Filtru odpovídá celkem 9 škol
Zvolen okres Havlíčkův Brod Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Gymnázium , Praktická škola
Obor (64)
Aranžér (Aranžér - propagační grafik) , Design interiéru (Bytový architekt) , Gymnázium , Kameník , Kamenosochařství , Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) , Konzervátorství a restaurátorství , Ošetřovatel , Podnikání , Průmyslový design , Řezbářství , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Sociální činnost , Starožitník , Uměleckořemeslné zpracování dřeva , Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky , Uměleckořemeslné zpracování kovů , Uměleckořemeslné zpracování skla , Umělecký keramik , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Umělecký truhlář a řezbář , Výrobce a dekoratér keramiky (Dekoratér a malíř keramiky a skla) , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Restaurátorství) , Zlatník a klenotník , Řízení sklářské a keramické výroby , Řízení výroby zpracování kamene , Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) , Informační technologie (Asistent(ka), sekretář(ka)) , Informační technologie (Reklama a webdesign) , Mechanik seřizovač , Nástrojař , Operátor skladování (Logistik - operátor(ka) skladování) , Provozní technika , Strojírenství (3D modelování) , Strojírenství (Programování CNC) , Strojní mechanik , Ekonomika a management podniku , Cukrář , Ekonomické lyceum , Gastronomie , Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) , Kuchař-číšník , Obchodní akademie , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce a ubytovací služby) , Stavebnictví , Technické lyceum , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra , Elektrikář , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Nábytkářská a dřevařská výroba , Obráběč kovů , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Strojírenské práce , Truhlář , Truhlářská a čalounická výroba , Facility management , Řízení a zabezpečování jakosti , Řízení bezpečnosti práce , Praktická škola jednoletá (Životem lépe a snadněji)

Seznam škol v okrese Havlíčkův Brod

Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Chotěboř
Praktická škola

Praktická škola jednoletá (Životem lépe a snadněji)

DOD: 13.11.14. Škola má svůj internát, stravování 6x denně ve vlastní jídelně. Specializ. učebny: domácích prací, cvič. kuchyně, cvič. dílny na prac. činnosti, tělocvična, ICT učeb. s internetem, keramic. dílna, výtvar. ateliér. Škola má přírod. učebnu, hřiště na vybíjenou, nohejbal, kopanou. Velký výběr kroužků: stolní tenis, sport. hry, keramický, počítačový, vaření, hra na flérnu, dramatický. CJ = němčina a angličtina - nepovinně.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Chotěboř
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Elektrikář , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Truhlář , Strojírenské práce , Truhlářská a čalounická výroba , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika

Vyšší odborná škola

Facility management , Řízení a zabezpečování jakosti , Řízení bezpečnosti práce , Facility management , Řízení a zabezpečování jakosti , Řízení bezpečnosti práce

DOD: 21.11. a 4.12.14 (12 -17.00), 17.1.15 (8 -12.00). DM, WiFi, jídel., bufet, tělocv. SOUT- program. PLC řídících syst., elektrotech. měř., výuka pneumatiky a hydrauliky, progr. TurboCAD, Solid Works, nový CNC router a CNC soustruh, výuka žáků se SVPU. Na OA důraz - finanční. gramot., CJ, IT. Účet. certif. Pohoda, mezinár. certif. z AJ, NJ, přípr. na stát. zk. v psaní na PC, na ECDL, dobré výsl. při PZ na VŠ, široké uplat. v praxi. Celonár. umístění v soutěžích OA i SOUT. Kvalitní vybavení školy.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 28.11.14. Vlastní DM, strav. dodavatelsky. Možnost studia pro dyslektiky a dysgrafiky, nutno zvládnout maturitu z ČJ a studium AJ/NJ a L. Odbor. učebny, IVT, jazyk., kinosál, tělocvična, rozsáhlá knihovna s odbor. i krásnou lit., internet zdarma. Exkurze - špičková odbor. prac. celé ČR, praxe dle výběru, přednášky specialistů z růz. pracovišť. Masér. kurs (kondič., zdrav.). Sport. hry. Spolupr. s ON, MÚ, ZŠ, HZS kraje Vysočina, atd.
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Havlíčkův Brod
Střední odborná škola

Stavebnictví , Technické lyceum

DOD: 22. a 26.11.14 a 17.1.15. DM jiné SŠ v HB. Špičkové vybav. tříd výp. tech. (4 IVT, jazyk., multimed., PC učeb. pro žáky, elektr. katedry, internet zdarma, WIFI). Sport (tělocv., posil.), knihovna. Partner. se školami Niz, SK. Pozn. zájezdy do něm. a angl. mluv. zemí. Vysoká úsp. při stát. matur. Větš. žáků pokrač. na VŠ, ostat. u firem v praxi. Obor T.Lyc.- gymnaziál. výuka se zaměř. na Architekturu a Staveb., posíl. IVT a CJ. Obor ST - navrhování, příprava, realizace a obnova staveb, Zaměření oboru: Pozemní stavitelství, Stavební obnova Výrazné úspěchy žáků v odborných, sportovních a dalších regionálních i celostátních soutěžích, olympiádách, SOČ, atd. Tradice školy více než 60 let. Škola realizuje Evropské i jiné projekty.
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) , Obchodní akademie , Cukrář , Kuchař-číšník , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce a ubytovací služby) , Gastronomie

