Filtru odpovídá celkem 10 škol
Zvolen okres Praha Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Střední odborná škola , Praktická škola , Gymnázium , Střední škola
Zvolen obor Sociální činnost Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Praha obor Sociální činnost

Střední odborná škola sociální, o. p. s.
Praha
Střední odborná škola

Sociální činnost , Sociální péče - pečovatelská činnost , Sociální péče- sociálněsprávní činnost , Sociální činnost , Sociální péče - pečovatelská činnost , Sociální péče - sociálněsprávní činnost

DOD : 24 .11.2011v 16 hod.a dále kdykoliv po telefonické domluvě. Obor Sociální péče nabízí zaměření 1. Pečovatelská činnost, 2.Sociálněsprávní činnost.Škola připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Škola dále organizuje rekvalifikační kurzy a Senior univerzitu.Do dálkového vzdělávání přijímá škola jen do vyššího r. po rozdílových zkouškách.
Střední zdravotnická škola
Praha
Střední škola

Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

DOD: 10.11.2011, 18.1. 2012. Aktuální informace na www. stránkách školy
Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911
Praha
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání- Řízení lidských zdrojů , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost - Právní administrativa , Veřejnosprávní činnost - Provoz diplomatických služeb , Veřejnosprávní činnost - Veřejná správa

DOD: 2.11., 7.12.2011 a 4.1., 1.2., 7.3.2012 vždy od 14,00 - 19,00 hod. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků. Škola je mezinárodně certifikovaná IES London a ISO 9001:2008.
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3
Praha
Střední odborná škola

Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Veřejnosprávní činnost (Právní a diplomatické služby)

DOD : 21.11.2011 a 9.1.2012 v 16.00 hod. Státní škola s právním, ekonomickým a sociálním zaměřením.Vyhodnocení prospěchu v 8. a 9.třídě ZŠ, hodnotí se Čj, cizí jazyk a průměrný prospěch. Přátelský vztah pedagogů k žákům a jejich vysoká profesionalita. Příjemné klima ve škole v prostředí krásné novorenesanční budovy, která se nachází v centru Prahy (stanice metra B - Anděl)
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
Praha
Gymnázium

Gymnázium , Obchodní akademie , Sociální činnost , Obchodní škola

DOD: 25.11.2011 (9,00-16,00), 16.1.2012 (14,00-18,00). Moderně vybavené specializ. učebny (výpočetní technika, cvičná kancelář, výtvarná dílna, přírodní vědy, zeměpis ad.). Třídy s malým počtem žáků, individ. přístup, možnost studia i pro žáky bez postižení nebo s jinou formou postižení. Úspěšnost absolventů v dalším studiu. Komfortní internát v areálu školy. Źáci s postižením vedeni k plné samostatnosti a nezávislosti.
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb
Praha
Střední odborná škola

Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost

DOD:10.11. 2011 a 12.1. 2011 v 17.00
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Praha
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Sociální činnost , Sociální činnost (Sociální činnost v prostředí etnických minorit)

DOD: 2.12.2014 a 5.2.2015. Možnost návštěvy školy i mimo DOD. Jsme malá dobře vybavená škola, vládne zde přátelská rodinná atmosféra. Nabízíme široký výběr z volitelných a nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit. Pro mimopražské žáky zajišťujeme ubytování v internátech jiných škol.
Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
Praha
Střední odborná škola

Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost

DOD : 7.11.2011, 22.11.2011, 1.12.2011, 18.1. 2012.
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Praha
Praktická škola

Gymnázium , Sociální činnost , Obchodní škola , Knihařské práce , Šití oděvů , Praktická škola dvouletá

DOD: 17.9.2014 a 4.2.2015. Jedná se o bezbariérové zařízení určené pro žáky s tělesným a kombinovaným postižením. Nachází se v krásném prostředí Vyšehradu.Máme vlastní bazén, tělocvičny, venkovní hřiště, školu v přírodě, jídelnu a internát. Poskytujeme ubytování a stravování. Více informací: www.jus.cz.
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
Praha
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnický asistent

DOD : 7.11.2011, 22.11.2011, 1.12.2011, 18.1.2012