Filtru odpovídá celkem 23 škol
Zvolen okres Frýdek-Místek Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Gymnázium , Vyšší odborná škola , Jazyková škola , Střední škola , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Praktická škola
Obor (72)
Gymnázium , Cestovní ruch , Zahraniční obchod , Gymnázium (technické) , Gymnázium (všeobecné) , Veřejnosprávní činnost , Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - AJ , Ekonomika a podnikání (Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu) , Podnikání , Sociální činnost , Informační technologie , Obchodní akademie , Dopravní prostředky , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Opravář zemědělských strojů , Agropodnikání , Autoelektrikář , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Mechanik seřizovač , Obráběč kovů , Provoz a ekonomika dopravy , Strojní mechanik (Zámečník) , Zahradník , Zemědělec - farmář , Prevence rizik a záchranářství , Elektrikář - silnoproud , Elektrotechnika , Hutník , Hutník operátor , Instalatér , Pečovatelské služby , Provozní technika , Slévač , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Ekonomické lyceum , Hutnictví , Strojírenství , Technická zařízení budov , Technické lyceum , Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou - AJ , Elektrikář (slaboproud) , Malířské a natěračské práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní elektrotechnika , Stavební provoz , Stavebnictví , Strojírenské práce (Zámečník) , Tesař , Truhlář (Stolař) , Zednické práce , Zedník , Aranžér (Propagace a reklama) , Cukrář , Gastronomie , Kadeřník , Kosmetické služby , Oděvnictví , Operátor skladování , Řezník-uzenář , Informační technologie (Počítačové sítě) , Informační technologie (Počítačové sítě a systémy) , Informační technologie (Počítačové systémy - správa sítí) , Obalová technika (Počítačová grafika) , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) , Grafický design (Interiérový a grafický design, Počítačová grafika a ilustrace) , Sociální činnost (Sociální péče - pečovatelská činnost) , Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

Seznam škol v okrese Frýdek-Místek

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Sociální činnost (Sociální péče - pečovatelská činnost) , Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

DOD: čtvrtek 4. 12. 2014 od 8:00 do 16:00 hod. a ve středu 28. 1. 2015 od 8:00 do 16:00 hod. Uchazeči o oba obory potřebují potvrzení lékaře k přihlášce, formulář ke stažení na webových stránkách školy. Škola nabízí u obou oborů výuku praktika v německém jazyce a pro úspěšné žáky možnost odborné praxe ve Spolkové republice Německo. Cena oběda ve školní jídelně 29,-Kč/os. a den. Podrobnosti o oborech na webových stránkách školy.
Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) , Grafický design (Interiérový a grafický design, Počítačová grafika a ilustrace) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) , Grafický design (Interiérový a grafický design, Počítačová grafika a ilustrace)

DOD: 20.11.2014 s výstavou prací žáků školy. Možnost indiv. prohlídky školy i mimo DOD po tel. domluvě. TZ - posouzení výtvarných prací. Stravování v jídelně v těsné blízkosti školy, cena 30 Kč/1 oběd. Ubytování v DM cca 15 min od školy, celod. strav. pro DM je 80 Kč. Ve vztahu k žákům preferujeme indiv. přístup a u všech vyučovaných oborů zajišťujeme vzdělání v IT, především se zaměř. na počítačovou grafiku s využitím grafic. aplikací fy Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign, Acrobat), Zoner (PhotoStudio) a pro návrhy interiérů Cinema4D. Výuka probíhá ve špičkově vybavených učebnách a jsou pro ni využívány dataprojektory a interaktivní tabule. Neopomíjíme ani přípravu k talentovým a přijímacím zkouškám na VŠ. Úspěšnost našich absolventů na VŠ je cca 90 %. V 1. ročníku je pro žáky pořádán lyžařský a snowboardingový kurz, v dalších ročnících sportovní kurz a výtvarný plenér, tematicky zaměřená exkurze do Prahy, odborná exkurze na bienále grafického designu do Brna aj. Po celý šk. rok žáci navštěvují výstavy, galerie, muzea, tematické přednášky aj., účastní se soutěží.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
Třinec
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 9.12.2014 a 6.1.2015. PrŠ dvouletá určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům s těžším zdrav. postižením, kteří ukončili povinnou škol. docházku v ZŠP,ZŠS,ZŠ s nedokončenou škol. docházkou. Výuka směřována k získávání praktických dovedností. Připravuje žáky na další studium, pro prac. uplatnění i vlastní život. PrŠ jednoletá koncepčně navazuje na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání zákl. školy spec. Umožňuje modifikaci vzděl. obsahu pro vzdělávání žáků s mentálním postiž. a souběžným dalším zdravotním postižením. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízíme možnost celoživotního učení, které je přizpůsobeno potřebám a schopnostem uživatelů s těžším mentálním postižením. Tato Aktivační centra jsou provozována po skončení vyučování se zaměřením na výtvarné a umělecké činnosti, na obsluhu multimediálních přístrojů a základy přípravy pokrmů.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 15.1.2015. PrŠ dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, příp. s lehkým mentálním postižením, kteří ukončili PŠD v ZŠ praktické, ZŠ speciální, ZŠ a ze zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Absolvent může pokračovat ve studiu s VL. PrŠ jednoletá je určena pro žáky s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělání v ZŠ speciální. Stravování zajištěno. Škola je bezbariérová.
Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Informační technologie (Počítačové sítě) , Informační technologie (Počítačové systémy - správa sítí) , Obalová technika (Počítačová grafika) , Informační technologie (Počítačové sítě a systémy) , Obalová technika (Počítačová grafika)

