Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Děčín Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Vysoká škola
Zvolen obor Softwarové inženýrství v ekonomii Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Děčín obor Softwarové inženýrství v ekonomii

Detašované pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha
Děčín
Vysoká škola

Softwarové inženýrství v ekonomii

Stravování je zajištěno. Cena za ubytování: 65,- Kč/den.