Teleinformatika , Bezpečnost a kvalita potravin , Farmacie - Farmacie , Aplikovaná informatika , Informatika , Učitelství pro střední školy , Ošetřovatelství , Specializace ve zdravotnictví - Fyzioterapie , Specializace ve zdravotnictví - Optika a optometrie , Specializace ve zdravotnictví - Ošetřovatelství , Specializace ve zdravotnictví - Výživa člověka , Specializace ve zdravotnictví- Zdravotní vědy , Všeobecné lékařství , Zubní lékařství , Dřevařské inženýrství , Dřevařství , Krajinářství , Krajinné inženýrství , Lesní inženýrství , Lesnictví , Stavby na bázi dřeva , Tvorba a výroba nábytku , Ekonomika a management - Daňové pradenství , Ekonomika a management - Podnikové finance a obchod , Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku , Informační management , Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika , Economics and Management , Ekonomika a management - Ekonomika zemědělství a potravinářství , Ekonomika a management - Ekonomika zeměděství a potravinářství , Ekonomika a management - Manažersko-ekonomický obor , Ekonomika a management - Sociálně ekonomický obor , Ekonomika a mangement - Řízení a ekonomika podniku , Ekonomika zemědělství a potravinářství , Hospodářská politika a správa - Finance , Inženýrská informatika , Management a ekonomika , Management obchodní činnosti , Management obchodních činností , Systémové inženýrství a informatika - Ekonomická informatika , Systémové inženýrství - Ekonomická informatika , International Territorial Studies , Mezinárodní teritoriální studia , Regionální rozvoj

Seznam škol v okrese Brno-město

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28
Brno
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. K přihlášce je nuitné přiložit doporučení ke studiu ze Speciálně - pedagogického centra. Studenti mohou navštěvovat mikmoškolní zájmové útvary.
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6
Brno
Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOD: 18. ledna 2012 od 13,00 do 17,00 hodin. Podmínky pro přijetí studenta do vyššího odborného studia: úspěšné ukončení střední školy maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru a výkonu příslušného povolání potvrzená lékařem, kladný výsledek přijímacího řízení.
Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.
Brno
Vysoká škola

Management cestovního ruchu , Management hotelnictví

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s.
Brno
Vysoká škola

Ekonomika a management

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o.
Brno
Vyšší odborná škola

Personální řízení , Veřejnosprávní činnost , Personální řízení , Public relations , Veřejnosprávní činnost

Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy. Přijímací řízení dosud nebylo uzavřeno. Stravování neposkytujeme.
Ústav soudního inženýrství VUT
Brno
Vysoká škola

Soudní inženýrství , Soudní inženýrství

The Boland School
Brno
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3, Brno
Brno
Konzervatoř

Tanec

DOD: 7. a 8. 11. 2014. Informace o stravování: oběd stojí 29,- Kč. Informace o škole a přijímacím řízení: posuzují se tělesné, taneční a hudebně rytmické předpoklady. V případě neúspěchu při talentové zkoušce si může dítě podat přihlášku na jinou osmiletou střední školu. Studium je ukončeno maturitní a absolventskou zkouškou a studenti získávají vyšší odborné vzdělání. Absolventi mají uplatnění v divadelních tanečních souborech, v souborech moderního a lidového tance, jako pedagogové, nebo mohou studovat na vysokých školách uměleckého nebo humanitního zaměření.
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno, Šimáčkova 1
Brno
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent

DOD: 11.12. 2014 a 5. 2. 2015 vždy od 12 do 17 hodin. Studium ve všech oborech se řídí školními vzdělávacími programy. Výuka odborných předmětů probíhá ve specializovaných učebnách. Škola má vlastní učebnu výpočetní techniky. Praktická cvičení absolvují studenti ve zdravotnických a sociálních zařízeních na území města Brna.
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Brno
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent

DOD: 2. prosince 2014 a 13. ledna 2015. Stravování a ubytování zajišťujeme jen zprostředkovaně v nedaleké školní jídelně a domově mládeže.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
Brno
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Oční optik , Masér sportovní a rekondiční , Zubní instrumentářka

Vyšší odborná škola

Diplomovaná dentální hygienistka , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný oční optik , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zubní technik

