Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Chomutov Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Gymnázium
Zvolen obor Gymnázium - všeobecné Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Chomutov obor Gymnázium - všeobecné

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Chomutov
Gymnázium

Gymnázium (všeobecné) , Gymnázium (všeobecné)

DOD: 2x ročně, 25.11.2014 a 17.2.2015 od 14:30 do 17:30 hodin. Kritéria přijímacího řízení-písemný test z matematiky a českého jazyka společnosti SCIO, hodnocení z posledních dvou vysvědčení ze ZŠ, přípravné kurzy z obou předmětů pro uchazeče o studium od ledna do dubna 2015. Úspěšnost absolventů při přijímaní na VŠ - dlouhodobě kolem 90%. Škola negeneruje nezaměstnané!