Filtru odpovídá celkem 6 škol
Zvolen okres Domažlice Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Odborné učiliště
Obor (40)
Gymnázium - všeobecné ("Otevřená škola") , Gymnázium (Programování) , Kominík (Kominické práce) , Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa a právo, Provoz diplomatických služeb) , Podnikání (Podnikání) , Agropodnikání (Agropodnikání) , Cukrář (Cukrář) , Kuchař-číšník (Kuchař - číšník) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Zedník (Zedník) , Gastronomie (Gastronomie) , Kadeřník (Kadeřník) , Kosmetické služby (Kosmetické služby) , Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) , Obchodník (Logistik a finanční poradce) , Obráběč kovů (Obráběč kovů) , Operátor skladování (Logistik - operátor skladu, MPV Domažlice i Stod) , Strojní mechanik (Strojní mechanik) , Truhlář (Truhlář) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik informačních a bezpečnostních systémů - místo poskyt. vzděl. Stod) , Kadeřník (místo poskytování vzdělání Stod) , Kuchař - číšník (místo poskytování vzdělání Stod) , Podnikání (místo poskytování vzdělání Stod) , Informační technologie (Informační technologie Domažlice) , Obchodní akademie (Obchodní akademie Domažlice) , Zdravotnický asistent (Zdravotnický asistent) , Sociální práce a sociální pedagogika (Sociální práce) , Keramická výroba (Škola pro život) , Malířské a natěračské práce (Škola pro život) , Pečovatelské služby (Škola pro život) , Potravinářská výroba (Škola pro život) , Praktická škola dvouletá (Škola pro život) , Praktická škola jednoletá (Škola pro život) , Šití oděvů (Škola pro život) , Tesařské práce (Škola pro život) , Zahradnické práce (Škola pro život) , Zednické práce (Škola pro život)

Seznam škol v okrese Domažlice

Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89
Horšovský Týn
Odborné učiliště

Keramická výroba (Škola pro život) , Malířské a natěračské práce (Škola pro život) , Pečovatelské služby (Škola pro život) , Potravinářská výroba (Škola pro život) , Šití oděvů (Škola pro život) , Tesařské práce (Škola pro život) , Zahradnické práce (Škola pro život) , Zednické práce (Škola pro život) , Praktická škola dvouletá (Škola pro život) , Praktická škola jednoletá (Škola pro život)

Dny otevřených dveří: 10. 12. 2013 a 14. 1. 2014. Přihlášky je nutno zasílat na adresu řed. školy: Základní škola a Odborná škola, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn. Adresa sídla odloučeného pracoviště je: K terénu 64, Horšovský Týn. Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách v Horšovském Týně, K terénu 64 - 65, na odloučeném pracovišti v Poběžovicích, Masarykova 287 (tesařské práce, praktická škola jednoletá, dvouletá). Ubytování lze sjednat v zařízení SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa. Cena za stravování je 28,-Kč/oběd. Praktický výcvik převážně ve smluvně zajištěných pracovištích. Lékařské potvrzení a psychologické vyšetření u všech oborů ne starší než 12 měsíců je nezbytné !!! Praktická škola jednoletá a dvouletá - určena pro žáky ZŠ speciální.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Domažlice
Střední odborná škola

Informační technologie (Informační technologie Domažlice) , Obchodní akademie (Obchodní akademie Domažlice) , Zdravotnický asistent (Zdravotnický asistent)

Vyšší odborná škola

Sociální práce a sociální pedagogika (Sociální práce) , Sociální práce a sociální pedagogika (Sociální práce)

Den otevřených dveří - 3. 12. 2014 - Obchodní akademie (10:00 - 17:00 hod.), Erbenova 184, kontakt Mgr. Kristina Bendová, tel. 379 724 581, Střední zdravotnická škola (10:00 - 17:00 hod.), Chodské náměstí 97, kontakt PhDr. Hana Šťastná, tel. 379 722 564. U stravování může dojít od 1. 1. 2015 ke změně ceny. Žáci budou přijímání do všech oborů bez přijímacích zkoušek podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy), ostatní podrobnosti ohledně prospěchu při Dnu otevřených dveří. U oboru Obchodní akademie zaměření na cestovní ruch - lze složit certifikovanou průvodcovskou zkoušku ve 3. ročníku. U oboru Obchodní akademie a Informační technologie lze v průběhu vzdělávání složit státní zkoušku ze psaní na klávesnici.
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Domažlice
Střední odborné učiliště

Gastronomie (Gastronomie) , Kosmetické služby (Kosmetické služby) , Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) , Obchodník (Logistik a finanční poradce) , Kadeřník (Kadeřník) , Kuchař-číšník (Kuchař-číšník) , Obráběč kovů (Obráběč kovů) , Operátor skladování (Logistik - operátor skladu, MPV Domažlice i Stod) , Strojní mechanik (Strojní mechanik) , Truhlář (Truhlář) , Podnikání (Podnikání)

