Filtru odpovídá celkem 46 škol
Zvolen okres České Budějovice Zrušit výběr okresu
Druh školy (9)
Gymnázium , Střední škola , Jazyková škola , Vysoká škola , Konzervatoř , Praktická škola , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola
Obor (341)
Gymnázium , Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce /6leté/ (španělská bilingvní třída) , Informační technologie , Jednoleté studium cizího jazyka , Ekonomická informatika , Finanční a pojistná matematika , Management of Regional Development , Matematické metody v ekonomii , Obchodně podnikatelský obor , Obchodní podnikání , Řízení a ekonomika podniku , Strukturální politika EU a rozvoj venkova , Strukturální politika EU pro veřejnou správu , Účetnictví a finanční řízení podniku , Anglický jazyk a literatura , Archeologie , Archivnictví , Bohemistika , Bohemistika v praxi , České dějiny , Český jazyk , Dějiny novější české literatury , Dějiny umění , Estetika , Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země , Francouzský jazyk , Francouzský jazyk a literatura , Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod , Historie , Italský jazyk , Italský jazyk a literatura , Kulturní historie , Německý jazyk a literatura , Románská filologie , Španělský jazyk , Španělský jazyk a literatura , Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod , Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ , Učitelství dějepisu pro střední školy , Učitelství francouzského jazyka pro střední školy , Učitelství italského jazyka pro střední školy , Učitelství španělského jazyka pro střední školy , Gymnázium se sportovní přípravou , Gymnázium (všeobecné) , Ekonomika a podnikání (Finanční služby) , Instalatér , Kominík , Malíř a lakýrník (Malíř) , Montér suchých staveb , Podnikání , Požární ochrana , Stavební provoz , Strojní mechanik (Zámečník) , Technická zařízení budov , Tesař , Truhlář , Zedník , Hudba , Zpěv , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Sklenářské práce , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Aplikovaná filologie - Aj a Nj pro hospodářskou a obchodní sféru , Aplikovaná filologie - Rj a Nj pro hospodářskou a obchodní sféru , Aplikovaná měřicí a výpočetní technika , Arteterapie , Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání , Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk , Finanční matematika , Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie pro veřejnou správu , Historie se zaměřením na vzdělávání , Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání , Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Informační technologie se zaměřením na vzdělávání , Informační technologie ve vzdělávání , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Měřicí a výpočetní technika , Migration and Intercultural Relations , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Pedagogická psychologie , Přírodopis se zaměřením na vzdělávání , Přírodovědná a ekologická výchova , Psychologie , Sociální pedagogika , Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání , Technická výchova se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání , Teorie vzdělávání v matematice , Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství biologie , Učitelství českého jazyka a literatury , Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Seznam škol v okrese České Budějovice

Zemědělská fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Aplikovaná a krajinná ekologie , Aplikovaná a krajinná ekologie , Obecná produkce rostlinná , Obecná produkce rostlinná , Obecná zootechnika , Obecná zootechnika , Speciální produkce rostlinná , Speciální produkce rostlinná , Zemědělská chemie , Zemědělská chemie , Zemědělské biotechnologie , Zemědělské biotechnologie , Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat , Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat , Aplikovaná a krajinná ekologie , Aplikovaná a krajinná ekologie , Obecná produkce rostlinná , Obecná produkce rostlinná , Obecná zootechnika , Obecná zootechnika , Ochrana rostlin , Ochrana rostlin , Ochrana rostlin , Speciální produkce rostlinná , Speciální zootechnika , Speciální zootechnika , Zemědělská chemie , Zemědělská chemie , Zemědělské biotechnologie , Zemědělské biotechnologie , Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat , Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat , Pozemkové úpravy a převody nemovitostí , Provozně podnikatelský obor , Provozně podnikatelský obor , Všeobecné zemědělství , Zootechnika , Agroekologie , Agropodnikání , Agropodnikání , Biologie a ochrana zájmových organismů , Fytotechnika , Rostlinné biotechnologie , Zemědělské inženýrství , Zootechnics , Zootechnika , Zootechnika , Živočišné biotechnologie , Agroekologie , Agropodnikání , Agropodnikání , Biologie a ochrana zájmových organismů , Biotechnologie využití biomasy , Biotechnologie využití biomasy , Dopravní a manipulační prostředky , Pozemkové úpravy a převody nemovitostí , Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině , Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině , Zemědělská technika, obchod, servis a služby , Zemědělské biotechnologie , Zemědělství , Zootechnika , Zootechnika

