Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Havlíčkův Brod Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední odborná škola
Zvolen obor Ekonomické lyceum Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Havlíčkův Brod obor Ekonomické lyceum

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) , Obchodní akademie , Cukrář , Kuchař-číšník , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce a ubytovací služby) , Gastronomie

DOD: 10.10.14, 22.1.15 2x DM s jídelnami. Ředitelství - Bratříků 851, OP - Kyjovská 3187 HB. ICT a jazyk. laboratoře, moder. gastrocentrum, hřiště, tělocvičny, posilovny, multimed učebny. Důraz na cizí jazyky, ICT a odbor. předměty, Možnost jazyk. zk. LCCI. Hotelnictví - praxe v ČR i zahr. Kurzy - barman, studená, italská kuchyně, příprava kávy, sommelier, cukrář, vyřezávání ovoce a zeleniny, atd. Účast v různých soutěžích. Odborná praxe ve škole i u firem. Celodenní přístup žáků ke kopírovacím strojům a internetu. Škola organizuje výměn. pobyty, jazykové a poznávací zájezdy do různých zemí Evropy. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence), školní studijní a informační centrum, recepce, školní bufet Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou.