Filtru odpovídá celkem 330 škol
Zvolen okres Praha Zrušit výběr okresu
Druh školy (11)
Gymnázium , Jazyková škola , Vysoká škola , Střední odborná škola , Konzervatoř , Jiná, specifická škola , Praktická škola , Vyšší odborná škola , Odborné učiliště , Střední odborné učiliště , Střední škola
Obor (527)
Gymnázium , Jednoleté studium cizího jazyka , Gymnázium (Art Across Time) , Gymnázium (Worldwide Education) , Aplikovaná sociologie a veřejná politikal(Appleed Sociology and Public Policy) , Ekonomika , Ekonomika a management , Management , Politologie , Politologie a mezinárodní vztahy , Sociální analýzy , Veřejná správa , Dramatická umění , Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií , Pečovatelské služby , Praktická škola dvouletá , Filozofie , Historické vědy , Sociální péče , Teologie , Aplikace přírodních věd , Dopravní prostředky , Dopravní systémy a technika , Letecká doprava , Letecký provoz , Silniční a městská automobilová doprava , Strojní inženýrství - letecký provoz , Filmové, televizní a fotografické umění a nová média , Ekonomické teorie , Mediální a komunikační studia , Mezinárodní teritoriální studia , Sociální politika a sociální práce , Sociologie , Filologie , Humanitní studia , Informační studia a knihovnictví , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Pedagogika , Psychologie , Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce /6leté/ , Gymnázium - všeobecné , Hudební umění , Taneční umění , Teorie a dějiny hudebního umění , Teorie a dějiny tanečního umění , Jednoleté pomaturitní jazykové studium , Hudba , Ladění klavírů , Ladění klavírů a kulturní činnost , Zpěv , Podnikání v oborech , Aplikovaná chemie , Ekonomické lyceum , Informační technologie , Obchodní akademie , Pedagogika předškolního věku , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Teorie a dějiny výtvarných umění , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Jazyková škola , Právo a právní věda , Teoretické právní vědy , Hudebně dramatické umění , Design interiéru , Grafický design , Užitá fotografie a média , Multimediální tvorba (Filmová a televizní tvorba) , Technické lyceum , Telekomunikace (Globální síťové technologie) , Telekomunikace (Komunikace a multimédia) , Informační technologie (Počítačové aplikace) , Obráběč kovů , Strojírenství (Počítačová podpora konstruování CAD, Technické vybavení budov, Ekonomické zaměření) , Tanec , Diagnostika silničních vozidel , Obchodník v dopravě , Výtvarná umění , Výtvarné umění , Management cestovního ruchu , Management hotelů,gastronomických zařízení a lázeňství , Řízení a ekonomika letecké činnosti (Management leteckých podniků) , Služby letecké dopravy v cestovním ruchu , Bankovnictví a finance , Elektrotechnika , Provoz a ekonomika dopravy , Konzervátorství a restaurátorství , Polygrafie , Publicistika , Stavebnictví , Modelářství a návrhářství oděvů , Textilní výtvarnictví , Aplikovaná chemie (Farmaceutické substance) , Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Oční optik , Požární ochrana , Osobní služby , Sociální činnost

Seznam škol v okrese Praha

Vysoká škola hotelová v Praze 8
Praha
Vysoká škola

Gastronomie,hotelnictví a turismus , Ekonomika a management , Gastronomie,hotelnictví a turismu

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.
Praha
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD.:5.11.2011 a 18.1.2012. Škola svou velikostí a rodinnou atmosférou vytváří žákům příznivé prostředí pro jejich osobnostní a odborný rozvoj. Podporuje otevřenou komunikaci, toleranci, kooperaci a směřuje žáky k celoživotnímu vzdělávání.
Střední odborná škola sociální, o. p. s.
Praha
Střední odborná škola

Sociální činnost , Sociální péče - pečovatelská činnost , Sociální péče- sociálněsprávní činnost , Sociální činnost , Sociální péče - pečovatelská činnost , Sociální péče - sociálněsprávní činnost

DOD : 24 .11.2011v 16 hod.a dále kdykoliv po telefonické domluvě. Obor Sociální péče nabízí zaměření 1. Pečovatelská činnost, 2.Sociálněsprávní činnost.Škola připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Škola dále organizuje rekvalifikační kurzy a Senior univerzitu.Do dálkového vzdělávání přijímá škola jen do vyššího r. po rozdílových zkouškách.
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Praha
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 4.1.2012
Fakulta humanitních studií (Institut základu vzdělanosti)
Praha
Vysoká škola

Humanitní studia , Ekologie a ochrana prostředí , Humanitní studia

David Holiš - LANGUAGE CENTRE
Praha
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