Den otevřených dveří: 22.1.2010.
Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Prevence, náprava, terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a ml , Prevence, náprava, terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a ml , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Civilní nouzová připravenost , Civilní nouzová připravenost , Health and Social Care Management /Management zdravotní a sociální péč , Ochrana obyvatelstva , Ochrana obyvatelstva , Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví , Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech , Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Veřejné zdravotnictví , Aplikovaná radiobiologie a toxikologie , Aplikovaná radiobiologie a toxikologie , Biofyzika a zdravotnická technika , Fyzioterapie , Nutriční terapeut , Ochrana obyvatelstva , Ochrana obyvatelstva , Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE , Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE , Ochrana veřejného zdraví , Porodní asistentka , Porodní asistentka , Prevence a rehabilitace sociální patologie , Radiologický asistent , Radiologický asistent , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré , Sociální práce ve veřejné správě , Sociální práce ve veřejné správě , Speciální pedagogika , Speciální pedagogika - vychovatelství , Veřejné zdravotnictví , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotní laborant , Zdravotní laborant , Zdravotnický záchranář

Den otevřených dveří: 22.1.2010.
Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o.
České Budějovice
Vyšší odborná škola

Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář

Dny otevřených dveří škola nevyhlašuje, zájemci se mohou dostavit po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Škola dále pořádá kurzy pro maséry, řidiče vozidel ZZS, první pomoci.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
České Budějovice
Střední škola

Dopravní prostředky (Diagnostika motorových vozidel) , Provoz a ekonomika dopravy , Autotronik , Mechanik seřizovač , Autoelektrikář , Autolakýrník , Karosář (Autokarosář) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Nástrojař , Obráběč kovů , Prodavač (Prodavač motorových vozidel) , Strojní mechanik (Zámečník) , Tiskař na polygrafických strojích , Podnikání , Provozní technika , Provozní technika , Autotronik (Autoelektronika) , Podnikání , Podnikání (Dopravní provoz) , Provozní technika

Vyšší odborná škola

Diagnostika a servis silničních vozidel , Diagnostika a servis silničních vozidel - v jednání , Provoz a ekonomika dopravy , Provoz a ekonomika dopravy - v jednání , Strojírenská výroba , Strojírenská výroba - v jednání

Den otevřených dveří: soboty - 12.11.2011, 3.12.2011, 7.1.2012 od 9.00 do 12.00 hodin, zahájení programu v 9.00 a v 10.30 hodin. Čtvrtek 19.1.2012 od 10.00 do 17 hodin.
Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.
České Budějovice
Střední odborná škola

Logistické a finanční služby , Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Bankovnictví a pojišťovnictví , Mezinárodní obchod , Výpočetní technika a programování

DOD: kdykoliv po telef.domluvě,bez PZ.Třídy o max. počtu 15 žáků.Na OA-volitelné zaměření od 3. ročníku:žurnalistika a média, informační a komunikační technologie,všeobecná ekonomie a inovační procesy, jazyky. Možnost pokračování ve studiu na vlastní VOŠ za zvýhodněných podmínek,individuální přístup pedagogů, v průběhu studia pětitýdenní praxe,možnost volby nepovinných předmětů-tvůrčí psaní,třetí cizí jazyk. První půlrok studia bez školného, druhé pololetí 1.300,- Kč/měs., od 2. ročníku v každém pololetí výše školného dle prospěchu 0-1.300,- Kč/měs.
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Stavitelství , Ekonomika a management

