Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Děčín Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Vysoké školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (4)
Automatizace a informatika , Dopravní systémy a technika , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací , Softwarové inženýrství v ekonomii

Seznam vysokých škol v okrese Děčín

Detašované pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Softwarové inženýrství v ekonomii

Stravování je zajištěno. Cena za ubytování: 65,- Kč/den.
Detašované pracoviště Fakulty dopravní ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Automatizace a informatika , Dopravní systémy a technika , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací , Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

Cena za ubytování: 65,- Kč/den.