DOD: 20.11.2014 (ČT); 8.1.2015; kdykoli dle domluvy s ředitelem školy. Přípravné semináře k přijímacím zkouškám z AJ a IT. SŠINFOTECH disponuje nadstandardním programem síťové academy Cisco a Microsoft. Škola je nadprůměrně hodnocena školní inspekcí. Disponuje špičkovým technologických vybavením v IT a počítačové grafice (12 specializovaných IT učeben). Školné dle prospěchu 0-1200,-Kč/měsíc. Nabízíme nové druhy ročního pomaturitního studia IT a PG.
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Oděvnictví , Gastronomie , Kosmetické služby , Aranžér (Propagace a reklama) , Cukrář , Kadeřník , Kuchař-číšník , Operátor skladování , Řezník-uzenář , Podnikání

DOD: první týden v prosinci 2014. Cena 1 oběda 26,- Kč.
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavebnictví , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (slaboproud) , Instalatér , Tesař , Truhlář (Stolař) , Zedník , Malířské a natěračské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce (Zámečník) , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní elektrotechnika , Stavební provoz , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní elektrotechnika , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Tesař , Truhlář (stolař) , Zedník

DOD: 20.11.2014 (8-17hod), 15.1.2015 (13-17hod) a po předchozí domluvě kdykoliv. Příznivá dopravní dostupnost. Součástí je bazén, svářečská škola i autoškola. Pro všechny obory je vybudován nový moderní areál pro praktickou výuku. Škola je ve všech oborech vybavena nejmodernější technikou. Spolupracujeme s řadou významných podniků, kde žáci ve 3.ročníku mohou pracovat za velmi výhodných platových podmínek s možností pracovat ve firmě po vyučení. Přijímací řízení - maturitní obory s prospěchem do 2,1 v prvním pol. deváté třídy bez přij. zkoušek.
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Hutnictví , Informační technologie , Obchodní akademie , Strojírenství , Technická zařízení budov , Technické lyceum

Jazyková škola

Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou - AJ

Škola poskytuje technické a ekonomické vzdělání s maturitní zkouškou, zřízena Moravskoslezským krajem. Přihlášky ke studiu do 15. 3. 2015. Technické obory propojeny s partnerskými firmami, škola ve všech součástech vybavena moderní výpočetní a prezentační technikou. Součást Jazyková škola nabízí studium ukončené státní jazykovou zkouškou, resp. PET a FCE. DOD: 11. 11. 2014, 13. 1. 2014. Cena oběda pro žáky: 30 Kč. Ubytování na domově mládeže: 1400 Kč.
Střední odborná škola Třineckých železáren
Třinec
Střední odborné učiliště

Elektrotechnika , Hutník operátor , Mechanik seřizovač , Elektrikář - silnoproud , Hutník , Instalatér , Kuchař - číšník , Obráběč kovů , Slévač , Strojní mechanik (Zámečník) , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Provozní technika

DOD:13.11.2014, 10.12.2014, 17.1.2015, 4.2.2015. Řemeslné hry 8.-9.4.2015. K dispozici internet, počítačové učebny, odborné učebny, aula školy, sportovní hala, knihovna. Odborný výcvik probíhá na dílnách ve škole nebo na provozních pracovištích např. v TŽ, a.s. Škola poskytuje bezplatné, v rámci výuky povinné absolvování základního kurzu svařování plamenem nebo svařování elektrickým obloukem. U strojnických oborů lze získat svářečský průkaz. ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ! Počty přihlášených/přijatých žáků škola neuvedla.
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
Frýdek-Místek
Vyšší odborná škola

Prevence rizik a záchranářství

DOD škola neorganizuje, návštěva je možná po domluvě kdykoliv. Studium na SOŠ PO (ukončení maturitou) je vzhledem ke změnám vzdělávání u HZS ČR převáděno na jiné formy výuky. Studium na VOŠ PO je určeno přednostně pro příslušníky HZS ČR, HZS podniků nebo členy jednotek SDH - přesné označení oboru: 39-08-N/02 Prevence rizik a záchranářství. Pro studenty kombinované formy vzdělávání VOŠ ubytování i stravování v místě. Sledujte webovou stránku školy www.sospofm.cz.
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Agropodnikání , Provoz a ekonomika dopravy , Mechanik seřizovač , Autoelektrikář , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik (Zámečník) , Zahradník , Zemědělec - farmář , Podnikání