DOD: 10.10.14, 22.1.15 2x DM s jídelnami. Ředitelství - Bratříků 851, OP - Kyjovská 3187 HB. ICT a jazyk. laboratoře, moder. gastrocentrum, hřiště, tělocvičny, posilovny, multimed učebny. Důraz na cizí jazyky, ICT a odbor. předměty, Možnost jazyk. zk. LCCI. Hotelnictví - praxe v ČR i zahr. Kurzy - barman, studená, italská kuchyně, příprava kávy, sommelier, cukrář, vyřezávání ovoce a zeleniny, atd. Účast v různých soutěžích. Odborná praxe ve škole i u firem. Celodenní přístup žáků ke kopírovacím strojům a internetu. Škola organizuje výměn. pobyty, jazykové a poznávací zájezdy do různých zemí Evropy. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence), školní studijní a informační centrum, recepce, školní bufet Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou
Střední odborná škola

Gymnázium , Gymnázium , Informační technologie (Asistent(ka), sekretář(ka)) , Informační technologie (Reklama a webdesign) , Strojírenství (Programování CNC) , Strojírenství (3D modelování) , Mechanik seřizovač , Nástrojař , Operátor skladování (Logistik - operátor(ka) skladování) , Strojní mechanik , Podnikání , Provozní technika

Vyšší odborná škola

Ekonomika a management podniku

DOD: 28.11.2014 (8.00 - 17.00), 29.11.13 (9.00 - 12.00) a 14.1.2014 (15.00 - 17.00). Velký výběr volitelných a nepovinných předmětů, široká mimoškolní zájmová činnost. Sport - fitcentrum, umělý trávník, sportovní hala. Učební obory - dobré uplatnění v praxi (nebo možnost pokračovat ve studiu) , maturitní obory - vysoká úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ. Bližší informace o škole a oborech na www stránkách. Obory SOŠ a VOŠ- sídlí na adrese Poštovní ul. 405, Ledeč nad Sázavou (vzdálenost - 5 až 10 minut pěšky od gymnázia).
Gymnázium Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Gymnázium

Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) , Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti)

DOD: 19.11.14. DM v HB. Odb. učebna tech. oborů, FY, CH, Bi, 2x IVT, ZE, ateliér Vv, knihovna, studovna, 2 tělocv., posil., hřiště. Internet zdarma, od 2014 wi-fi. Výběr volitel. a nepovin. předm., bohatá mimoškol. činnost. Zahr. exkurze, kurzy, Bi, literár., výtvar., lyž., vodácké, debrujáři, majáles, plesy. Jedna z nejstar. SŠ v regionu. Cílená příprava pro st. na VŠ. Špičkové výsl. u stát. matur. zk. a násl. úspěš. PZ na VŠ naše i zahr. GHB založené v roce 1735 je jednou z nejstarších škol v regionu, podle výsledků státních maturit a soutěží patří zároveň k nejúspěšnějším. Na dlouhou a skvělou tradici navazuje škola v současnosti tím, že své studenty úspěšně připravuje ke studiu na nejprestižnějších vysokých školách v ČR i v zahraničí
Gymnázium Chotěboř
Chotěboř
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 26.11.2014 od 15.00. DM jiné SŠ v CH. Velký výběr volitel. a nepovin. předmětů. Kroužky: Evropský klub, Ekoklub, sportovní (florbal, fotbal, basket, volejbal, pilátes, lezecká stěna). Mezinár. výměny, projekt Comenius, projekt. výuka. Moder. didakt. technika (multimediál. učebny , interakt. tabule 12x, internet). Nový pavilon TV s odbor. učeb. F, IVT. Cílená příprava na VŠ. Max. úsp. při přij. ZK.a násl. studiu. Stát. MAT vynik. výsledky.
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
Střední odborná škola

Gymnázium , Design interiéru (Bytový architekt) , Kamenosochařství , Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) , Konzervátorství a restaurátorství , Průmyslový design , Řezbářství , Sociální činnost , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Restaurátorství) , Starožitník , Uměleckořemeslné zpracování dřeva , Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky , Uměleckořemeslné zpracování kovů , Uměleckořemeslné zpracování skla , Aranžér (Aranžér - propagační grafik) , Kameník , Ošetřovatel , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Umělecký keramik , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Umělecký truhlář a řezbář , Výrobce a dekoratér keramiky (Dekoratér a malíř keramiky a skla) , Zlatník a klenotník , Podnikání , Podnikání , Kameník , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Vyšší odborná škola

Řízení sklářské a keramické výroby , Řízení výroby zpracování kamene

DOD: po dohodě kdykoli. DM, jídel., kantýna. Kromě oborů VOŠ, GYM a Soc.činnost. orient.na výuku výtvar. oborů a uměl. řemesel VYU i MAT se zaměř. na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Spolupr. s VŠ ChT Praha Bc. program Konzervování a restaurov. Spec. učebny -multimediál, IVT, jazyk, Bi, Ch, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice. Tělocvična, posilovna, venkov. sport. areál. Kroužky výtvar., jazyk., řemeslné, IVT, sportovní, atd. Práce žáků - soutěže, akce a výstavy v ČR i zahraničí. Mezinár. studentské programy a zahraniční stáže. Individuální přístup ke studentům. Návštěva školy včetně výstavní galerie, dílen a ateliérů po předchozí domluvě možná kdykoli. Umělecké obory - talentové zkoušky, ostatní dle aktuálních nařízení. Návštěva výtvarných ateliérů je pro všechny studenty zdarma. Zaměření gymnázia: a) všeobecné, b) s rozšířenou výukou jazyků, c) předškolní pedagogika a pedagogika předškolního věku. Nejmladší obory - architekt zahradních a parkových staveb, bytový architekt, průmyslový design. Nově aranžér - propagační grafik. VŠ ChT Praha - Bc. program Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl. Areál školy na břehu Sázavy - parková úprava, sochařská výzdoba. Vlastní výstavní galerie.