Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Havlíčkův Brod Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Zvolen obor Sociální činnost Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Havlíčkův Brod obor Sociální činnost

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
Střední odborná škola

Gymnázium , Design interiéru (Bytový architekt) , Kamenosochařství , Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) , Konzervátorství a restaurátorství , Průmyslový design , Řezbářství , Sociální činnost , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Restaurátorství) , Starožitník , Uměleckořemeslné zpracování dřeva , Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky , Uměleckořemeslné zpracování kovů , Uměleckořemeslné zpracování skla , Aranžér (Aranžér - propagační grafik) , Kameník , Ošetřovatel , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Umělecký keramik , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Umělecký truhlář a řezbář , Výrobce a dekoratér keramiky (Dekoratér a malíř keramiky a skla) , Zlatník a klenotník , Podnikání , Podnikání , Kameník , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Vyšší odborná škola

Řízení sklářské a keramické výroby , Řízení výroby zpracování kamene

DOD: po dohodě kdykoli. DM, jídel., kantýna. Kromě oborů VOŠ, GYM a Soc.činnost. orient.na výuku výtvar. oborů a uměl. řemesel VYU i MAT se zaměř. na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Spolupr. s VŠ ChT Praha Bc. program Konzervování a restaurov. Spec. učebny -multimediál, IVT, jazyk, Bi, Ch, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice. Tělocvična, posilovna, venkov. sport. areál. Kroužky výtvar., jazyk., řemeslné, IVT, sportovní, atd. Práce žáků - soutěže, akce a výstavy v ČR i zahraničí. Mezinár. studentské programy a zahraniční stáže. Individuální přístup ke studentům. Návštěva školy včetně výstavní galerie, dílen a ateliérů po předchozí domluvě možná kdykoli. Umělecké obory - talentové zkoušky, ostatní dle aktuálních nařízení. Návštěva výtvarných ateliérů je pro všechny studenty zdarma. Zaměření gymnázia: a) všeobecné, b) s rozšířenou výukou jazyků, c) předškolní pedagogika a pedagogika předškolního věku. Nejmladší obory - architekt zahradních a parkových staveb, bytový architekt, průmyslový design. Nově aranžér - propagační grafik. VŠ ChT Praha - Bc. program Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl. Areál školy na břehu Sázavy - parková úprava, sochařská výzdoba. Vlastní výstavní galerie.