DOD: 12. 11., 10. 12. 2014, v lednu po domluvě. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v zákonné lhůtě na www školy. Stravování ve vlastní jídelně - 1 oběd 28 Kč. Opravář zem. strojů též se zaměřením na kovářství, obor Zemědělec-farmář má další zaměření na lesní mechanizaci. Možnost získat zdarma ŘP sk. T, B, některé obory i C, svářečské průkazy a další kvalifikace. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu, vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny, pořádá odborné exkurze, organizuje mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
Jablunkov
Střední odborné učiliště

Dopravní prostředky , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Opravář zemědělských strojů , Podnikání , Mechanik opravář motorových vozidel

DOD: středa - 3.12.2014, středa - 21.1.2015. Dálkové studium oboru Podnikání je určeno pro všechny zájemce, kteří mají ukončenou střední školu výučním listem. Vyučování probíhá 1x týdně. Obor mechanik opravář motorových vozidel - zkráceně (2 roky) - je určen pro žáky, kteří již obdrželi výuční list nebo maturitní vysvědčení ve kterémkoliv oboru a vlastní řidičský průkaz skupiny B.
Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o.
Třinec
Střední odborná škola

Informační technologie , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost

DOD: 9.12.2014 a 17.2.2015. Přijímací zkoušky se nekonají. Ve všech oborech rozšířená výuka cizích jazyků. Škola je bezbariérová, možnost studia pro imobilní žáky. Slevy školného při jednorázové úhradě, dále žákům ze sociálně slabších rodin, pro staršího sourozence na škole a pro žáky s výbornými studijními výsledky. Škola je zapojena do mezinárodních projektů EU.
Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.
Frýdek-Místek
Střední odborná škola

Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost

DOD: Návštěva školy kdykoliv po telefonické domluvě. Ubytování a stravování na jiné škole. Školné možno uhradit ve 2 splátkách (konec června, konec září). Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14:00 do 19:00 hod. Přihlášky k dálkovému studiu se podávají průběžně. U studentů s vyšším vzděláním než základním (vyučení, maturita) lze délku studia zkrátit ve všech níže uvedených studijních oborech v obou formách studia. Od počátku působení školy přijímáme ke studiu taktéž integrované žáky, kromě žáků imobilních.
PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
Frýdek-Místek
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu) , Podnikání

DOD: 24. 11. 2014 od 15:30h a v neděli 11. 1. 2015 od 14:00h. Dvouprofesní studium. Stud. zaměření 01: podnikání v euroreg. a služby v cestovním ruchu, 02: podnikání v euroreg. a pozemní stavitelství. E-learning. Vstřícnost a náročnost již od roku 1992. Kvalitní výuka cizích jazyků. Možnost zahraniční praxe v hotelovém komplexu. Spolupráce žáků se stavební firmou v regionu. Roční školné 0-11.000 dle prospěchu, zohlednění soc. aspektu. Vysoká úspěšnost u st. maturit. Široké uplatnění absolventů v praxi. Studium na VŠ až 90% absolventů.
Jazyková Akademie (Monika Pekárková - Top Language School)
Frýdek-Místek
Jazyková škola

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - AJ

Bližší informace na: www.jazykovaakademie.cz.
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Třinec
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: leden 2015. Ve školním roce 2015/16 by škola ráda zahájila vzdělávání rovněž v oboru 79-41-K/81 Gymnázium, tedy osmileté studium pro uchazeče po 5. třídě ZŠ. V tuto chvíli žádost posuzuje zřizovatel školy.
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
Gymnázium

Gymnázium

DOD: leden-únor 2015 (termín bude upřesněn). Cena za jeden oběd je 30,- Kč.
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Frýdlant nad Ostravicí
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: leden 2015, škola pořádá v 1. ročníku čtyřletého a v 1. a 3. ročníku šestiletého studia lyžařský výcvik, ve 3. ročníku sportovní kurz, výměnné pobyty studentů s Německem a studijní stáže, poznávací zájezdy do Švýcarska, Rakouska, VB, Francie atd. Ve školním roce 2014/2015 škola oslaví 60. výročí založení školy, k tomuto výročí se uskuteční koncert studentů. Škola je dále zapojena do řady Evropských projektů.
Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
Frýdlant nad Ostravicí
Gymnázium

Gymnázium

DOD: listopad 2014, leden 2015. Bližší informace k DOD a k PZ budou uvedeny na webových stránkách školy.