3. lékařská fakulta UK Praha
Praha
Vysoká škola

Biochemie , Biologie , Farmacie , Genetika , Všeobecné lékařství , Všeobecné lékařství , Ošetřovatelství , Ekonomika a řízení zdravotnictví , Specializace ve zdravotnictví

Vyšší odborná škola sociálně právní
Praha
Vyšší odborná škola

Sociální práce

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s.
Praha
Vysoká škola

Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , Hospodářská politika a správa , Informatika , Informatika

výuka v Čj (MBA v Aj), bakalářské,magisterské a MBA studium. Výuka probíhá v Praze, Kladně a Mostě.
Střední zdravotnická škola
Praha
Střední škola

Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

DOD: 10.11.2011, 18.1. 2012. Aktuální informace na www. stránkách školy
Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.
Praha
Střední odborná škola

Reprodukční grafik pro média , Tiskař na polygrafických strojích , Knihař , Reprodukční grafik , Tiskař na polygrafických strojích , Polygrafický průmysl

DOD.:19.10.,3.12. 2011, 11.1.,28.1.,19.2.2012. Aktuální informace na www. stránkách školy.
Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Praha
Střední odborná škola

Finanční specialista , Provoz a ekonomika dopravy , Strojírenství - technická správa budov , Telekomunikační mechanik , Elektrotechnik , Letecký mechanik , Programátor počítačem řízených strojů , Elektrikář , Nástrojař , Opravář letadel , Spojový mechanik , Univerzální obraběč , Zámečník

DOD : 29.11.2011, 12.12.2011, 7.1., 19.1., 1.2.2012 vždy od 14,00 do 18,00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě. Žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Praxe žáků probíhá ve školních dílnách a u spolupracujících firem.
Střední škola automobilní a informatiky
Praha
Střední odborná škola

Informační technologie , Provoz a ekonomika dopravy , Autotronik , Autolakýrník , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) , Dopravní provoz , Podnikání

DOD: 3.11. a 1.12. 2011, 5.1. a 2.2. 2012 vždy od 15:00 do 18:00 a o sobotách 12.11. od 9:00 na OP Libuš a 14.1. 2012 ve škole vždy od 9:00 do 13:00 hod. Aktuální informace na www. stránkách školy
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Praha
Střední odborná škola

Informační technologie , Strojírenství , Technické lyceum

DOD :15.10.2014, 29.11.2014, 10.1.2015, 28.1.2015. Obor Strojírenství má program pro žáky s poruchou učení a nabízí zaměření: CNC,TZB,STR a EKO. Obor Technické lyceum umožňuje od 3. roč. blok IT nebo STR. SPŠ má rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Poskytujeme stravování i ubytování, krytý bazén i víceúčelové hřiště.Máme certifikát IES.
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha10, V Úžlabině 320
Praha
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie , Technické lyceum

DOD : 29.11.2014 (10.00-16.00), 14.1.2015 (10.30-18.00) a 5.2.2015 (15.00- 18.00). Výuka ICT, počítačových sítí, programování (C#, Python, C++), CAD systémů, webových stránek, elaktrotechniky, řídící techniky, lékařských přístrojů; v oboru Technické lyceum zaměření na průmyslový design. Nabízíme kurzy CISCO IT Essentials a kurzy CCNA, R&S, ECDL, testy, zkoušku z vyhlášky 50/78Sb., v rámci programu MIcrosoft DreamSpark vybraný software zdarma.
Střední odborné učiliště gastronomie
Praha
Střední odborné učiliště

Gastronomie , Cukrář , Kuchař-číšník - ŠVP kuchař (kuchař) , Kuchař-číšník- ŠVP číšník (číšník) , Podnikání

DOD: listopad - únor - každá středa 15:00 - 17:00 hodin. Další dny budou zveřejněny na webu školy.
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
Praha
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie

DOD: 4.12.2014 a 13.1.2015 v 17 hod. Moderní vybavení učeben, jazyk., přírodovědné a počítačových, posluchárna, Intranet, Wi-Fi, výuka 5 cizích jazyků. Jazyk.zkoušky: AJ - FCE, počítačové zkoušky - ECDL, státní zkoušky psaní na PC, ISIC, cestování, posilovna, tělocvična, bufet, školní divadlo.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Praha
Vysoká škola

Mezinárodní teritoriální studia , Regionální studia a mezinárodní obchod , Právní specializace , Mezinárodní teritoriální studia

Křesťanské gymnázium
Praha
Gymnázium

Gymnázium - všeobecné , Gymnázium - všeobecné

DOD : 30.11.2012, 10.1.2013 .
Jazykový Institut Praha s.r.o.
Praha
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka