Filtru odpovídá celkem 6 škol
Zvolen okres Brno-město Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Střední odborné školy Zrušit filtr druhu školy
Zvolen obor Ekonomika a podnikání Zrušit filtr oboru

Seznam středních odborných škol v okrese Brno-město obor Ekonomika a podnikání

Střední škola uměleckomanažerská , s. r. o.
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Multimediální tvorba

Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

DOD: Ekonomika a podnikání - obor je zaměřen na umělecký management, výuka se dělí do čtyř ateliérů dle zaměření - dramatický, hudební, multimediální a výtvarný ateliér. Žáci s průměrem do 1,8 za 1. pol. 9. třídy nekonají přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří najdete na webových stránkách školy na konci září.
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb, Brno, Charbulova 106
Brno
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání , Hotelnictví , Fotograf , Gastronomie (Kuchař nebo Číšník) , Kosmetické služby , Obchodník (Manažer prodeje) , Aranžér , Cukrář , Kadeřník , Kuchař - číšník (Číšník) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Kuchař - číšník (Kuchař - číšník) , Pekař , Prodavač , Řezník- uzenář , Výrobce textilií , Prodavač , Podnikání , Podnikání , Cukrář , Kadeřník , Kuchař - číšník (Kuchař nebo Číšník) , Pekař , Prodavač , Řezník - uzenář , Výrobce textilií , Kosmetické služby

DOD: 10. 12. 2014 a 28.1. 2015 vždy v době od 15.00 až 17.00 hod. Bližší informace o kritériích budou na www.ssposbrno.cz nejpozději do 31. 1. 2015. U oboru 66-41-L/01 Obchodník je možné během studia získat VL. Prospěchové stipendium se poskytuje pro podporované obory 29-56-H/01 Řezník a 29-53-H/01 Pekař.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika (Silnoproud) , Elektrotechnika (Slaboproud) , Informační technologie , Průmyslová ekologie , Sociální činnost (Sociálněsprávní činnost) , Mechanik elektrotechnik , Elektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje

DOD: 3. 12. 2014, 13. 12. 2014, 7. 1. 2015, 10. 1. 2015, 24. 1. 2015. Informační technologie - zaměření: Počítačové sítě, Programování a databáze, Počítačová grafika a internetové aplikace, Monitoring a řízení technologických procesů - 4 třídy; Sociální činnost - zaměření: Sociálněsprávní činnost - 3 třídy; Elektrotechnika silnoproud - 1 třída; Elektrotechnika slaboproud - zaměření: Multimediální technika, Počítačová grafika a design, Řídící a informační systémy, Lékařská elektrotechnika - 2 třídy.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Strojírenství , Technické lyceum , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Vyšší odborná škola

Počítačová podpora v řízení podniku

DOD: 28. a 29. 11 2014, 9. a 10. 1. 2015 (možnost individuální prohlídky školy po tel. domluvě). Zaměření oboru STROJÍRENSTVÍ: všeobecné, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, počítačové řízení NC a CNC strojů, elektrotechnika, automatizace a informatika. Zaměření oboru VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ: plošné a plastické rytí, umělecké zámečnictví a kovářství, umělecké odlévání, zlatnictví a stříbrnictví (pro tento obor speciální DOD: 18. 10. 2014).
Střední odborná škola MORAVA o. p. s.
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Obchodní akademie , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Obchodní akademie

DOD: Celoročně, přijímací řízení na základě výsledků ze ZŠ. Škola je bezbariérová. Výuka cizích jazyků AJ 4 hodiny, NJ 2 hodiny týdně. Žáci mají volný přístup k informačním technologiím (internet, tisk, atd.). V každé třídě je počítač připojený k internetu, ve škole je WIFI připojení. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu, absenci atd.). Škola organizuje studijní zájezd do Velké Británie, sportovní kurz v Chorvatsku, lyžařský kurz, zájezd do Vídně, Osvětimi, oborové exkurze. Motivační odměna 500,- Kč za prospěch s vyznamenáním. U dálk. studia i RJ.
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
Brno
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Logistické a finanční služby , Podnikání , Podnikání

DOD: Po telefonické domluvě kdykoliv v průběhu školního roku, v období prázdnin ve středu.