Den otevřených dveří: 12.11.2009, 28.1.2010.
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostně právní činnost , Ekonomika a management , Mezinárodní teritoriální studia , Mezinárodní teritoriální studia

Townshend International School, o.p.s.
Hluboká nad Vltavou
Střední škola

Gymnázium - všeobecné (7-leté)

Soukromá základní a střední škola, Centrum mezinárodních cambridgeských zkoušek. Vyučování v angličtině, denní a boarding studium, mezinárodní osnovy a zkoušky University of Cambridge. Nízký počet dětí ve třídách, individuální přístup, mezinárodní prostředí. Studenti jsou přijímání do všech ročníků, mimo posledního. Cena 12.000,- Kč za ubytování je včetně stravného.
Teologická fakulta JU České Budějovice
České Budějovice
Vysoká škola

Systematická teologie , Systematická teologie , Systematická teologie , Systematická teologie , Teologická antropologie a etika , Teologická antropologie a etika , Teologická antropologie a etika , Teologická antropologie a etika , Pastoračně sociální asistent , Pastoračně sociální asistent , Pastorační asistence , Pastorační asistence , Pedagogika volného času , Teologie , Teologie , Učitelství náboženství a etiky , Učitelství náboženství a etiky , Etika v sociální práci , Etika v sociální práci , Filozofie , Pastorační asistence , Pastorační asistence , Pedagogika volného času , Pedagogika volného času , Sociální práce , Sociální práce , Teologie služby , Teologie služby , Učitelství náboženství a etiky , Učitelství náboženství a etiky , Humanistika , Humanistika , Humanistika , Humanitní studia , Humanitní studia , Humanitní vědy , Náboženská výchova a etika , Náboženská výchova a etika , Náboženské vědy , Pastorační asistence , Pastorační asistence , Pedagogika volného času , Pedagogika volného času , Sociální a charitativní práce , Sociální a charitativní práce , Sociální péče , Sociální péče

Den otevřených dveří: 22.1.2010 v 10.00 a ve 13.00 hodin.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice
České Budějovice
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zubní technik

DOD: 11.11.2014 v 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 a 14.1.2015 v 8:00, 9:30, 11:00, 12:30. Ubytování: DM a ŠJ U Hvízdala České Budějovice (cena 1200 Kč/měsíc). Obědy: ŠJ Holečkova 2 . Obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání se otevírá pouze podle zájmu uchazečů.
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709
Trhové Sviny
Střední škola

Elektrikář - silnoproud , Kuchař - číšník , Malíř a lakýrník , Truhlář , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Zemědělec - farmář , Opravářské práce , Stravovací a ubytovací služby

DOD: 8.11.2014 a 10.1.2015 (9:00-12:00 hodin) a kdykoliv po telefonické domluvě. Ubytování zajištěno - celý měsíc za 800,- Kč nebo 14 dní v měsíci za 400,- Kč. Stravné pro ubytované 67,- Kč za den (5 jídel) nebo 76,- Kč ( 6 jídel ), pro dojíždějící je oběd za 25,- Kč.
Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice
Střední škola

Aplikovaná chemie (Farmaceutická technologie) , Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) , Fotograf , Kosmetické služby (Kosmetička) , Aranžér , Cukrář , Kadeřník , Pekař , Výrobce potravin (Sladovník - pivovarník) , Podnikání , Podnikání

Vyšší odborná škola

Marketing , Obchodní podnikání , Ekonomika a management v podnicích finančních služeb , Marketing , Obchodní podnikání , Provozní ekonomika odpadového hospodářství , Veřejná správa , Veřejná správa

DOD: 29.11.2014 od 9 do 15 hodin, 14.1.2015 od 8 do 17 hodin. Stravování: snídaně 23,- Kč, oběd 29,- Kč, večeře 31,- Kč. Celodenní stravování se týká žáků ubytovaných v domově mládeže.
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
České Budějovice
Střední škola

Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost) , Obchodník , Prodavač , Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost) , Obchodník , Prodavač (smíšené zboží) , Obchodník (Provoz obchodu) , Obchodník (Provoz obchodu) , Prodavač (smíšené zboží) , Prodavač (Smíšené zboží) , Cestovní ruch

