Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Děčín Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední odborná škola
Zvolen obor Reprodukční grafik pro média Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Děčín obor Reprodukční grafik pro média

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Rumburk
Střední odborná škola

Polygrafie , Reprodukční grafik pro média , Tiskař na polygrafických strojích , Knihař , Reprodukční grafik , Tiskař na polygrafických strojích

DOD- info na webu, ubytování i stravování v areálu školy, cena za jeden oběd 25,- Kč, odborný výcvik v areálu školy a ve vybraných firmách dle místa bydliště žáků, mzda za produktivní práci žáků, školní časopis, účast v mezinárodních soutěžích grafiků, turistický a lyžařský kurz, malá škola, příjemné rodinné prostředí.