DOD: 25. 11. 2014 a 5. 2. 2015; škola má dvě části - Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, škola má 2 pracoviště: Lipová 1 (obor LAS) a Merhautova 15 (obory OCO, MAS, NAS, AZT, ZIS); u všech oborů nutno k přihlášce doložit potvrzení lékaře. Stravování: pracoviště Lipová - vlastní jídelna a DM, pracoviště Merhautova: jídelna Grohova, Francouzská.
Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Brno
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Sociální činnost , Masér sportovní a rekondiční , Rekondiční a sportovní masér , Pečovatelské služby , Textilní a oděvní výroba

DOD: 24. 11. 2014 po, 6. 2. 2015 pá. Bezbariérové třídy s počtem žáků do 14, stravování - výběr 3 jídel oběd, večeře 2 jídla, druhá večeře, ubytování dvoulůžkové pokoje se soc.zařízením, první ročníky - zahájení stmelovacím pobytem, plavání, bruslení a účast na LVZ. Hudební skupina Banda. Individuální přístup pedagogů. Internet dostupný v celém areálu, možnost vlastních nooteboků ve výuce. V případě hmotné nouze osvobození od platby za ubytování. Poskytujeme služby speciální péče - prostorovou orientaci, výuka brailla, výuka sebeobsluhy, služby školního psychologa. Pro přijetí nutné doporučení PPP nebo SPC.
Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno
Brno
Střední odborná škola

Design interiéru , Grafický design , Grafický design - ilustrace , Grafický design (Motion design) , Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu) , Modelářství a návrhářství oděvů (Fashion laboratory) , Průmyslový design , Scénická a výstavní tvorba , Textilní výtvarnictví (Design interiéru a textilu) , Textilnictví (Obchodní podnikání a propagace) , Užitá fotografie a média , Užitá malba

Vyšší odborná škola

Konzervování a restaurování keramiky , Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik , Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby , Oděvní a textilní design

DOD: Budova Husova 10 - 21. 10. 2014, 23. 6. 2015. Budova Francouzská 101 - 21. 10. 2014, 26. 11. 2014.Škola disponuje velmi dobře vybaveným zázemím ateliérů a odborných učeben.
Střední škola uměleckomanažerská , s. r. o.
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Multimediální tvorba

Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

DOD: Ekonomika a podnikání - obor je zaměřen na umělecký management, výuka se dělí do čtyř ateliérů dle zaměření - dramatický, hudební, multimediální a výtvarný ateliér. Žáci s průměrem do 1,8 za 1. pol. 9. třídy nekonají přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří najdete na webových stránkách školy na konci září.
Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Asistent/ka obchodu a služeb) , Informační technologie (PC sítě a informační systémy) , Strojírenství (Počítačové systémy a programování) , Mechanik elektrotechnik (Informační technologie) , Mechanik elektrotechnik (Mechatronika) , Mechanik elektrotechnik (Multimediální a výpočetní technika) , Mechanik seřizovač (Programování CNC strojů) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Obráběč kovů (Obráběč na CNC strojích) , Puškař , Strojní mechanik (Zámečník) , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Ekonomika a podnikání (Zkrácené studium)

DOD: soboty 6.12. , 13.12.2014, 17.1., 7.2. 2015 od 8 do 12 hod, pátek 23.1. 2015 od 14 do 18 hod. Pro vzdálené uchazeče po telefon. domluvě i mimo uvedené dny. Vzájemná prostupnost mezi obory, obory žádané na trhu práce. Vzdělávání pomocí e-learningu = z domova, zahraniční stáže a lyžařské kurzy, výměnné praxe, exkurze, zájmové a sportovní kroužky. Potvrzení o zdravotní způsobilosti, obory elektro nesmí mít zhoršený barvocit. U mat. oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač možnost získat ve 3. roč. také výuční list.
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
Brno
Střední odborná škola

Elektrotechnika (Elektroenergetika, Informační technologie) , Mechanik elektrotechnik (Digitální řízení a automatizace, Inteligentní a komfortní elektroinstalace) , Mechanik seřizovač (Programování a obsluha CNC strojů, Mechatronik) , Mechanik strojů a zařízení (Programování a servis CNC strojů) , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Digitální technika) , Nástrojař (Specialista moderních výrobních technologií) , Obráběč kovů (Obrábění na CNC strojích) , Strojní mechanik (Zámečník) , Provozní elektrotechnika , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář- silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Digitální technika) , Nástrojař (Specialista moderních výrobních technologií) , Obráběč kovů (Obrábění na CNC strojích) , Strojní mechanik (Zámečník)