DOD: 1.10.-3.10.2014; 29.11.2014; 9.1.2015; 6.2.2015; v jiné době kdykoliv po telefonické dohodě. Cena oběda 27,-Kč. Četnost konzultací dálkové formy vzdělávání všech oborů - 14x za pololetí. Obor Obchodník (ŠVP Provoz obchodu) je určen pro absolventy oboru vzdělání Prodavač. Obor Prodavač nabízí zaměření smíšené zboží, elektrotechnické zboží, textil, oděvy a obuv, drogistické zboží, nábytek a bytové zařízení. V případě ZPS je nutné doložit potvrzení lékaře o vhodnosti studia.
Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.
České Budějovice
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Informační technologie

DOD: Konají se od 15.10.2014 do 11.3.2015 každou středu od 14.30 do 17.00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě nebo kdykoli po telefonické dohodě. Přijímací zkoušky se nekonají, možnost státní jazykové zkoušky, možnost bezodkladného přijetí do bakalářských oborů VŠERS, přátelské a tvůrčí klima školy vytvářené nejenom vyváženým pedagogickým sborem, ale především samotnými žáky.
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu
České Budějovice
Střední škola

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Gastronomie (Kuchař) , Kuchař - číšník (Číšník, servírka) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Kuchař - číšník (Kuchař - číšník) , Gastronomie (Společné stravování) , Gastronomie (Společné stravování)

Vyšší odborná škola

Cestovní ruch , Cestovní ruch

DOD: 27.11.2014, 15.1.2015
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
České Budějovice
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Strojírenství

DOD: 3.12.2014 středa, 17.1.2015 sobota. Bezbariérový přístup. Stravování 30,- Kč/oběd. Pro potřeby jaderné energetiky vyučujeme studijní obor s novým zaměřením jaderná energetika. Ve spolupráci s JE Temelín - možnost studia "jaderné maturity". Kritéria PZ jsou vyvěšena na internetu. Úspěšnost uchazečů na VŠ - 90%.
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
České Budějovice
Střední odborná škola

Geodézie a katastr nemovitostí , Stavebnictví , Stavebnictví , Stavebnictví , Geodézie a katastr nemovitostí

DOD: 21. a 22. 11. 2014, 15. 1. 2015. Ubytování a stravování v DM Holečkova.
Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3
Lišov
Střední odborné učiliště

Truhlář , Pečovatelské služby , Potravinářská výroba (Cukrářská výroba) , Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářská výroba) , Prodavačské práce (Prodej smíšeného zboží) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Práce v autoservisu) , Truhlářská a čalounická výroba (Čalounická výroba) , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářská výroba) , Zednické práce , Čalouník

DOD: pátek 14. 11. 2014 od 13.00 hodin do 17.00 hodin a sobota 15. 11. 2014 od 9.00 do 14.00 hodin; pátek 23. 1. 2015 od 13.00 hodin do 17.00 hodin a sobota 24. 1. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin.
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
České Budějovice
Střední odborná škola

Mechanizace a služby , Veterinářství , Zahradnictví

Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

DOD: říjen až únor - každou středu od 14.00 do 17.00 hodin. PZ se nekonají. Součástí všech oborů je získání řidičského průkazu. U oboru Mechanizace a služby lze vybrat ze 3 zaměření: zemědělská mechanizace a služby, výpočetní technika a služby a dopravní a servisní služby. Další nabízené služby: získání svářeč. průkazu, výuka myslivosti, inseminační kurz, kurz kosmetiky zvířat, kurz obsluha motorové pily a další.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Hluboká nad Vltavou
Střední škola

Informační technologie , Mechanik elektrotechnik , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Provozní elektrotechnika , Provozní elektrotechnika , Elektrikář (pro absolventy neelektrických oborů)

DOD: 29.11.2014 od 8.00 do 13.00 hodin, 19.1.2015 - 22.1.2015 od 9.00 do 17.00 hodin. Cena za jeden oběd činí 29,- Kč.