Střední odborné učiliště

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik informačních a bezpečnostních systémů - místo poskyt. vzděl. Stod) , Kadeřník (místo poskytování vzdělání Stod) , Kuchař - číšník (místo poskytování vzdělání Stod) , Podnikání (místo poskytování vzdělání Stod)

Dny otevřených dveří se budou konat v Domažlicích 14. 11. 2014 a 3. 12. 2014, ve Stodě 14. 11. 2014 a 15. 1. 2015, kdy zájemci o studium mohou navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli a s žáky a vyzkoušet si jednotlivé činnosti. Cena stravování: Domažlice - 26,-Kč/oběd, MPV Stod - 30,- Kč/oběd a 80,-Kč/celodenní.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122
Horšovský Týn
Střední odborná škola

Agropodnikání (Agropodnikání) , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Předškolní a mimoškolní pedagogika) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Cukrář (Cukrář) , Kuchař-číšník (Kuchař - číšník) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) , Zedník (Zedník) , Podnikání (Podnikání)

Den otevřených dveří 5. 12. 2014 (9:00 - 17:00 hod.), návštěva školy možná kdykoli v průběhu školního roku. Počítače a internet volně přístupné v každé třídě. Možné získat evropský počítačový certifikát ECDL. Cena za stravování: oběd 28 Kč, celodenní 74 Kč. Absolvent získá: Mechanik opravář motorových vozidel - zdarma ŘP sk. B a C, možnost získání profesního průkazu (v rámci nástavbového studia), možnost získání svářečského průkazu (za 3 000 Kč). Opravář zemědělských strojů - zdarma ŘP sk. B, T a C, možnost získání profesního průkazu (v rámci nástavbového studia), zdarma svářečské zkoušky - autogen, CO2. Kuchař - číšník - odborný výcvik probíhá ve vlastním penzionu (provoz zajišťují jen žáci pod vedením učitelů), možnost absolvovat barmanský kurz za poplatek. Agropodnikání - zdarma ŘP sk. B a T, je možné složit myslivecké zkoušky, absolvovat praxi v Německu nebo Švýcarsku. Zedník - odměna za produktivní práci až 1 500 Kč měsíčně. MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA V OBORECH: Opravář zemědělských strojů, Kuchař - číšník. VLASTNÍ: autoškola, autodílny, svářečská škola, penzion, malý hospodářský dvůr, studentská firma.
Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o.
Staňkov
Střední odborná škola

Gymnázium (Programování) , Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa a právo, Provoz diplomatických služeb) , Obchodní akademie (Cestovní ruch, Veřejná správa a právo, Provoz diplomatických služeb)) , Podnikání (Podnikání) , Podnikání (Podnikání) , Kominík (Kominické práce)

DOD: 14. 12. 2013 a 11. 1. 2014. Ubytování zajištěno: ISŠ Stod - 800,- Kč, stravování 700,- Kč. Škola připlácí studentům na oběd denně částku 4,10 Kč. Stravování v budově školy. Úhrada školného je možná ve splátkách. V budově školy je zajištěn bezbariérový přístup. P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD: Obor Obchodní akademie - výběr zaměření od 3. ročníku studia: Cestovní ruch Veřejná správa a právo Provoz diplomatických služeb.
Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Domažlice
Gymnázium

Gymnázium - všeobecné ("Otevřená škola") , Gymnázium - všeobecné ("Otevřená škola") , Gymnázium - všeobecné ("Otevřená škola")

Den otevřených dveří: 4.12.2013 Stravování: nižší gymnázium 28,-Kč, vyšší gymnázium 29,-Kč. 4-leté gymnázium bez přijímacích zkoušek - započítávají se výsledky školního prospěchu (bez výchov - Hv, Tv, Vv) za poslední 3 pololetí ZŠ a mimořádné úspěchy v soutěžích a olympiádách. Při shodě průměru budou rozhodovat profilové předměty - ČJ, M a CJ. Od 4. ročníku možnost výběru blokové výuky - ekonomický blok, společensko-vědní blok, přírodovědný blok a technický blok. V souvislosti s přijímacím řízením /pro 8-leté a 6-leté gymnázium/ organizuje škola přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky (po 10 hodinách z obou předmětů). Závazné přihlášky přijímá sekretářka školy do konce ledna na tel. č. 379 414 211, e-mail:gjsb@gymdom.cz. Cena kurzovného 800,- Kč. Úhrada kurzovného od 7.00 do 15.30 hod. u hospodářky školy. Škola má bezbariérový přístup.