DOD:středa 03.12. 2014 od 14.00 do 18.00 hod., sobota 13.12. 2014 od 9.00 do 15.00 hod., sobota 10.01. 2015 od 9.00 do 15.00 hod., sobota 24.01. 2015 od 9.00 do 15.00 hod. V jiných pracovních dnech - individuálně na základě telefonické dohody - Mgr. Jan Melichar. tel: 544 422 881. Stravování: obědy a večeře - po 32,- Kč za jídlo. U oborů přijímaných bez přijímacích zkoušek - pořadí dle průměru z profilových předmětů. U oborů s MZ se žáci od 3. ročníku dělí dle zvoleného zaměření.
Střední škola stevebních řemesel Brno-Bosonohy
Brno
Střední odborná škola

Stavební materiály , Uměleckořemeslné zpracování dřeva , Čalouník , Instalatér , Klempíř (Klempíř - stavební výroba) , Kominík , Mechanik plynových zařízení , Pokrývač , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) , Zedník , Zedník (Zedník - obkladač) , Provozní technika , Stavební provoz , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Stavební provoz , Čalouník , Instalatér , Klempíř (Klempíř - stavební výroba) , Kominík , Mechanik plynových zařízení , Pokrývač , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Truhlář , Zedník

DOD: 28. a 29. 11. 2014, 12. a 13. 12. 2014, 8. a 29. 1. 2015, čtvrtek a pátek 9,00 - 17,00 hod., sobota 8,00 - 13,00 hod., po tel. dohodě kdykoliv. Podmínkou přijetí je vyhovující zdravotní stav. PZ na obory s maturitou, TZ na umělecké obory. Revitalizovaný areál školy je vybaven vším potřebným pro výuku, ubytování, stravování a vyžití žáků. Snadná dopravní dostupnost prostředky IDS. Spolupráce s firmou Metrostav-sponzorování studia smluvních žáky oborů tesař a strojní mechanik. Prospěchová stipendia. Přihlášky do 15. 3. 2015, do oborů s TZ do 30. 11. 2014. Talent program pro zájemce a nadané žáky. Spolupráce s řemeslnými cechy - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů, obkladačů, topenářů a instalatérů, kominíků, zateplování budov, čalouníků. Ve výuce stavebních oborů je zařazen tématický celek montáž suchých staveb - sádrokartony. Jediní na Moravě vyučujeme plynárenské obory. Vysokorychlostní bezdrátové WiFi připojení k internetu v areálu, využití VT a ICT technologii při výuce. Vybrané obory s VL a MZ vhodné i pro dívky.Vybrané obory s výučním listem a maturitou jsou vhodné pro dívky. Bezplatné denní a dálkové studium (konzultace 1 x za 2 týdny 10 hodin) pro absolventy stavebních, strojních oborů a dřevařských oborů s výučním listem (skupina oborů 23, 33 a 36). Možnost získání výučního listu zkráceným jednoletým denním studiem pro zájemce s maturitou a jiným výučním listem. Možnost ubytování pro žáky dalších středních a vysokých škol. Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, svářečská škola, přípravné kurzy a skládání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. - celkem 30 dílčích kvalifikací. Účast v projektech JMK a EU. Kontakty: Ubytování - 547 120 641, 601 383 189, vzdělávání dospělých (rekvalifikace, profesní kvalifikace) - 547 120 630, 603 464 665, svářečská škola - 547 120 747, 605 406 519.
Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s.
Brno
Střední odborná škola

Sociální činnost , Sociální činnost , Ošetřovatel/ka , Sociální činnost , Sociální činnost

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI
Brno
Střední odborná škola

Veřejnosprávní činnost , Gastronomie , Prodavač ((Prodavač a výrobce lahůdek))

DOD: Kdykoliv dle domluvy. Stravování: cena za jeden oběd - 29 Kč, internátní žáci se stravují 6x denně. Přijímací řízení: PZ formou testu všeobecných znalostí u maturitních oborů, u Prodavače bez zkoušek. Úspěšnost uchazečů o studium na VŠ, VOŠ - 80%. Praktické vyučování probíhá ve školních odborných učebnách a na smluvních pracovištích v Brně. Školné se neplatí.
Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1
Brno
Střední odborná škola

Informační technologie , Operátor skladování , Podlahářské práce , Prodavačské práce

Návštěva školy individuálně po předchozí domluvě, přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro maturitní obor. Bezbariérový přístup ano. Pro přijetí je důležité doporučení PPP nebo SPC.