Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Brno-město Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Gymnázium
Zvolen obor Gymnázium - všeobecné Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Brno-město obor Gymnázium - všeobecné

Moravské gymnázium Brno s. r. o.
Brno
Gymnázium

Gymnázium všeobecné , Gymnázium všeobecné

DOD: 12/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015. Moravské gymnázium Brno s.r.o. je zařazeno mezi přidružené školy UNESCO. Nabízíme 4-leté a 8-leté studium s profilací humanitní, anglickou a ekonomickou. Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyty v anglicky, francouzsky a německy mluvících zemích, a všeobecně jsou velmi úspěšní u mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (Cambridgeské jazykové zkoušky - First Certificate in English), německého jazyka (DaF), francouzského jazyka (DELF) a španělského jazyka (DELE).
Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o.
Brno
Gymnázium

Gymnázium všeobecné , Gymnázium všeobecné , Gymnázium (Gymnázium všeobecné)

DOD: 12. 11. 2014, 13. 1./3. 2. 2015 14.30 - 17.30 hod; 25. 11. 2014 9 - 12.30 hod. Primánem nanečisto začátek výuky v 9; prům. 15 žáků/třída 8/4leté všeob. gymnázium, fakultní škola MU škola UNESCO; areál se zahradou; 2011 - 14 100% úspěšnost u stát. maturity, přes 90% absolventů studuje VŠ. Přijímací řízení TSP, ČJ, M. Důraz na výuku cizích jazyků, ICT, ekon. gramotnost. Indiv. přístup a malé studijní kolektivy vyhledávají nadaní studenti, žáci s SVP i sportovci. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků, učíme je samostatně myslet a orientovat v měnícím se světě.